بایگانی برای موضوع ‘ تحقیق ’

تحقیق بررسی اثر مشارکت ورزشی بر فشار روانی (استرس) دانش آموزان

تحقیق بررسی اثر مشارکت ورزشی بر فشار روانی (استرس) دانش آموزان بررسی اثر مشارکت ورزشی برفشار روانی (استرس) دانش آموزان. ۲ چکیده ۲ مقدمه. ۵ بیان  مسئله. ۶ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷ ادبیات و پیشینه تحقیق. ۸ هدف تحقیق. ۱۰ فرضیه تحقیق. ۱۱ روش تحقیق. ۱۱ جامعه آماری و…

گزارشی از نقش طراحی پایگاه داده های توزیع شده و گرید -c37

توزیع شده و گرید چکیده در این گزارش مزایای ترکیب سیستم های پایگاه داده و تکنولوژی گرید برای برنامه های کاربری که حجم داده ای بسیار بالایی دارند بررسی می کنیم. علوم امروزی با سیل عظیمی از داده ها رو به رو است . پیشرفت هایی که در تکنولوژی های…

برآورد و تخمین هزینه‌های نرم‌افزار -c36

تخمین هزینه‌های نرم‌افزار چکیده ﭼﺮا ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮد؟ ﺑﺮای ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻧﺮم‌اﻓﺰاری ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻻزم اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎر ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﻧﺮم‌اﻓﺰار اﻧﺪازه‌ﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی ﻧﺮم‌اﻓﺰاری ﭼﻄﻮر ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ…

قابلیت اعتماد در نرم افزار -c33

قابلیت اعتماد در نرم افزار چکیده: مدل های قابلیت اطمینان نرم افزار برای تخمین وپیش بینی قابلیت اطمینان نرم افزاراستفاده می شوند. در این مطالعه برای تحلیل رشد اطمینان از نرم افزار منبع باز (OSS)که از مدل های رشد قابلیت اطمینان داده ( SRGM) و همچنین داده های شکست خورده…

الگوریتم بهینه سازی فاخته در خوشه بندی بر آستانه های چند سطحی تشخیص لبه – c31

بهینه سازی فاخته در این مقاله به بررسی راه حل های مبتنی بر جرم خوشه ای و مراکز جرم بهینه خوشه کد گذاری از جستجو از Mkfcm می پردازد و راه حل های جدید معرفی شده Mkfcm طریق تابع هدف بهترین خوشه با تناسب اندام براساس پرواز لوی[۱]و محاسبه آنتروپی…

شبکه های عصبی مصنوعی- c30

شبکه های عصبی مصنوعی فهرست مطالب عنوان صفحه ۱٫ مقدمه ای بر شبکه های عصبی مصنوعی ۵ ۲٫الهام از نورون واقعی ۷ ۳٫ مدل ریاضی نورون  ۱۰ ۴٫ انواع یادگیری برای شبکه های عصبی  ۱۱ ۵٫یک دیدگاه دیگر نسبت به یادگیری ۱۵ ۶٫  مزایایشبکه‌هایعصبی۱۶ ۷٫معایب شبکه‌هایعصبی ۱۷ ۸٫ ویژگی‌های یک شبکه‌عصبی …

بیومتریک مربوط به اثر انگشت وتشخیص چهره افراد- c29

بیومتریک فهرست مطالب فصل اول: مفاهیم تشخیص هویت و تکنیک ها ۱-۱ مقدمه: ۲ ۱-۲ سیستم های تشخیص هویت: ۳ ۱-۳ مزایای کاربری ۴ ۱-۴ متد های بیومتریک : ۵ ۱-۵ پارامتر های امنیت در بیومتریک : ۶ ۱-۶ تکنولوژی های بیومتریک : ۷ ۱-۶-۱ دست خط : ۷ ۱-۶-۲…

بهینه سازی پرس و جو در پایگاه داده توزیع شده- c28

بهینه سازی پرس و جو چکیده در یک سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی توزیع شده قبل از طرح یک پرسجو، جهت کم کردن هزینه های ارتباطی در پرسجوهایی که در آینده مطرح خواهند شد و یا به عبارت دیگر تولید یک بستر بهینه مسئله تخصیص داده ها به سایت های مختلف…

کشف داده های پرت در داده کاوی- c27

داده های پرت در داده کاوی     داده کاوی[۱] تلاش برای استخراج دانش از انبوهی از داده ها و علمی است که با استفاده از روشهای هوشمند، دانش [۲]را از داده ها استخراج می کند. پس سنگ بنای اولیه ی داده کاوی، داده است بنابراین عملیات داده کاوی خوب نیاز…

روند شگل گیری و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در وزارت آموزش و پرورش -c26

آموزش و پرورش   مقدمه   با معرفی نسل چهارم کامپیوترها در دهه ی ۱۹۸۰ میلادی کامپیوترهای شخصی با قیمتی ارزان و کارآیی بالا و محیط گرافیکی و محاوره ای بسیار خوب در سطح جهان گسترش یافتند. به تبع این گسترش در کشورها نیز بسیاری از سازمانها و ارگانها به…

تحقیق بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی -ژرمنی -کامن لا و حقوق اسلامی

تحقیق بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی -ژرمنی -کامن لا و حقوق اسلامی مقدمه      ۱ فصل اول دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی      ۲ گفتار اول: معیار و ملاک دسته بندی نظامهای حقوقی  ۳ گفتار دوم: تعداد نظام های حقوقی  ۵ گفتار سوم: نظام…

تحقیق تاریخچه و ارزش اقتصادی و غذایی انگور

تاریخچه و ارزش اقتصادی و غذایی انگور تاریخچه و ارزش اقتصادی و غذایی انگور. ۵ اصل و دیرینگی انگور. ۵ ارزش اقتصادی انگور. ۷ ارزش غذایی انگور. ۹ گیاه شناسی انگور. ۱۱ رده بندی گیاهی و گونه های وحشی مو ۱۱ زیر جنس موسکادینه ۱۱ زیر جنس اوی ویتیس.. ۱۲…

تحقیق سکته قلبی

 سکته قلبی مقدمه. ۳ درمان های جدید : ۷ اشکال در کجاست ؟. ۹ قلـب چگونـه کـار می‏کنـد؟. ۱۰ ساختمان داخلی قلب… ۱۰ تـرومبـوز. ۱۳ نحوه پیدایش ترومبوز. ۱۵ سـکـتـه قـلـبـی.. ۱۶ در سکته قلبی چه اتفاقی رخ می‏دهد.. ۱۷ نتیجة نهایی.. ۲۰ اثرات بالا رفتن سن.. ۲۱ شرح حال…

تحقیق سلامت جسمی روانی

 سلامت جسمی روانی مقدمه ۴ وظایف بخش ۸  ویژگیها ۹  ساختار کلی ۱۲ وضعیت بخش در رابطه با سند چشم‌اندازوسیاستهای کلی و مضامین دوازده گانه برنامه چهارم توسعه ۱۵ وضعیت بخش در رابطه با سند چشم انداز سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه ۱۶ امکانات ۲۳ قابلیتها ۲۶ محدودیتها ۲۷ تنگناها…

تحقیق سموم سیانوباکتریابی

 سموم سیانوباکتریابی چکیده مقدمه فصل اول: انواع سیانوباکترها و ویژگیهای بیولوژیکی، ظاهری و بلومهای سمی آنها ۱-۱- تاریخچه ۱-۲- ویژگیهای ساختاری و بیولوژیکی سیانوباکترها ۱-۳- بلومهای سمی (شکوفایی) سیانوباکترها ۱-۴- مهمترین راسته‎های جلبک‎های سبز ‎- آبی ۱-۵- تقسیم‎بندی سیانوباکترها از لحاظ شکل ظاهری ۱-۵-۱- سیانوباکترهای رشته‎ای ۱-۵-۲- سیانوباکترهای کلنی فصل…

تحقیق شبیه سازی حرکات انسان

 شبیه سازی حرکات انسان پیشگفتار : ۲ مقدمه : ۳ خلاصه ای از مدل کردن ، کنترل ، شبیه سازی حرکات انسان : ۴ مروری بر مفهوم رایج پروتز میوالکتریک : ۸ قطع زیر آرنج در بزرگسالان. ۱۲ قطع عضو قسمتهای بالای دست.. ۱۳ آمار ۱۴ آینده ۱۵ مواد و…

تحقیق فیزیولوژی گوارش

 فیزیولوژی گوارش ۱- فیزیولوژی گوارش ۱ ۲- میزان احتیاجات به مواد معدنی و ویتامین ها ۶ ۳- تغذیه عملی شترمرغ ۸ ۴- نکاتی در خصوص ترکیب پرها ۵-استفاده از غذاهای آماده تجاری ۱۱ ۱۴ ۶- تغذیه جوجه شترمرغ ۱۵ ۷- تغذیه پرندگان در حال رشد ۲۳ ۸- غذا، intake تغذیه…

تحقیق کرم خوردگی دندان

کرم خوردگی دندان کرم خوردگی دندان. ۳ اثر چای و دخانیات در دندان. ۴ دندان‌شویه‌ها (سنون‌ها) ۵ سنون چیست؟ ۵ سرطان. ۸ ریبوزوم: ۸ شبکة آنوپلاسمی. ۸ هسته: ۸ تقسیم سلولی: ۹ متاساز ۱۰ رشد سلولی: ۱۰ غشاء سلول: ۱۱ اجسام سلولی: ۱۲ چرا داروی سرطان تاکنون کشف نشده است؟…

تحقیق دیابت دوران بارداری

دیابت دوران بارداری دیابت دوران بارداری، ضریب هوشی را کاهش می دهد. ۴ دیابت و آلزایمر. ۶ نشانه ها و تشخیص های دیابت نوع ۱٫ ۷ گلوکز خون رندوم. ۸ قند خون ناشتا ۸ قند ادرار. ۹ کتون ادرار. ۹ گلیکوزیتید هموگلوبین.. ۱۰ پیشگیری مشکلات ناشی از دیابت نوع یک…….

تحقیق راهنمایی دریچه های مصنوعی قلب و پیشگیری از اندوکاردیت باکتریال

راهنمایی دریچه های مصنوعی قلب و پیشگیری از اندوکاردیت باکتریال راهنمای دریچه های مصنوعی قلب و پیشگیری از اندوکاردیت باکتریال. ۳ مقدمه. ۳ دریچه های قلب.. ۴ مشکلات دریچه های قلبی. ۴ اقدامات درمانی. ۵ تحول در ساخت.. ۵ دریچه های مصنوعی قبلی. ۵ فرم توپ و قفس: ۵ مواد…