بایگانی برای موضوع ‘ زمین شناسی ’

پروژه معدن سنگ آهن داوران

پروژه معدن سنگ آهن داوران چکیده ۳ مقدمه: ۵ فصل اول : ۷ خصوصیات مغناطیسی سنگ ها ۷ و مغناطیس زمین. ۷ ۱-۱- خواص مغناطیسی کانی ها ۷ ۱-۱-۱- کانی های  دیا مغناطیس.. ۸ ۱-۱-۲- کانی های پارامغناطیس.. ۹ ۱-۱-۳- کانی های فرومغناطیس.. ۱۰ ۱-۱-۴- خودپذیری مغناطیسی. ۱۰ ۱-۲- خواص…

تحقیق کاربرد مواد معدنی در صنایع (بررسی رابطه بین سرعت حفاری و خواص ژئومکانیکی سنگ )

تحقیق کاربرد مواد معدنی در صنایع (بررسی رابطه بین سرعت حفاری و خواص ژئومکانیکی سنگ ) مقدمه. ۲ موقعیت جغرافیایی و آب و هوا ۳ ۱-۲- تاریخچه مطالعات.. ۳ ۱-۳-تکتونیک و ساختمان زمین شناسی حوضة طبس.. ۴ ۱-۳-۱- گسل نایبند : ۴ ۱-۳-۲-ناحیة زغالی مزینو: ۴ ۱-۳-۳- ناحیة‌زغالی نایبند :…

تحقیق معدن سرب نخلک

تحقیق معدن سرب نخلک مقدمه ۱ فصل اول : زمین شناسی و اکتشاف تاریخچه و موقعیت جغرافیایی ۳ چینه شناسی ۶ تکتونیک ۱۰ گسل ها ساختمان ونحوه وجود کانی سازی پوشش رسوبی مقاطع زمین شناسی نقشه زمین شناسی تونل ها حفر گمانه در ناحیه شمال معدن پیشروی اکتشافی نمونه برداری…

تحقیق سنگتراشی (همراه با تصاویر)

تحقیق سنگتراشی (همراه با تصاویر) سنگتراشی. ۲ سنگتراشی‌ در ایران‌. ۹ کالبد هخامنشیان بر سینه کوه ۱۶ سنگ مزارهای ایران. ۲۳ کوروش کبیر. ۴۴ سنگتراشی سنگتراشی‌ در ایران قرنها قبل از میلاد مسیح، با تهیه لوازمی‌ جهت شکار حیوانات و وسایل‌‌اولیه زندگی‌ آغاز شده و بتدریج‌ به‌ اوج‌ رونق‌ و…

تحقیق مهندسی زلزله (تدوین آیین نامه ای جامع جهت پیشگیری از عواقب زلزله در ایران )

تحقیق مهندسی زلزله (تدوین آیین نامه ای جامع جهت پیشگیری از عواقب زلزله در ایران ) فصل اول. ۴ ۱-۱) مقدمه. ۴ ۱-۲) اهداف مجموعه حاضر. ۴ ۱-۳) ساختار مجموعه حاضر. ۹ فصل یکم: پیش گفتار و ساختار. ۹ فصل دوم: تئوری های حاکم بر رفتار لرزه ای سازه ۹…

تحقیق تاریخچه رزین های تعویض یونی

تحقیق تاریخچه رزین های تعویض یونی ۱- تاریخچه رزین های تعویض یونی.. ۲ ۲- شیمی رزین ها ۵ ۳-تعادل یون ها در حضور رزین ها ۸ ۹۴- ظرفیت رزین.. ۱۵ ۵- انواع رزین های تعویض یونی.. ۱۷ ۶ – اقتصاد رزین.. ۲۳ ۷- نشتی ناخالصی ها از رزین ها ۲۴…

تحقیق کشف معادن مس با توجه به اهمیت کانه مس و کاربرد وسیع آن در صنایع متفاوت

تحقیق کشف معادن مس با توجه به اهمیت کانه مس و کاربرد وسیع آن در صنایع متفاوت کشف معادن مس با توجه به اهمیت کانه مس و کاربرد وسیع آن در صنایع متفاوت.. ۲ فصل اول. ۳ کلیات.. ۳ ۱-۱- مقدمه. ۴ ۱-۲- ضرورت استفاده از سنجش از دور در…

پایان نامه بررسی نقش معدن سنگ آهن چغارت در توسعه اقتصادی شهر بافق

پایان نامه بررسی نقش معدن سنگ آهن چغارت در توسعه اقتصادی شهر بافق چکیده. ۴ کلید واژگان : ۴ مقدمه. ۵ فصل اول.. ۶ طرح تحقیق.. ۶ بیان موضوع و تشریح آن.. ۶ اهمیت و ضرورت مطالعه. ۸ پیشینه تحقیق.. ۹ طرح مسئله. ۱۰ فرضیه ها ۱۱ اهداف تحقیق.. ۱۲…

تحقیق نمونه هایی از زمین لرزه های دستگاهی

تحقیق نمونه هایی از زمین لرزه های دستگاهی نمونه هایی از. ۲ زمین لرزه های دستگاهی.. ۲ ۹ نوامبر ۱۹۰۴، کلات نادری ( Ms=604 ) 3 17 آوریل ۱۹۰۷، کاکلی ( Ms=5.8 ) 4 29 اوت ۱۹۱۷، شیروان ( Ms=5.7 ) 4 24 اکتبر ۱۹۱۷، گرگان ( Ms=5.3) 5 28…

تحقیق مطالعه و بررسی ساختار زمین ساختی و تکتونیکی منطقه البرز مرکزی (محدوده احداث تونل امام زاده هاشم)

تحقیق مطالعه و بررسی ساختار زمین ساختی و تکتونیکی منطقه البرز مرکزی (محدوده احداث تونل امام زاده هاشم) مقدمه: ۷ اساس و مبنای تحلیل : ۸ انواع مقاطع مورد بررسی : ۹ نحوة ارائه تحلیل : ۱۰ ۲-۱ روشهای مورد استفاده جهت طبق بندی توده های سنگ… ۱۰ ۲-۱-۱ روش…

تحقیق کاربرد ژئوفیزیک در صنعت نفت

تحقیق کاربرد ژئوفیزیک در صنعت نفت کاربرد ژئوفیزیک در صنعت نفت… ۱ ژئوفیزیک: ۲ ۱-۱- ژئوفیزیک در صنعت نفت… ۳ ۱-۲- ژئوفیزیک در اکتشاف معدن. ۵ ۱-۲- روابط بین کاوش ژئوفیزیکی وعلوم پایه. ۷ ۱-۴- روشهای کاوش ژئوفیزیکی.. ۸ روش انعکاس امواج لرزه ای: ۹ روش انکسار امواج لرزه ای:…

تحقیق تعریف خاک و عوامل فرسایش خاکها

تحقیق تعریف خاک و عوامل فرسایش خاکها تعریف خاک و عوامل فرسایش خاکها ۲ دید کلی… ۲ عوامل موثر در تشکیل خاک… ۲ توپوگرافی محل تشکیل خاک :. ۴ مواد تشکیل دهنده خاک‌ها ۴ نیم‌رخ عمومی خاک‌ها ۶ فرسایش تسریعی… ۷ عوامل موثر در میزان فرسایش تسریعی… ۷ مقدار کل…

تحقیق تعیین مشخصات خاک (ژئوتکنیک)

تحقیق تعیین مشخصات خاک (ژئوتکنیک) تعیین مشخصات خاک (ژئوتکنیک ) ۱ مقدمه. ۲ آزمایشهای آزمایشگاهی و تهیة گزارش.. ۴ استفاده از دستگاه ها و وسایل آزمایشگاهی. ۴ ثبت اطلاعات.. ۵ تهیة‌گزارش.. ۵ نکاتی دربارة منحنیها و جداول لازم در تهیة گزارش.. ۶ واحدها ۷ روش استاندارد انجام آزمایش.. ۸ ‌۲-…

تحقیق نقش سازنده ای زمین شناسی در وضیعت هیدروژئولوژیکی دشت یزد – اردکان با استفاده از دورسنجی

تحقیق نقش سازنده ای زمین شناسی در وضیعت هیدروژئولوژیکی دشت یزد – اردکان با استفاده از دورسنجی مقدمه : ۳ فصل اول : ۵ تکنولوژی سنجش از دور و کاربرد آن در هیدروژئولوژی.. ۵ ۱-۱- جایگاه سنجش از دور. ۶ ۱-۲- تعریف سنجش دور. ۷ ۱-۳- مبانی رادیومتری سنجش از…

تحقیق زمین شناسی پزشکی (همراه با شکل )

تحقیق زمین شناسی پزشکی زمین شناسی پزشکی (interdisciplinary science) 2 اهمیت و کاربرد بررسی های زمین شناسی در سلامتی انسان. ۷ عناصر سمی و غیر سمی طبیعت.. ۱۲ وجود عناصر در سیستم بیولوژیکی. ۱۵ زمین شناسی پزشکی (interdisciplinary science) 17 اهمیت و کاربرد بررسی های زمین شناسی در سلامتی انسان….

تحقیق بررسی کاربرد جی آی اس در ساماندهی مدارک علوم زمین

تحقیق بررسی کاربرد جی آی اس در ساماندهی مدارک علوم زمین بررسی کاربرد جی‌آی‌اس در ساماندهی مدارک علوم زمین.. ۱ چکیده. ۲ مقدمه. ۳ گردآوری اطلاعات.. ۱۰ ایجاد پایگاه اطلاعات توصیفی… ۱۲ خلاصه اقدامات انجام‌شده به کمک نرم‌افزارهای موجود. ۱۲ توابع تحلیلی برروی اطلاعات.. ۱۳ ۱٫  توابع تحلیلی برروی داده‌های…

تحقیق موقیعت منطقه آباده از نظر زمین شناسی و اکتشاف (همراه با شکل)

تحقیق موقیعت منطقه آباده از نظر زمین شناسی و اکتشاف موقعیت منطقه آباده از نظر زمین شناسی و اکتشاف.. ۱ مقدمه. ۲ فصل اول: ۴ کانی های مغناطیسی وخواص مغناطیسی زمین. ۴ ۱-۱) مغناطیس زمین. ۴ ۱-۲) عناصر مغناطیس زمین و خواص مشخصه ان ها ۵ ۱-۳) خواص مغناطیسی اجسام…

تحقیق طراحی و استخراج پارامترهای طراحی معدن گل گلهر

تحقیق طراحی و استخراج پارامترهای طراحی معدن گل گلهر طراحی و استخراج.. ۳ پارامترهای طراحی معدن گل گهر. ۳ – شیب دیواره: ۳ – ارتفاع پله ها: ۴ – جاده های باربری: ۶ – هجوم آب به داخل معدن: ۷ ۳-۲- روش استخراج و مبانی طراحی معدن : ۷ حفاری:….

تحقیق استفاده از سیستمهای دینامیکی در مدل کنش بین فاکتورهای محیطی و اقتصادی در صنعت معدن

تحقیق استفاده از سیستمهای دینامیکی در مدل کنش بین فاکتورهای محیطی و اقتصادی در صنعت معدن چکیده : ۲ مقدمه و متدلوژی.. ۲ مدل جریان سرمایه گذاری مواد معدنی. ۴ ۱٫۲ مقدار کشف ذخایر. ۹ ۲٫۲      هزینه پیدا کردن. ۱۱ ۳٫۲ ریسکهای شریک… ۱۱ ۳ مدل بیرونی. ۲۰ بسمه تعالی…

پروژه بررسی و تحلیل چند منطقه درحال پیشروی از لحاظ خواص ژئو مکانیکی سنگ (RMR) و ارتباط دادن زمان مخصوص برای حفاری هر منطقه

پروژه بررسی و تحلیل چند منطقه درحال پیشروی از لحاظ خواص ژئو مکانیکی سنگ (RMR) و ارتباط دادن زمان مخصوص برای حفاری هر منطقه چکیده فصل اول: آشنایی بامعدن مقدمه۲ ۱-۱- موقعیت جغرافیایی و آب و هوا۳ ۱-۲- تاریخچه مطالعات۳ ۱-۳-تکتونیک و ساختمان زمین شناسی حوضة طبس۶ ۱-۳-۱- گسل نایبند۶…