پایان نامه بررسی عوامل جامعه شناختی رضایت مندی زنان از خانه‌داری

پایان نامه بررسی عوامل جامعه شناختی رضایت مندی زنان از خانه‌داری چکیده این پژوهش با هدف بررسی عوامل جامعه شناختی رضایتمندی زنان از خانه‌داری انجام شده است. در این پژوهش از روش توصیفی – تحلیل محتوا استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با وجود تغییرات بسیاری که در…

پایان نامه اثربخشی اموزش فرزندپروری به مادران بر کیفیت زندگی کودکان اول و دوم دبستان

پایان نامه اثربخشی اموزش فرزندپروری به مادران بر کیفیت زندگی کودکان اول و دوم دبستان این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش شیوه های فرزندپروری بر کیفیت زندگی کودکان اجرا شده است. این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه و آزمایش است. جامعه آماری این…

پایان نامه مکاتب تصویرسازی اسطوره‌ای (بررسی پرده گذر سیاوش از آتش)

پایان نامه  مکاتب تصویرسازی اسطوره‌ای (بررسی پرده گذر سیاوش از آتش) فهرست مطالب فصل اول: تصویرسازی ۱-۱- مقدمه. ۲ ۱-۲- تعریف تصویرسازی.. ۳ ۱-۳- تاریخچه تصویرسازی در جهان. ۴ ۱-۴- پیدایش تصویرسازی گرافیکی در غرب… ۵ ۱-۵- تاریخچه تصویرسازی در ایران. ۸ ۱-۶- اهداف تصویرسازی.. ۸ ۱-۷- طبقه بندی انواع…

پایان نامه بررسی رابطه شادکامی و رضایت زناشویی در بین زنان شاغل و خانه‌دار

پایان نامه بررسی رابطه شادکامی و رضایت زناشویی در بین زنان شاغل و خانه‌دار چکیده این پژوهش باهدف بررسی رابطه شادکامی و رضایت زناشویی در زنان شاغل و خانه‌دار شهر اصفهان انجام شده است. دراین پژوهش ازروش توصیفی وازنوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش زنان شاغل و…

پایان نامه بررسی سطح نیازهای زنان شاغل شهرداری های بر اساس سلسله مراتب نیازهای مازلو و رابطه آن با سقف شیشه ای

پایان نامه بررسی سطح نیازهای زنان شاغل شهرداری های بر اساس سلسله مراتب نیازهای مازلو و رابطه آن با سقف شیشه ای فهرست مطالب فصل اول کلیات تحقیق  ۶ ۱_۱_ مقدمه  ۶ ۱_۲_ بیان مسئله۸ ۱_۳_ اهمیت و ضرورت تحقیق ۹ ۱_۴ اهداف تحقیق ۱۰ ۱_۵_ فرضیه های تحقیق۱۱ ۱_۶_…

پایان نامه مقایسه مؤلفه‌های هوش معنوی و سبک‌های دفاعی در دانشجویان

پایان نامه مقایسه مؤلفه‌های هوش معنوی و سبک‌های دفاعی در دانشجویان چکیده این پژوهش با هدف مقایسه مؤلفه‌های هوش معنوی و مکانیسم‌های دفاعی در دانشجویان دانشگاه پیام نور  اجرا شد. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه پیام نور  بودند که از میان آن‌ها تعداد ۶۰ نفر از آن‌ها به روش تصادفی…

پایان نامه نقش آموزش پیش‌دبستانی در یادگیری مهارت‌های روانی – حرکتی دانش آموزان

پایان نامه نقش آموزش پیش‌دبستانی در یادگیری مهارت‌های روانی – حرکتی دانش آموزان چکیده این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش پیش دبستانی بر مهارت‌های روانی – حرکتی اجرا شد. جامعه آماری شامل دانش آموزان است که با استفاده از روش تصادفی ساده نمونه‌ای به تعداد ۵۰ نفر انتخاب شد….

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس دانش‌آموزان دختر دبیرستانی

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس دانش‌آموزان دختر دبیرستانی چکیده هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عزت نفس و دانش آموزان دختر ناحیه ۲  می‌باشد. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر دبستانی است که از میان آن‌ها تعداد ۳۰ نفر دانش آموز ۱۰ تا…

پایان نامه مجموعه فرهنگی تفریحی ریگیرای ورزنه با رویکرد پایدار

پایان نامه مجموعه فرهنگی تفریحی ریگیرای ورزنه با رویکرد پایدار چکیده ادراک انسان نسبت به طبیعت و رفتاری که در ارتباط با آن در پیش می‌گیرد و تاثیری که تجربه حضور در محیط‌های طبیعی بر او می‌گذارد، وابسته به یک نگرش اصلی است که در طول تاریخ نیز وجود داشته:…

پایان نامه اشکال انتزاعی بکار رفته برروی ظروف سفالی سیلک کاشان

پایان نامه اشکال انتزاعی بکار رفته برروی ظروف سفالی سیلک کاشان فهرست مطالب فصل اول: قلم‌زنی ۱-۱- مقدمه. ۱ ۱-۲- سابقه تاریخی قلم‌زنی.. ۱ ۱-۲-۱- هنر قلم‌زنی در دوره مادها ۲ ۱-۲-۲- هنر قلم‌زنی در دوره هخامنشی.. ۳ ۱-۲-۳- هنر قلم‌زنی در دوره سلوکی.. ۳ ۱-۲-۴- هنر قلم‌زنی در دوره…

پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی

پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی چکیده این پژوهش باهدف بررسی رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در کارکنان اداره آتش نشانی شده است. دراین پژوهش ازروش توصیفی وازنوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان اداره آتش نشانی شهرستان خمینی شهر می‌باشد. با…

فصل ۲ پایان نامه رشته صنایع انتخاب تامین کننده با AHP FUZZY

  فصل ۲ شامل بخشهای زیر است:   2-1- مقدمه. ۲۰ ۲-۲- تصمیم‌گیری و فرآیندهای آن.. ۲۲ ۲-۲-۱- تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه. ۲۴ ۲-۳- فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی… ۲۷ ۲-۳-۱- ویژگی‌های فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی… ۲۹ ۲-۳-۲- ساختار مسئله انتخاب گزینه‌ها یا رده‌بندی معیارها ۳۰ ۲-۳-۲-۱- فاز اول: تشکیل درخت سلسله‌مراتبی… ۳۱…

پایان نامه مدل سازی نفوذ پذیری آب در خاک با استفاده از مشخصه های مکانیکی خاک

چکیده نفوذپذیری آب در خاک یکی از مشخصههای مکانیکی خاک میباشد که بستگی به نوع بافت خاک دارد. در این طرح سرعت نفوذ آب در خاک به روش صحرایی استوانه مضاعف در دو حالت نفوذ متوسط و نفوذ پایه اندازه گیری و با استفاده از معادله کاستیاکف – لوئیس بررسی…

مقاله با عنوان: ارزیابی کارایی تحلیل پوششی داده با استفاده از سیستم IDMU و ADMU

چکیده در این مقاله در ارتباط با بحث تحلیل پوشش داده ها، دو مجموعه مجازی به نام های واحد تصمیم گیری ایده آل (IDMU) و واحد تصمیم گیری غیرایده آل (ADMU) معرفی می گردند. در نتیجه مدل های تحلیل پوششی داده  ارائه شده را مدل های تحلیل پوششی داده ها…

پایان نامه اثر بخشی مشاوره مبتنی بر الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیع آبادی بر خویشتن پنداری شغلی دانش آموزان دختر مقطع چهارم دبیرستان

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی مشاوره شغلی مبتنی بر الگوی چند محوری شفیع آبادی بر خویشتن پنداری شغلی دانش آموزان دختر مقطع چهارم دبیرستان منطقه ۲، شهر تهران به روش آزمایشی صورت گرفت. جامعه این پژوهش شامل تمام دانش آموزان مقطع چهارم دبیرستان منطقه ۲ ، تهران…

پایان نامه ساخت و ارزیابی سنسور خازنی برای اندازه‏ گیری رطوبت خاک

چکیده در کشاورزی دقیق به منظور مصرف بهینه نهاده‏ها، نیاز به ثبت پیوسته، تحلیل و مدیریت تغییرات درون مزرعه‏ای عوامل مؤثر بر عملکرد محصول می‎‏باشد. برای دستیابی به این هدف، طراحی و ساخت حسگرها یکی از الزامات است. یکی از مهم‏ترین عوامل مدیریت تولید محصول در مزرعه به‏ویژه در مناطق…

پایان نامه طراحی و ساخت یک ترانسدیوسر جهت تشخیص به موقع گرفتگی لوله های سقوط بذرکار

چکیده در کشاورزی دقیق عوامل متعددی نیاز به بهبود و تغییر دارند که از آن جمله بهینه سازی ردیف کارها و خطی کار ها است. در تحقیق به عمل آمده سعی گردید گرفتگی لوله های سقوط بذر تشخیص داده شود. به این منظور از حسگر های لیزری استفاده گردید. این…

پایان نامه بررسی خواص بیومکانیک چوب عناب

چکیده در بحث اتوماسیون ماشینهایکشاورزی برداشت محصولات ازدرختان بصورت مکانیزه انجام میشود، که در این حالت برداشت محصولات بصورت مکانیزه مستلزم دانستن اطلاعات کامل و جامعی در مورد خواص بیومکانیک درخت و محصول میباشد. در طراحی و ساخت ماشینهای برداشت خودکار و نیمهخودکار همواره به خواص ذکر شده توجه ویژهای…

پایان نامه مدل سازی مقاومت برشی خاک با برخی از خصوصیات فیزیکی خاک

چکیده مبحث مکانیک خاک دانشی است که در آن خواص فیزیکی و مکانیکی خاکها، ارتباط این خواص با عوامل بیرونی، مقاومت خاک در برابر نیروها، تغییر شکل خاک در برابر نیروها را مورد بررسی قرار می دهد. در تحقیق به عمل آمده سعی گردید مقاومت برشی خاک با برخی از…

پاورپوینت آماده برای دفاع

این پاور پوینت در عین سادگی میتواند کمک موثری برای دانشجویان ارشدی باشند که دغدغه دفاع و سمینار را دارند با کپی کردن مطالب خود در این پاور پوینت به آسودگی دفاع کنید. این پاور پوینت در عین سادگی بسیار کاربردی است