Powerpoint

پردازشگر خاص برای تحریک مصنوعی اعصاب محیطی

پردازشگر خاص برای تحریک مصنوعی اعصاب محیطی چکیده: در این مقاله یک پردازشگر خاص برای به کارگیری در یک سیستم تحریک کننده اعصاب محیطی طراحی شده ۴، توانایی تحریک مناسب اعصاب MHz است. این سیستم با دریافت اطلاعات کنترلی از…

کارآموزی روابط عمومی در پتروشیمی

کارآموزی روابط عمومی در پتروشیمی چکیده ۳ شرایط و تحصیلات روابط عمومی. ۴ ویژگی های شخصیتی در افراد روابط عمومی ها : ۴ کارگزار روابط عمومی موظف به فعالیت در درون وبرون سازمان می باشد. ۵ پتروشیمی در یک نگاه…