صنعت

تحقیق ایمنی در صنعت

مقدمه : ۳ فصل اول ۴ بیماریها ناشی از کار در اثر عوامل مکانیکی ۴ فصل دوم ۷ بیماریهای ناشی از کار در اثر عوامل فیزیکی ۷ بیماریهای ناشی از کار در اثر عوامل فیزیکی محیط کار عبارتند از :…

گزارش کارآموزی در شرکت مهروز صنعت

گزارش کارآموزی در شرکت مهروز صنعت ۱ـ آشنایی کلی با مکان کارآموزی۱ ۱ـ۱ـ تاریخچه سازمان۱ ۱ـ۲ـ نمودار سازمانی وتشکیلات واحد صنعتی وامکانات۲ ۱ـ۳ـنوع محصلات تولیدی خدماتی واحد صنعتی۶ ۱ـ۴ـ شرح فرآیند تولید وخدمات۸ ۲ـ۱ـ سلسله مراتب دیسپاچینگ وفلسفه بهره برداری۱۵…

تحقیق صنعت

صنعت.. ۲ [] تعریف صنعت.. ۲ [] گروه‌های صنعت.. ۲ [] تقسیم‌بندی صنایع. ۴ صنایع سنگین، صنایع سبک.. ۴ صنایع مادر، صنایع غیرمادر. ۴ صنایع کوچک، صنایع متوسط، صنایع بزرگ.. ۴ صنایع متمرکز، صنایع غیرمتمرکز. ۵ صنایع جهانی، صنایع محلی..…

تحقیق ایمنی در صنعت

مقدمه نویسنده ۴ فصل اول: ۵ مقدمه و اطلاعات عمومی. ۵ شناسنامه کارخانه ۵ معاونت تعمیر تجهیزات سنگین: ۶ معاونت تعمیرات الکتریک : ۶ معاونت تعمیرات نیرو گاهی: ۷ فصل دوم : ۸ بررسی پروسه تولید کارخانه ۸ معرفی دستگاههای…

گزارش کارآموزی نقشه کشی صنعتی شرکت پارس خودرو

فصل اول تاریخچه شرکت پارس خودرو فعالیتهای شرکت تولیدات شرکت وضعیت زمین و ساختمانهای شرکت تولیدات شرکت از بدو تأسیس (با ضمیمه تصاویر) تحولات شرکت از بدو تأسیس ساختار سازمانی شرکت پارس خودرو امکانات و تجهیزات و توانمندیهای شرکت بررسی…

پایان نامه عوامل موثر در ارتقاء و بهره وری نیروی انسانی در بخش صنعت ( کارخانجات خودرو سازی )

فهرست چکیده مقدمه فصل اول: کلیات بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف پژوهش سؤالات فصل دوم بررسی تئوری های مرتبط با متغییرهای اصلی تحقیق تجزیه و تحلیل بهره وری نگرشی تحلیلی بر مدل های معرفی شده : فصل سوم…

تحقیق کارآفرین ها و کارآفرینی در صنعت

کارآفرینی موتور توسعه اقتصادی ۱ مقدمه ۱ تعریف و مفهوم واژه کارآفرینی ۲ تعاریف کارآفرینی از دیدگاه نظریه پردازان ۳ ویژگیهای روان شناختی کارآفرینان ۶ ویژگیها و خصوصیات کارآفرینان ۶ تعریف ویژگی های عمومی ۷ کارآفرین مستقل، سازمانی و شرکتی…

تحقیق روانشناسی در صنعت

۱- روان‎شناسی در صنعت ۲- تاریخچه‎ی روان‎شناسی صنعتی ۳- روان‎شناسی اجتماعی صنعتی ۴- عامل انسانی و رابطه‎ی آن با تولید ۵- فلسفه و روان‎شناسی کار ۶- کار و استراحت ۷- روابط انسانی در صنعت ۸- سنجش شایستگی ۹- رضایت حرفه‎ای…

تحقیق واحد صنعتی

فهرست واحد صنعتی. ۵ مقدمه : ۵ روش دسته به دسته (lot for lot lat) 5 حداقل هزینه بر واحد (Luc) و least unit cost: 5 علامت گذاری پایین ترین سطح «Bom» ۷ تعیین اندازه دسته های تولیدی (lot sizing)…

تحقیق ایمنی در صنایع

فهرست ایمنی صنعتی. ۲ ارگونومی (مهندسی فاکتورهای انسانی) ۲ ایده آلها و واقعیتها ۶ اسکاندیناوی.. ۶ ۱ – نگرش سنتی. ۷ ۲ – نگرش تکنیکی اجتماعی. ۷ ۳ – توسعه منابع براساس اتحادیه ها ۸ ۴ – نگرش محاوره –…

تحقیق صنعت خودرو

فهرست صنعت خودرو سازی. ۳ خودرو. ۳ تاریخچه‌ سایپا: ۶ بخش‌ اول‌: ورود خودرو به‌ ایران‌ ۶ تولید اتومبیل‌ به‌ صورت‌ مونتاژ ۸ تأسیس‌ شرکت‌ سهامی‌ ایران‌. ۹ تولید اتومبیل‌های‌ ستروئن‌. ۹ تولید انواع‌ پراید. ۱۳ تولید انواع‌ خودرو کلاس‌…