بایگانی برای موضوع ‘ تحقیق ’

تحقیق تلویزیون و سایر رسانه های خبری

تحقیق تلویزیون و سایر رسانه های خبری تلویزیون و سایر رسانه های خبری.. ۲ نگاه سیاستمدار. ۱۴ پلی به جهان وسیع تر. ۱۶ هجوم بربرها به ایران. ۱۸ تلویزیون و سایر رسانه های خبری تلویزیون و مطبوعات: در نیمه دوم دهة ۱۹۵۰ رسانه های اطلاعاتی «سمعی – بصری» – رادیو…

تحقیق کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان

تحقیق کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان. ۱ مقدمه. ۲ کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان. ۳ توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد. ۷ ماده ۳٫ ۱۰ ماده ۴٫ ۱۲ ماده ۵٫ ۱۵       کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان مقدمه کنوانسیون رفع…

تحقیق حجاب چیست

تحقیق حجاب چیست حجاب چیست؟. ۲ تاریخچه حجاب.. ۳ چرا پوشش سر (حجاب) اجباری نیست؟. ۹ حجاب و زنان. ۱۶ حجاب مصونیت است نه محدودیت ! ۲۲ مقدمه : ۲۲ الف : عوامل بیرونی : ۲۶ ب :عوامل درونی: ۲۷ راههای مقابله با بد حجابی وبی حجابی در جامعه :…

تحقیق چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر

تحقیق چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر. ۲ توانمندیهای محیطی و نقش آن در توسعه پایدار مناطق عشایری.. ۱۵ درآمدزایی ، اشتغال و تأثیر آن بر توسعه پایدار جامعة عشایری.. ۱۷ ۵-۱۰-۳- تخصیص منابع مالی و اعتباری و اهمیت آن در آینده جامعة عشایری.. ۱۸ ۶-۱۰-۳-…

تحقیق عوامل شتاب زای انقلاب اسلامی

تحقیق عوامل شتاب زای انقلاب اسلامی عوامل شتاب زای انقلاب اسلامی. ۲ ۱)شهادت حاج آقا مصطفی خمینی آغاز مرحله جدید انقلاب اسلامی . ۳ ۲) قیام ۱۹ دی قم ۴ ۳)قیام ۲۹ بهمن تبریز. ۵ ۴)اربعین ها و تداوم نهضت.. ۶ ۵)عید فطر ۵۷ و شتاب انقلاب.. ۷ ۶) هفده…

تحقیق مفهوم مشارکت انتخابی در جامعه

تحقیق مفهوم مشارکت انتخابی در جامعه مفهوم مشارکت انتخاباتی در جامعه. ۱ رویکردهای مختلف نسبت به مشارکت سیاسی.. ۳ مشارکت انتخاباتی برجسته‌ترین نوع مشارکت سیاسی.. ۸ متغیرهای توضیح دهندة مشارکت انتخاباتی.. ۹ علل و عوامل مشارکت انتخاباتی.. ۱۰ موقعیتهای فردی و اجتماعی و تأثیر آنها در مشارکت انتخاباتی.. ۱۴ ۱-…

تحقیق فلسفه تنظیم خانواده

تحقیق فلسفه تنظیم خانواده فلسفه تنظیم خانواده. ۲ چگونه حاملگی بوجود می آید.. ۳ روشهای مختلف پیشگیری از بارداری.. ۳ روش های جلوگیری از بار داری عبارتند از : ۴ آمیزش ناپیوسته: ۵ عوارض آی. یو. دی : ۱۰ بستن مجرای تناسلی مرد (وازکتومی). ۱۲ بستن لوله های رحم (توبالیکیشن)….

تحقیق تعریف گروه

تحقیق تعریف گروه تعریف گروه ۱ بخش اول. ۲ مباحث نظری عمومی. ۲ تعریف.. ۴ نفوذ اجتماعی. ۸ مشخصه های گروه ۸ اندازه ۱۰ امکانات ارتباط. ۱۲ انسجام( چسبندگی) ۱۴ انواع گروه ۱۵ ۱- انبوه خلق ( Crowd) 15 مشخصات روانشناختی انبوه خلق. ۱۶ ۲- دسته یا باند ۱۷ ۳-…

تحقیق بررسی قوم عشایر از دیدگاه جامعه شناسی

تحقیق بررسی قوم عشایر از دیدگاه جامعه شناسی بررسی  قوم عشایر از دیدگاه جامعه شناسی.. ۳ نهادهای اجتماعی عشایر. ۴ الف : خانواده، ازدواج و خویشاوندی درعشایر. ۶ ۱-تعریف خانواده در عشایر ( امام اللهی، ۱۳۷۸: ۱۲۹-۱۲۸). ۷ ترکیبات خانواده. ۸ خانوار هسته‌ای.. ۱۰ ۲- چند همسری.. ۱۲ ۳- خانوار…

تحقیق جایگاه و نقش اعتماد در روابط اجتماعی

تحقیق جایگاه و نقش اعتماد در روابط اجتماعی جایگاه و نقش اعتماد در روابط اجتماعی. ۱ معنای لغوی اعتماد: ۲ تعریف اعتماد: ۳ جایگاه و نقش اعتماد در کنش اجتماعی: ۵ اطمینان و امید. ۹ باورو تعهد. ۱۲ رویکردهای موجود نسبت به اعتماد: ۱۳ سرمایه اجتماعی،  Social Capital و اعتماد…

تحقیق نقش خانواده بعنوان یک نظام اجتماعی درجامعه امروزی

تحقیق نقش خانواده بعنوان یک نظام اجتماعی درجامعه امروزی نقش خانوداده بعنوان یک نظام اجتماعی در جامعه امروزی.. ۱ خانواده و رویکردهای جامعه شناختی.. ۳ نظام اجتماعی و شبکه روابط متقابل.. ۶ خانواده به عنوان یک نظام اجتماعی.. ۹ مقدمه. ۲۷ ضرورت و اهمیت مسئله. ۲۹ ابزار تحقیق.. ۳۱ نتایج…

تحقیق اهمیت جنگهای سیاسی و اقتصادی

تحقیق اهمیت جنگهای سیاسی و اقتصادی اهمیت جنگهای سیاسی و اقتصادی.. ۲ جنگ جهانی دوم و ظهور ابر قدرتها ۸ اهمیت ارتشها و جنگها ۱۲ ریشه‌های جنگ سرد. ۱۵ کمکهای جنگی.. ۱۶ حمله نهایی به آلمان در شرق و غرب… ۲۰ اهمیت جنگهای سیاسی و اقتصادی   اگر جنگها مهمتر…

تحقیق نقش زبان در ایجاد ارتباط

تحقیق نقش زبان در ایجاد ارتباط نقش زبان در ایجاد ارتباط.. ۱ طرح مسئله. ۲ (الگوی  پیام ارتباط زبانی). ۵ مشکلات موجود در الگوی پیام. ۹ ۹-۲-  رویکردی استنتاجی به پدیدة‌ ارتباط.. ۱۵ فرض ها ۱۸ اغراق: ۲۴ نتیجه: نظریه های استنتاجی و الگوی پیام. ۲۸ گفتمان و محاوره. ۳۰…

تحقیق گفتگوی تمدن ها

تحقیق گفتگوی تمدن ها گفتگوی تمدن ها ۱ جایگاه ایران در گفت و گوی تمدنها ۴ فرهنگ جهانی.. ۵ اهداف اصلی گفت و گوی تمدن ها ۶ دستاورد گفت و گوی تمدنها برای ایران. ۷ مشخصات گفت وگو. ۸ تحقق گفت وگو. ۱۰ علوم و گفت وگو تمدن ها ۱۲…

تحقیق مقام والای زن

تحقیق مقام والای زن فلسفه حجاب… ۲ حجاب باعث پیشرفت زن و اجتماع است: ۳ خطرات جدی برای زنان: ۴ آرامش روانی و تمرکز فکر و اعصاب: ۵ ۴- بد حجابی یا بی حجابی برای جبران کمبودها: ۵ ۵- بدحجابی علت و ریشه مشکلات و خطرات بزرگ برای خود و…

تحقیق مقایسه تطبیقی حقوق زن در اسلام و دیدگاه های فمینیستی

تحقیق مقایسه تطبیقی حقوق زن در اسلام و دیدگاه های فمینیستی تعریف مسأله و بیان سوالها ۳ سابقه و ضرورت انجام تحقیق.. ۵ فرضیه ها ۱۰ هدف ها ۱۱ روش انجام تحقیق.. ۱۲ روش و ابزار گردآوری اطلاعات… ۱۲ فهرست منابع و مآخذ. ۱۳ مقالات… ۱۵ عنوان : مقایسه تطبیقی…

تحقیق نوروز

تحقیق نوروز پیشواز نوروز۱ نام ماهها و روزها در ایران باستان۲ تاریخچه نوروز۳ آئین نوروز در دوره‌ی ساسانی۵ جشن نوروز در جمشید پیشدادی۶ نوروز در دوره‌ی هخامنشیان۶ برگزاری آیین نوروز۷ نوروز در دوره‌ی اشکانیان۸ نوروز در دوره‌ی ساسانیان۸ نوروز در دوره‌ی صفویان دوره‌ی اسلام۹ پیش آهنگان نوروزی۱۱ چارشنبه سوری۱۵ سفره…

تحقیق روابط عمومی

تحقیق روابط عمومی مقدمه تعریف روابط عمومی تاریخچه روابط عمومی در ایران نقش و کارکرد روابط عمومی سازمان و تشکیلات روابط عمومی در سازمانهای کوچک و بزرگ واحدهای گوناگون روابط عمومی ابزار و وسایل مورد استفاده در روابط عمومی مدیریت و پرسنل روابط عمومی تاریخچه روابط عمومی در سازمان صدا…

تحقیق علل و پیامده های بیکاری جوانان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی

تحقیق علل و پیامده های بیکاری جوانان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی پیشگفتار۱ مقدمه۳ فصل اول علوم اجتماعی و مشکل بیکاری جوانان۵ ۱- اهمیت موضوع در علوم اجتماعی منطقه ای و نکات کلی آن۶ ۲- مسائل نظری و روش شناسی۸ جوانان و پایگاه طبقاتی۹ مفهوم بیکاری جوانان۱۰ فصل دوم…

تحقیق بررسی نقش آهن به عنوان یک فلز در فرآیند زندگی گیاهان

تحقیق بررسی نقش آهن به عنوان یک فلز در فرآیند زندگی گیاهان ۰-۱ مقدمه. ۳ ۰-۲ ژئوشیمی آهن.. ۵ ۱-۲ تأثیر فرآیندهای هوازدگی بر آهن.. ۷ ۲-۲ تأثیر شرایط خاک بر آهن.. ۹ ۰-۳ اثرات آهن و گیاهان. ۱۲ ۱-۳ ضرورت آهن.. ۱۳ ۲-۳ کمبود آهن.. ۱۴ ۳-۳ سمیت آهن…..