تحقیق سوله همراه با فایل اتوکد

بخش اول   ۴ ساختمان سایبان انبار قطعات    ۴ فصل اول   ۵ معرفی کلیات ساختمان سایبان انبار قطعات    ۵ ۱-۱-کلیات ساختمان سایبان انبار قطعات    ۵ ۱-۲- معرفی مشخصات ساختمان سایبان انبار قطعات    ۸   فصل دوم   ۱۴ بارگذاری سازه  ۱۴ ۲-۱-…

پایان نامه چوب

مقدمه و تاریخچه. ۶ فرانک لویداریت در مورد چوب میگوید : ۷ ساختار درخت.. ۸ ساختار قابل رؤیت : ۸ چوب ها از نقطه نظر بافت به دو دسته تقسیم میشوند : ۱۱ سخت چوب ها : ۱۱ نرم چوب…

پایان نامه مقایسه هوش هیجانی افراد معتاد و غیر معتاد

مقدمه. ۴ چکیده: ۹ بیان مسئله: ۱۰ اهداف پژوهش.. ۱۱ فرضیه های پروژه ۱۲ ضرورت واهمیت پژوهش.. ۱۳ متغیرهای پژوهش.. ۱۴ هوش.. ۱۵ هوش هیجانی. ۱۷ ابعاد هوش درون فردی از نظر گاردنر عبارتند از: ۲۵ مؤلفه های هوش هیجانی…

پایان نامه بهره وری

پیشگفتار. ۱۰ فصل اول.. ۱۴ ادبیات موضوعی.. ۱۴ ۱-۱- بهره وری.. ۱۵ ۱-۱-۱- تعریف بهره وری.. ۱۶ ۱-۱-۲- مدلها و شاخصهای بهره وری.. ۲۰ ز- مدل ماندل : (Mundel Medel) 25 ح-مدل تیلور – دیویس : (TyLor-Davis Model) 26 1-1-3…

پایان نامه امکان فرآوری کانسارهای وانادیوم و تنگستن دار

چکیده   ۱  فصل اول: کلیات کلیات ۳ ذخایر وانادیوم در ایران    ۸  فصل دوم: فرآوری وانادیوم ۲-۱- منابع وانادیوم    ۱۰ ۲-۲- کشورهای اصلی صنعت وانادیوم  ۱۶ ۲-۲-۱- جمهوری آفریقای جنوبی ۱۶ ۲-۲-۲- جمهوری خلق چین  ۱۷ ۲-۲-۳- روسیه و سایر…

پایان نامه اثر پارامتر های هندسی بر روی انتقال حرارت و افت فشار در طراحی مبدل های حرارتی لوله پره دار صفحه ای(همراه با شکل )

چکیده : ۶ مقدمه : ۷ ۱-۱ دسته بندی مبدل های حرارتی. ۹ ۱ – ۱- ۱ دسته بندی بر مبنای پیوستگی یا تناوب جریان. ۱۱ ۱-۱- ۲  دسته بندی بر مبنای پدیده انتقال. ۱۳ ۳- بستر سیال. ۱۵ ۱-۱-…

پایان نامه بررسی نگرش فرهنگیان نسبت به عوامل موثر بر رعایت حجاب توسط معلمان

فصل اول.. ۶ ۱-۱- مقدمه : ۶ ۲-۱-۱- بیان مسئله. ۹ ۳-۱- ۱- اهمیت موضوع. ۱۱ اهداف تحقیق… ۱۴ فصل دوم. ۱۵ مروری بر تحقیقات پیشین… ۱۶ فصل سوم. ۱۸ ۱-۳- مروری بر نظریات : ۱۸ ۱-۱-۳- نظریه فمنیستی دردوان…

پایان نامه سیستم خنک سازی توربین ها(بدون منبع)

انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی. ۱۴۰ راه حل های توربین بهینه سازی شده, سان دیگو, کالیفرنیا, U.S.A. 140 چالش های خنک سازی برای دماهای گاز در حال افزایش بطور پیوسته و نسبت فشار کمپرسور ۱۴۷ تکنیک های خنک…

پروژة مالی کارخانه برق شهری

مقدمه : ۸۹ فصل اول. ۹۰ تاریخچه. ۹۰ تاریخچه. ۹۱ فصل دوم ۹۴ کارخانه برق. ۹۴ ۱-۲- نخستین کارخانه برق شهری در ایران. ۹۵ ۲-۲- برقراری انشعاب و نحوه وصول مطالبات.. ۹۷ فصل سوم ۱۰۰ ۱-۳- صنعت برق در برنامه…

پایان نامه تاثیر شیوه زندگی، مسکن و تغذیه مردم ارسباران در صنایع دستی آن (بدون شکل )

فصل اول :  تهیه خامه فصل دوم :  گلیم بافی فصل سوم :  قالی بافی فصل چهارم :  جاجیم بافی فصل پنجم :  ورنی بافی فصل ششم :  فراورده‌های جاجیم و فرش و ورنی و قالی فصل هفتم  :  سایر…

پایان نامه بررسی رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان گچساران

(مقدمه ) ۸۴ تعریف اوقات فراغت : ۸۵ پس موضوع تحقیق : ۸۷ هدف از انتخاب موضوع : ۸۷ علل و دلایل انتخاب موضوع : ۸۷ قلمرو تحقیق : ۸۸ الف قلمرو موضوعی : ۸۸ قلمرو زمانی : ۸۹ قلمرو…

روش تحقیق – موضوع «علل فرار دختران از خانه»

چکیده ۲ فرضیه های تحقیق. ۲ نتایج تحقیق. ۲ مقدمه ۴ بیان مسأله ۶ اهمیت ضرورت پژوهشی. ۷ اهداف تحقیق: ۱۰ متغیر های تحقیق: ۱۰ فرضیه های پژوهش.. ۱۱ تعاریف عملیاتی متغیرها: ۱۱ تبیین یافته های آماری یافته ها: ۱۲…

پایان نامه بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد

فصل اول: ۳ مقدمه: ۴ بیان مسأله: ۵ ۵- فایده و اهمیت پژوهش: ۷ فرضیه های پژوهش: ۹ تعریف اصطلاحات: ۹ فصل دوم ۱۲ وابستگی به مواد: ۱۳ ملاکهای تشخیصی برای وابستگی به مواد بر اساس DSMIV: 13 وابستگی روان…