تحقیق

تحقیق سوله همراه با فایل اتوکد

بخش اول   ۴ ساختمان سایبان انبار قطعات    ۴ فصل اول   ۵ معرفی کلیات ساختمان سایبان انبار قطعات    ۵ ۱-۱-کلیات ساختمان سایبان انبار قطعات    ۵ ۱-۲- معرفی مشخصات ساختمان سایبان انبار قطعات    ۸   فصل دوم   ۱۴ بارگذاری سازه  ۱۴ ۲-۱-…

تحقیق حسابداری صورت مالی شرکت سودا شیمی

فصل اول:آشنایی کلی با مکان شرکت ۱ـ پیشگفتار ۲ـ مقدمه ۳ـ نمودارسازمان ۴ـ تاریخچه شرکت   فصل دوم: اجزای تشکیل دهنده شرکت الف: قسمت تولید ۱ـ کارخانه ۱ـ۱ خط تولید دستگاه تزریق ۲ـ۱ خط تولید دستگاه اکسترودر ۲ـ انبار ۱ـ۲…

تحقیق اجزای سیستم باربری

۱-اجزای سیستم باربری   1-1-قسمتهای سطحی   1-1-1-اطاقک بالابر   1-1-2-دکل   1-2-قسمتهای داخل چاه   1-2-1-اسکیپ   1-2-2-قفس   1-2-3-هادیهای چاه   1-3-قسمتهای زیرزمین   1-3-1-بونکر   1-3-2-سنگ شکن   1-3-3-دهانه یا انباره بارگیری   1-3-4-تسهیلات انتقال وسایل و…

تحقیق سختی موهس (mohs) معدن شناسی آی من

سختی موهس (mohs) معدن شناسی آی من (۱۷۷۲ تا ۱۸۳۹) ۳ مثالهای عملی برای تعیین سختی موهسی.. ۵ وزن مخصوص….. ۶ وزن مخصوص کانی =. ۷ وزن کانی در هوا ۷ وزن مخصوص کانی =. ۹ مثال عملی.. ۱۰ شفافیت…

تحقیق پیرامون معدن چغارت

کلیاتی پیرامون معدن چغارت۱ زمین شناسی ساختمانی معدن چغارت ۱۱ مکانیک سنگ و تحلیل پایداری شیب۱۵ ایمنی در معدن چغارت ۲۷ دفتر  طراحی  ۲۹ واحد استخراج ۳۱ حفاری و آتشباری ۳۴ بارگیری و باربری ۴۳ آزمایشگاه معدنی ۴۴ کارخانه کانه…