مدیریت

تحقیق بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملگرد کارکنان

تحقیق بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملگرد کارکنان فصل اول: ۴ موضوع تحقیق: ۴ بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان. ۴ مقدمه: ۴ فرضیه های تحقیق: ۷ هدف تحقیق: ۸ ضرورت تحقیق. ۱۰ محدودیت ها…

تحقیق مدیریت در بازار جهانی و اقتصاد (استراتژی هایی برای اقتصاد پویا )

تحقیق مدیریت در بازار جهانی و اقتصاد (استراتژی هایی برای اقتصاد پویا ) مدیریت در بازار جهانی و اقتصاد (استراتژیهایی برای اقتصاد پویا) ۳ مقدمه ۴ تعریف استراتژی. ۸ استراتژی به معنای طرح و نقشه ۸ استراتژی به معنای الگو.…

تحقیق شرح وظایف سازمانی مدیریت ها در شرکت پارس ژنراتور

شرح وظایف سازمانی مدیریت ها ۲ پیش بینی گلوگاههای تولیدی. ۳ ۴-مدیریت طراحی و مهندسی.. ۴ ۵-مدیریت طرح و برنامه. ۴ ۶-مدیریت پروژه ها ۵ مدیریت بازرگانی.. ۱۱ تعیین بودجه بخش بازرگانی.. ۱۲ ضمائم شامل : ۱-جدول تشریح فرایند ها…

تحقیق مدیریت

مقدمه: ۲ مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان. ۳ فلسفه مدیریت منابع انسانی. ۴ رویکردهای مدیریت منابع انسانی. ۵ دو رویکرد کلی در مدیریت منابع انسانی وجود دارد: رویکرد سخت و رویکرد نرم  رویکرد سخت.. ۵ رویکرد نرم ۵ اهداف…

پایان نامه بررسی ساختار و شیوه مدیریت دبیرستان فرقان کرج

فصل اول:     ـ مقدمه   ـ موقعیت جغرافیایی مدرسه    ـ هدف ازتاسیس    ـ تاریخچه تاسیس  فصل دوم:     ـ مباحث نظری  فصل سوم:     ـ امکانات فیزیکی ( الکتریسیته، نور، حرارتی )   ـ درصد فضاهایی که…

پایان نامه مدیریت (همراه با جداول ونمودارها )

       فصل اول        مقدمه – بیان مسئله    بیان اهداف تحقیق ضرورت های اهمیت تحقیق فرضیه های تحقیق تعریف مفاهیم و واژه ها   فصل دوم   بررسی مبانی نظری و تئوری  بررسی تحقیقات گذشته اجزای موثر در مهارت…

پایان نامه مدیریت

فصل اول ۲ اهداف پژوهش ۲ اهمیت پژوهش ۳ فرضیه های تحقیق : ۴ تعاریف عملی ۵ تعاریف نظری ۶ خلاصه فصل : ۷ فصل دوم ۹ پیشینه تحقیق ۹ رهبری ۱۰ سبک های رهبری ۱۱ نتیجه گیری: ۲۲ فصل…

تحقیق مدیریت مشارکتی ( ارتباطات و الگوهای ارتباطی در سازمان ها )

عنوان: چکیده مقدمه فرایند ارتباطات رسانه های ارتباطی ومیزان غنای آنها موانع ارتباطات مؤثر بین فردی ایجاد شبکه های ارتباطی موثر در سطح سازمان شیوه های ارتباطی بین فرهنگی ارتباطات فرهنگی دربافت های فرهنگی قوی – ضعیف فرهنگ وفاصله زمان…

آمار و کاربرد آن در مدیریت

مقدمه ۳ کلیات.. ۵ تعاریف و اصطلاحات.. ۸ جامعه آماری. ۸ صفات مشخص کننده جامعه ۹ صفات متغیر جامعه ۹ نمونه ۱۰ آمار توصیفی و آمار استنباطی. ۱۰ جمع‌آوری اطلاعات.. ۱۱ منابع و نوع اطلاعات.. ۱۳ مصاحبه شخصی. ۱۶ پرسشنامه…