Powerpoint

Future and potential spending on health 2015–۴۰: development assistance for health, and government, prepaid private, and out-of-pocket health spending in 184 countries 2017

Future and potential spending on health 2015–۴۰: development assistance for health, and government, prepaid private, and out-of-pocket health spending in 184 countries 2017 Background The amount of resources, particularly prepaid resources, available for health can affect access to    health care…

Evolution and patterns of global health financing 1995–۲۰۱۴ development assistance for health, and government, prepaid private, and out-of-pocket health spending in 184 countries 2017

Evolution and patterns of global health financing 1995–۲۰۱۴ development assistance for health, and government, prepaid private, and out-of-pocket health spending in 184 countries 2017   An adequate amount of prepaid resources for health is important to ensure access to health…

پردازشگر خاص برای تحریک مصنوعی اعصاب محیطی

پردازشگر خاص برای تحریک مصنوعی اعصاب محیطی چکیده: در این مقاله یک پردازشگر خاص برای به کارگیری در یک سیستم تحریک کننده اعصاب محیطی طراحی شده ۴، توانایی تحریک مناسب اعصاب MHz است. این سیستم با دریافت اطلاعات کنترلی از…


مشارکت و کسب درآمد
7️⃣0️⃣3️⃣0️⃣ سامانه «هفتاد سی» کاربران را در ۷۰ درصد سود بازار بزرگ محصولات اعتباری از جمله شارژ و بسته های اینترنت و قبض و… شریک می کند.
✅ شما روی خرید تمام کسانی که از طریق شما با سایت و اپ ۷۰۳۰ آشنا شده اند، سود مشخص خواهید داشت.
✅ از طریق لینک زیر در چند ثانیه عضو شوید و شروع به درآمدزائی کنید.
🌐لینک ثبت نام
💌 شناسه‌ی معرف هنگام ثبت نام: projeh20