Powerpoint

کارآموزی روابط عمومی در پتروشیمی

کارآموزی روابط عمومی در پتروشیمی چکیده ۳ شرایط و تحصیلات روابط عمومی. ۴ ویژگی های شخصیتی در افراد روابط عمومی ها : ۴ کارگزار روابط عمومی موظف به فعالیت در درون وبرون سازمان می باشد. ۵ پتروشیمی در یک نگاه…

پاورپوینت بررسی و شناسایی (آسیب شناسی و فن شناسی ) کاشیهای مجموعه بقعه شیخ صفی الدین و ارائه طرح مرمت

پاورپوینت بررسی و شناسایی (آسیب شناسی و فن شناسی ) کاشیهای مجموعه بقعه شیخ صفی الدین و ارائه طرح مرمت مقدمه   مشاهدات مکرر از بنای بقعه شیخ صفی به ویژه قسمتهای کاشیکاری شده و انواع آن به عمل آمده…

پایان نامه بررسی و شناسایی (آسیب شناسی و فن شناسی ) کاشیهای مجموعه بقعه شیخ صفی الدین و ارائه طرح مرمت (همراه با تصاویر )

پایان نامه بررسی و شناسایی (آسیب شناسی و فن شناسی ) کاشیهای مجموعه بقعه شیخ صفی الدین و ارائه طرح مرمت (همراه با تصاویر )