بایگانی برای موضوع ‘ تحقیق ’

تحقیق مقایسه میان سهروردی و هیدگر در تفسیر حکمت یونان باستان

تحقیق مقایسه میان سهروردی و هیدگر در تفسیر حکمت یونان باستان مقایسه ای میان سهروردی و هیدگر در تفسیر حکمت یونان باستان. ۲ پی نشوت ها: ۲۱ شرق سهروردی و غرب هیدگر مقایسه ای میان سهروردی و هیدگر در تفسیر حکمت یونان باستان هیدگر در یکی از آثار خویش در…

تحقیق سدهای انفجاری

سد های انفجاری مقدمه. ۴ تاریخچه ساخت سدهای انفجاری در جهان.. ۹ امکان توسعه سدهای انفجاری در کشور. ۱۵ طبقه‌بندی سدهای انفجاری.. ۱۸ ۲ـ سد انفجاری به عنوان سد رسوبگیر. ۱۹ ۳ـ سد انفجاری به منظور ذخیره سازی.. ۲۱ ۴ـ سدهای انفجاری ذخیره باطله. ۲۱ ۵ـ سدهای انفجاری برای ذخیره…

تحقیق سدهای لاستیکی

تحقیق سدهای لاستیکی مقدمه ۲ تاریخچه استفاده از سدهای لاستیکی. ۳ اهداف کلی از ساخت سدهای لاستیکی. ۸ طرحهای آبی کشور و کاربرد سد لاستیکی. ۱۵ مزایای سدهای لاستیکی. ۱۹ انواع سدهای لاستیکی. ۲۴ توانایی کشور در ساخت سدهای لاستیکی. ۳۵ عمر و دوام سدهای لاستیکی. ۴۰ بهره‌برداری. ۴۳ گروه…

تحقیق بررسی تاثیر آموزش

تحقیق بررسی تاثیر آموزش – مقدمه  ۱ ۲- هدف‌های آموزشی از ارائه مطالب آموزش از طرف وزارت آموزش و پرورش      ۲ ۳- پاسخ به اهداف آموزشی مطرح شده   ۲ ۴- ارائه راه کارهای عملی در جهت پیشرفت علمی دانش‌آموزان  ۴ ۵- بررسی مشکلات و موانع یادگیری موجود در مقاطع آموزشی…

تحقیق بررسی تاثیر کلاسهای کنکور در موفقیعت دانش آموزان

تحقیق بررسی تاثیر کلاسهای کنکور در موفقیعت دانش آموزان مقدمه : ۲ بیان مسئله : ۳ اهمیت و ضرورت پژوهش : ۳ اهداف پژوهش : ۴ هدف اصلی : ۴ اهداف فرعی : ۴ فرضیه های تحقیق : ۴ فرضیه اصلی : ۴ فرضیه های فرعی: ۴ تعاریف تئوریک :…

تحقیق بررسی زنان در زندان بجنورد و تاتثر کارکرد زندان بر آنان و خانواده شان

تحقیق بررسی زنان در زندان بجنورد و تاتثر کارکرد زندان بر آنان و خانواده شان مقدمه. ۳ جرائم زنان. ۴ کارکرد زندان. ۶ نتیجه گیری.. ۱۱ منابع. ۱۳ مقدمه جرم و پدیده مجرمانه فرآیند پیچیده ای است و از عوامل مختلفی ناشی می شود . هیچ گاه نمی توان برا…

تحقیق صنعت نساجی «صنعت پوشاک» (بدون منابع)

تحقیق صنعت نساجی «صنعت پوشاک» (بدون منابع) صنعت نساجی. ۶ فصل اول: ۷ تاریخچه ایجاد شغل این شغل در جهان و ایران. ۷ نوع شغل. ۷ نگاهی به عمده یا خرده فروشی بودن شغل. ۷ لیست انواع تولیدات صنایع نساجی. ۷ صنعت شربافی قدیم(نساجی جدید) در ایران. ۹ نوع شغل:…

تحقیق آنفلوانزای طیور

تحقیق آنفلوانزای طیور فصل اول. ۳ مقدمه و خلاصه. ۳ ۱-مقدمه. ۳ ۲-۱-خلاصه فارسی: ۶ ۳-۱-خلاصه ی انگلیسی. ۷ فصل دوم ۸ کلیات ویروس شناسی. ۸ وبیماری انفلوانزای.. ۸ طیور. ۸ ۱-۲-مقدمه بیماری: ۹ ۲-۲-تعاریف وکلمات مترادف: ۱۰ ۳-۲-اهمیت اقتصادی بیماری: ۱۱ ش۴-۲- اهمیت بیماری از نظرسلامت عمومی: ۱۳ ۵-۲-تاریخچه:…

تحقیق لوبیا سفید

تحقیق لوبیا سفید چکیده: ۲ مقدمه : ۴ فصل دوم ۹ شرح گیاه ۹ آماده سازی خاک.. ۹ نیاز اکولوژیکی : ۱۱ آماده سازی خاک.. ۱۲ فصل سوم ۱۴ مواد و روش ها ۱۵ نتایج به دست آمده در برداشت اول. ۱۵ نتایج به دست آمده در برداشت دوم ۱۵…

تحقیق مسئولیت مدنی

تحقیق مسئولیت مدنی فصل اوّل: ۳ نظریه عمومی مسئوولیت مدنی. ۳ مبحث اول: ۴ معانی و مفاهیم مسئولیت مدنی. ۴ گفتار اوّل: ۵ مفهوم مسئوولیت.. ۵ الف)معنی لغوی مسئوولیت.. ۵ ب )مفهوم اصطلاحی مسئولیت.. ۷ ج)مفهوم فقهی مسئولیت.. ۸ د)مفهوم تکلیفی مسئولیت.. ۱۰ ه)مفهوم وضعی مسئولیت: ۱۱ گفتار دوم: انواع…

تحقیق اپیدمیولوژی

تحقیق اپیدمیولوژی اپیدمیولوژی. ۴ دیدگاه زئونوتیک.. ۴ اپیس تورکیس فلینئوس.. ۴ اسامی مترادف.. ۴ بیماری و اسامی رایج. ۴ توزیع جغرافیایی. ۵ موقعیت در میزبان. ۵ مرفولوژی. ۵ چرخه ی زندگی. ۵ تظاهرات بالینی. ۵ تشخیص و درمان. ۶ اپیدمیولوژی. ۶ دیدگاه زئونوتیک.. ۶ خانواده ی دیکروسولیده ۷ اسامی مترادف…..

تحقیق بیوتکنولوژی

تحقیق بیوتکنولوژی بیو تکنولوژی و تکنولوژی میکروبی و میکروبیولوژی صنعتی: ۲ کاربرد میکرو ارگانیسم ها در فرآورده های غذایی و شیمیایی: ۳ به کار گیری میکرو ارگانیسم ها در تهیه ی موادلبنی و غذایی: ۴ پنیر و فرآیند رسیدن آن: ۵ کاربرد میکروارگانیسم ها در صنایع شمیایی: ۱۰ کاربرد میکرو…

تحقیق بیوشیمی مواد غذایی و تغذیه انسانی

تحقیق بیوشیمی مواد غذایی و تغذیه انسانی بیوشیمی مواد غذایی و تغذیه انسانی.. ۳ ۱ـ تعریف علوم مواد غذایی.. ۳ ۲ـ تعریف علوم تغذیه. ۳ ۳ـ تعریف انسان متوسط از نظر تغذیه : ۳ ۴ـ تعریف جیره غذایی.. ۴ ۵- تعریف غذا و ماده غذایی.. ۴ ۶ـ تعریف ضریب هضم….

تحقیق سکه های ساسانی ( بدون منابع )

تحقیق سکه های ساسانی ( بدون منابع ) پیش گفتار. ۳ مقدمه. ۳ چکیده ۴ فصل اول. ۶ تاریخچه سکه. ۶ ویژگی سکه خوب.. ۹ سکه های جعلی. ۹ فصل دوم ۱۰ سکه های ساسانی. ۱۰ فصل سوم ۱۳ بررسی سکه ها ۱۳ سکه های اردشیر اول. ۱۴ سکه های…

تحقیق بررسی اثر مشارکت ورزشی بر فشار روانی (استرس) دانش آموزان

تحقیق بررسی اثر مشارکت ورزشی بر فشار روانی (استرس) دانش آموزان بررسی اثر مشارکت ورزشی برفشار روانی (استرس) دانش آموزان. ۲ چکیده ۲ مقدمه. ۵ بیان  مسئله. ۶ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷ ادبیات و پیشینه تحقیق. ۸ هدف تحقیق. ۱۰ فرضیه تحقیق. ۱۱ روش تحقیق. ۱۱ جامعه آماری و…

تحقیق بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی -ژرمنی -کامن لا و حقوق اسلامی

تحقیق بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی -ژرمنی -کامن لا و حقوق اسلامی مقدمه      ۱ فصل اول دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی      ۲ گفتار اول: معیار و ملاک دسته بندی نظامهای حقوقی  ۳ گفتار دوم: تعداد نظام های حقوقی  ۵ گفتار سوم: نظام…

تحقیق تاریخچه و ارزش اقتصادی و غذایی انگور

تاریخچه و ارزش اقتصادی و غذایی انگور تاریخچه و ارزش اقتصادی و غذایی انگور. ۵ اصل و دیرینگی انگور. ۵ ارزش اقتصادی انگور. ۷ ارزش غذایی انگور. ۹ گیاه شناسی انگور. ۱۱ رده بندی گیاهی و گونه های وحشی مو ۱۱ زیر جنس موسکادینه ۱۱ زیر جنس اوی ویتیس.. ۱۲…

تحقیق سکته قلبی

 سکته قلبی مقدمه. ۳ درمان های جدید : ۷ اشکال در کجاست ؟. ۹ قلـب چگونـه کـار می‏کنـد؟. ۱۰ ساختمان داخلی قلب… ۱۰ تـرومبـوز. ۱۳ نحوه پیدایش ترومبوز. ۱۵ سـکـتـه قـلـبـی.. ۱۶ در سکته قلبی چه اتفاقی رخ می‏دهد.. ۱۷ نتیجة نهایی.. ۲۰ اثرات بالا رفتن سن.. ۲۱ شرح حال…

تحقیق سلامت جسمی روانی

 سلامت جسمی روانی مقدمه ۴ وظایف بخش ۸  ویژگیها ۹  ساختار کلی ۱۲ وضعیت بخش در رابطه با سند چشم‌اندازوسیاستهای کلی و مضامین دوازده گانه برنامه چهارم توسعه ۱۵ وضعیت بخش در رابطه با سند چشم انداز سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه ۱۶ امکانات ۲۳ قابلیتها ۲۶ محدودیتها ۲۷ تنگناها…

تحقیق سموم سیانوباکتریابی

 سموم سیانوباکتریابی چکیده مقدمه فصل اول: انواع سیانوباکترها و ویژگیهای بیولوژیکی، ظاهری و بلومهای سمی آنها ۱-۱- تاریخچه ۱-۲- ویژگیهای ساختاری و بیولوژیکی سیانوباکترها ۱-۳- بلومهای سمی (شکوفایی) سیانوباکترها ۱-۴- مهمترین راسته‎های جلبک‎های سبز ‎- آبی ۱-۵- تقسیم‎بندی سیانوباکترها از لحاظ شکل ظاهری ۱-۵-۱- سیانوباکترهای رشته‎ای ۱-۵-۲- سیانوباکترهای کلنی فصل…