معماری اسلامی

پایان نامه معماری اسلامی – مسجد جامع الکبیر صنعا – یمن(همراه با عکس)

هنر و معماری اسلامی   صفحه ۴ _ خواستگاه ها و ویژگی ها   صفحه ۴ _ سیر تاریخی     صفحه ۵ _ معماری      صفحه۷ _مساجد  صفحه۸ _ محراب / صحن   صفحه۹ _ مناره   صفحه۱۱ _ گنبد   صفحه۱۲ _ ایوان  / طاق  محرابی…

تحقیق معماری اسلامی

تاریخچه معماری ایران   ۱٫ بناهای دوره اسلامی ایران    ۲٫ مصالح سنتی در معماری ایران    ۳٫ در و پنجره در معماری ایران     ۴٫ تزئینات وابسته به معماری     ۵٫روند شکل گیری برخی بناهای مذهبی در ایران      …

تحقیق نقش هنر و معماری اسلامی در مسجد جامع ورامین

نقش هنر و معماری اسلامی در مسجد جامع ورامین. ۲ تاریخچه مسجد جامع ورامین: ۲ هنر و معماری در مسجد جامع ورامین: ۳ گنبد و نقش های اسلیمی. ۶ گنبدهای دوپوش (دوجداره( ۱۰ نقش های اسلیمی در برج تاریخی گنبد…

تحقیق شیوه های بنیادی در معماری اسلامی

شیوه های  بنیادی در معماری اسلامی عبارتند از. ۳ سبک شناسی معماری ایرانی در طی شش شیوه بررسی می شوند که عبارتند از : ۳ مردم واری چیست : ۴ پرهیز از بیهودگی چیست.. ۴ خود بستدگی چیست.. ۵ درونگرایی…

تحقیق معماری اسلامی و نیکلای مارکوف

مراجع معماری دوره اسلامی وصفوی.. ۴ مراجع تاریخی اروپا ۵ مراجع معماری باستانی ایران. ۶ بناهای آموزشی. ۷ دبیرستان البرز. ۸ بنای دبیرستان البرز(۱۳۰۴) ۹ دارالمعلمین ( دانشسرای عالی) ۱۰ بنای دارالمعلمین (دانشسرای عالی – ۱۳۰۷) ۱۳ مدرسه فلاحت.. ۱۵…