مواد مخدر

مقاله در خصوص تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور

سرمقاله.. ۴ موضوع تحقیق: ۴ مسئله تحقیق: ۴ اهمیت و ضرورت تحقیق: ۵ اهداف تحقیق: ۵ فرضیات تحقیق: ۶ متغییرهای تحقیق: ۶ نمونه فرم سوالات مورد آزمون : ۷ قرار داد آماری : ۹ نتایج حاصل از بخش توصیفی داده…

پایان نامه علل گرایش دانشجویان به مصرف مواد مخدر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر (همراه با پرسش نامه )

پایان نامه علل گرایش دانشجویان به مصرف مواد مخدر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر چکیده مقدمه فصل اول بیان مسئله بیان هدف اهمیت موضوع مورد مطالعه بیان فرضیه و فرضیه ها فصل دوم تاریخچه مواد مخدر انواع مواد مخدر حشیش…

تحقیق مواد مخدر

مواد مخدر. ۲ مقدمه : ۲ اعتیاد و ”کرک“. ۹ انواع مواد مخدر : ۱۰ کلیات مواد ۱۱ انواع مواد ۱۱ داروها : ۱۲ جدول ۱-۷ تاثیرات زیستی – رفتاری اپیوئیدها ۱۶ پیشگیری از اعتیاد به انواع مخدر. ۳۱ روش‌های…

تحقیق اختلالات مواد مخدر

اختلالات مواد مخدر اختلالات مواد مخدر ۲ مقدمه‌ ۲ مواد و روش‌ تحقیق‌: ۳ یافته‌ها: ۶ بحث‌ و نتیجه گیری : ۷ اعتیاد، غده سرطانی. ۹ تعریف اعتیاد: ۹ عوامل زمینه ساز: ۹ عواقب و صدمات وارده: ۱۰ شروعی دیگر:…

تحقیق اعتیاد (شناسایی –علل-پیشگیری)

مقدمه. ۲ معنای اعتیاد وانواع آن.. ۳ زیان های بهداشتی.. ۵ زیان های اقتصادی.. ۶ زیان های اجتماعی واخلاقی.. ۶ اعتیاد و خانواده. ۷ علل وزمینه های اعتیاد. ۹ نتیجه. ۱۰ فهرست منابع.. ۱۱

پایان نامه طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر

چکیده ۱ مقدمه۲  فصل اول: طرح کلی تحقیق بیان مسئله۵ ضرورت ۱۱ اهداف تحقیق ۱۲ سؤالات و فرضیات ۱۲ تعاریف نظری اصطلاحات۱۳ تعاریف عملیاتی اصطلاحات۱۸  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش ها پیشگیری از مصرف مواد مخدر ۲۰ رویکرد…

تحقیق شناخت، بکارگیری شیوه ها و برنامه هایی است که نیاز بازدارنده افراد از مصرف نابجای مواد مخدر، روان

گسترش اعتیاد تلفات مواد مخدر تاریخچه اعتیاد و انواع آن ورود آن به ایران انواع مواد مخدر فریفتگان آن در جستجوی پناهندگی مد بودن مصرف مواد مخدر معتادی داستان خود را بازگو می کند مولد ناهنجاری ها مضرات بدنی روابط…

تحقیق اعتیاد

فهرست فهرست.. ۱ هدف تحقیق : ۲ تلفات مواد مخدر : ۳ گسترش مواد مخدر در اجتماع ما : ۴ تاریخچه اعتیاد و انواع آن : ۶ ورود آن به ایران : ۷ انواع مواد مخدر ۷ هروئین.. ۸ فریفتگان…

تحقیق مواد مخدر ؛ حرام یا مباح !؟

فهرست مطالب مواد مخدر و جنبه های شرعی آن ( بررسی حرمت اضرار به نفس ) آیه تهلکه آیه قتل حدیث لاضرر روایت تحریم خمر و میته روایاتی که در رفع تکلیف ضرری وارد شده است روایات تحریم اکل طین…

تحقیق اعتیاد

مقدمه : ۷ تعریف اعتیاد : ۱۱ تاریخچه : ۱۲ تاریخچه مواد مخدر در ایران. ۱۲ علل اعتیاد : ۱۳ انواع اعتیاد به چه صورت است ؟. ۱۴ چگونگی تشخیص معتاد : ۱۵ عوامل بوجود آورنده و تشویق کننده اعتیاد…