بایگانی برای موضوع ‘ تحقیق ’

تحقیق ترکیبات نگهداری لیپید در باکتری های دریایی

تحقیق ترکیبات نگهداری لیپید در باکتری های دریایی ترکیبات نگهداری لیپید در باکتری های دریایی.. ۲ چکیده ۲ مقدمه: ۴ مورفولوژی ، آزمایشی بیوشیمیایی و رشد باکتری ها : ۶ تحلیل و آنالیز اسیدهای چرب و PHA.. 7 ایزولاسیون انضمام لیپیدی: ۸ میکروسکپی الکترونی.. ۹ نتایج.. ۱۰ ارگانیسم ها و…

تحقیق ارزیابی کمی و کیفی آب و فاضلاب و آزمایش مربوط به آن

تحقیق ارزیابی کمی و کیفی آب و فاضلاب و آزمایش مربوط به آن ارزیابی کمی و کیفی آب و فاضلاب و آزمایش های مربوط به آن. ۳ تقسیم بندی آب ها ۴ آب های مورد استفاده در ساختمان. ۶ آب های آبیاری.. ۶ اساس کار کارخانه آب معدنی. ۸ روش…

تحقیق تاریخچه تصفیه فاضلاب

تحقیق تاریخچه تصفیه فاضلاب تاریخچه تصفیه فاضلاب.. ۲ تصفیه فاضلاب در ایران. ۴ هدف از تصفیه ی فاضلاب.. ۴ مراحل تصفیه فاضلاب.. ۷ کیفیت فاضلاب در طرح تصفیه خانه ۹ انواع و خواص فاضلاب ها ۱۱ فاضلاب های خانگی ۱۱ فاضلاب های صنعتی ۱۴ فاضلاب های سطحی ( آب های…

تحقیق روشهای جمع آوری و دفع زباله

تحقیق روشهای جمع آوری و دفع زباله روشهای جمع آوری و دفع زباله. ۲ مقدمه. ۲ جمع آوری و دفع زباله. ۴ دفن بهداشتی زباله. ۵ خطرات دفن زباله. ۷ بیماریهای ناشی از زباله. ۱۰ ۲- مواد و روشها ۱۱ ۱-۲- بررسی خصوصیات جغرافیایی، طبیعی و اقلیمی شهر. ۱۱ ۲-۲-…

تحقیق سیل و خسارات ناشی از آن

تحقیق سیل و خسارات ناشی از آن ((   سیل و خسارات ناشی از آن  )) ۲ تعاریف.. ۵ ۲-۳-مدل سازی (Modelling ) : 5 2-3-1- انواع مدلها: ۶ ۲-۳-۲- مدلهای ریاضی : ۶ ۲-۴-۳- انواع راه حلهای ریاضی: ۷ ۲-۴-روش خطوط مشخصه (Characteristic Metod): 8 روندیابی رسوب: ۸ ۳-۱-پدیده کف…

تحقیق بررسی فراینی حمل و نقل و کاربری آن در ایران

تحقیق بررسی فراینی حمل و نقل و کاربری آن در ایران پیشگفتار. ۲ حمل و نقل جاده ای بار: ۴ حمل یک سربار و دو سربار. ۷ طبقه بندی کالا در حمل و نقل. ۱۰ شرایط عمومی بسته بندی برای حمل و نقل. ۱۱ ایمنی بار. ۱۱ شیوه های مختلف…

تحقیق هواشناسی انتخاب روشی مناسب جهت بازسازی خلاء های آماری بارندگی

تحقیق هواشناسی انتخاب روشی مناسب جهت بازسازی خلاء های آماری بارندگی ۱-۱- مقدمه و هدف… ۴ ۱-۲-۲- فرایند بارش…. ۵ ۱-۲-۳- انواع بارندگی.. ۷ ۱-۲-۴- قوانین حاکم بر بارندگی.. ۹ ۱-۲-۵- پراکنش بارندگی در ایران. ۱۱ ۱-۲-۶- تغییرات بارندگی.. ۱۲ ۱-۲-۷- شبکه بارانسنجی و تعداد ایستگاههای مناسب در یک منطقه….

تحقیق زباله بیماری زا یا طلایی کثیف

تحقیق زباله بیماری زا یا طلایی کثیف زباله. ۲ انواع زباله. ۲ زباله شهری.. ۳ بازیافت انرژی : ۴ ‌استحصال گاز متان از گود زباله : ۵ منسوجات.. ۶ چوب.. ۶ زباله ویژه : ۸ منابع تولید زباله‌ی شهری.. ۸ زباله های صنعتی. ۸ زباله های خطرناک.. ۹ خدمات شهری…..

تحقیق شرایط آب و هوایی استان یزد

تحقیق شرایط آب و هوایی استان یزد شرایط آب و هوائی استان یزد ۲ منحنی رابطه بین ارتفاع و میزان نزولات جوی سالیانه نقاط مختلف استان یزد ۳ نسبت تقریبی تبخیر به باران سالیانه در سه حوزه جغرافیایی استان یزد ۴ دیاگرام آب و هوایی نقاط مختلف استان یزد برای…

تحقیق پتانسیل بیوتکنولوژیکی (زیست تکنولوژیکی ) تراستوکسیندها

تحقیق پتانسیل بیوتکنولوژیکی (زیست تکنولوژیکی ) تراستوکسیندها چکیده: ۴ تولید pufa  توسط ترانستوک تیریدها: ۹ بازار pufa: 12 پتانسیل تراستوکیلیتریدها: ۱۵ ترکیب و ارزش غذایی پروتئین‌ها و دیگر ترکیبات نیتروژن‌دار ماهی.. ۲۰ مقدمه: ۲۰ عوامل میان‌گونه‌ای.. ۲۲ عوامل درون گونه‌ای.. ۲۳ حجم کلی پروتئین.. ۲۴ نوع ماهیچه. ۲۴ تغییرات فصلی…

تحقیق تولید شیرابه سیلوبی ماهی (Fish Silage)

تحقیق تولید شیرابه سیلوبی ماهی (Fish Silage) 1- مقدمه: ۳ ۲- پس زمینه و سابقه ۴ ۳- موادخام ۹ ۴- ترکیب و تغییرات شیمیایی. ۱۰ ۵- روش‌های تولید. ۱۴ ۱-۵- خردکردن و قیمه سازی. ۱۵ ۲-۵- نگهداری بکمک اسید. ۱۶ ۳-۵- آمیختگی و استخراج. ۲۰ ۴-۵- ذخیره‌سازی. ۲۱ ۵-۵-حمل و…

تحقیق آب و فاضلاب و اثرات آن بر محیط زیست

تحقیق آب و فاضلاب و اثرات آن بر محیط زیست آب و فاضلاب  و اثرات آن بر محیط زیست.. ۲ – انواع فاضلاب.. ۳ -  روشهای دفع فاضلاب.. ۳ – جمعیت فعلی تحت پوشش شبکه گرد آوری فاضلاب در منطقه: ۵ -  بر آورد حجم فاضلاب تولید شده ۵ -…

تحقیق وقوع سیلاب و آثار مخرب آن

تحقیق وقوع سیلاب و آثار مخرب آن وقوع سیلاب و آثار مخرب آن. ۲ تعاریف.. ۶ ۲-۳-مدل سازی (Modelling ) : 6 2-3-1- انواع مدلها: ۷ ۲-۳-۲- مدلهای ریاضی : ۷ ۲-۴-۳- انواع راه حلهای ریاضی: ۸ ۲-۴-روش خطوط مشخصه (Characteristic Metod): 9 روندیابی رسوب: ۹ ۳-۱-پدیده کف کنی و…

تحقیق آلودگی محیط زیست و تاثیر گیاهان در جلوگیری از آن

تحقیق آلودگی محیط زیست و تاثیر گیاهان در جلوگیری از آن آلودگی محیط زیست و تاثیر گیاهان در جلو گیری از آن مقدمه. ۱ ۱-۱- اهمیت موضوع پژوهش و پیشینة آن.. ۲ ۱-۲- آلودگی هوا و آلاینده‌ها ۱۴ ۱-۲-۱- انواع آلاینده‌ها ۱۴ ۱-۲-۲- آلاینده‌های گوگردی.. ۱۹ ۱-۲-۳- آلاینده‌های نیتروژنی.. ۲۰…

تحقیق نقش فضای سبز و اهمیت آن در زندگی انسان

تحقیق نقش فضای سبز و اهمیت آن در زندگی انسان – نقش فضای سبز و اهمیت آن در زندگی انسان ۲ ۲- ضوابط  اکولوژیک فضای سبز شهری۱۰ ۳- اثرات مفید فضای سبز شهری۱۴ ۴- استاندارد بین المللی فضای سبز ۲۱ ۵- مفهوم و هدف طراحی پارکها و پردیس سازی ۲۵…

تحقیق جدا سازی محصولات طبیعی آبزی

تحقیق جدا سازی محصولات طبیعی آبزی پیشگفتار : ۳ ۱-۱ : روش کلی مورد استفاده در HBOI : 10 1-2 ـ کنترل ارگانیسم های آبزی : ۱۱ ۲-۲ :جمع آوری : ۱۳ ۳-۲ : ذخیرة ارگانیسم های آبزی : ۱۹ ۳- استخراج. ۲۰ ۱-۳ : بی مهرگان :‌ ۲۰ ۲-۳…

تحقیق آثار بمب های شیمیایی بر محیط زیست

تحقیق آثار بمب های شیمیایی بر محیط زیست بمب های شیمیایی. ۳ تاریخچه ی استفاده از عوامل شیمیایی.. ۳ انواع سلاح های شیمیایی.. ۵ عوامل سمی کشنده : ۵ عوامل تاولزا : ۶ علائم مسمومیئت با عوامل خردل. ۷ علائم مسمومییت با آرسنیک ها ۷ گزند ها و علائم مسمومیت…

تحقیق عناصر و عوامل هواشناسی

تحقیق عناصر و عوامل هواشناسی عناصر و عوامل هواشناسی : ۲ روش و هدف مطالعه : ۳ ویژگی های منطقه : ۳ حدود وسعت حوزه طزرجان. ۴ بارش : ۴ اندازه گیری نزولات جوی.. ۶ تعداد باران سنج ها در شبکه باران سنجی : ۷ روش غیرگرافیکی یا غیر نموداری…

تحقیق قنات

تحقیق قنات قنات.. ۲ واژه شناسی قنات.. ۳ اسامی معادل قنات.. ۴ قنات در گسترهی تاریخ. ۵ تعریفی فنی از واژهی قنات.. ۱۱ چند نمونه از قنات‌های ایران. ۱۱ ابزار و وسایل جهت حفر قنات.. ۱۴ قنات و صنعت گردشگری.. ۱۸ بررسی نمونه‌ای از به کارگیری قنات در صنعت گردشگری…..

تحقیق یک قرن با بلایی طبیعی

تحقیق یک قرن با بلایی طبیعی یک قرن همراه با بلایای طبیعی. ۱ سنگ های متحرک.. ۴ لایه های سنگ… ۴ چین ها و گسل ها : ۵ گسل های محترک.. ۷ حرکت در امتداد گسل. ۷ حرکت در تمام جهت ها ۸ صفحات پوسته زمین. ۹ چرا صفحات حرکت…