خودرو

تحقیق آثار زیست‌محیطی خودروهای از رده خارج شده

آثار زیست‌محیطی خودروهای از رده خارج شده ۲ چکیده ۳ مقدمه ۴ مصرف انرژی در خودرو ۷ ۳٫مصرف انرژی در فرآیند ساخت، تولید و بازیافت خودروها ۸ ۴٫مقایسه انرژی مورد نیاز برای مصرف خودرو و تولید خودرو ۹ ۵٫ مواد…

پایان نامه کمک فنر و خودرو

فصل ۱ : کمک فنر و خودرو ۱-۱-کاربرد و شیوه نصب ۳ ۱-۲-آزمایش کمک فنر ۸ ۱-۲-۱-آزمایش بر روی خودرو ۸ فصل ۲ : انواع کمک فنر ۲-۱-کمک فنر دوجداره بی فشار ۱۳ ۲-۱-۱-ساختار و شیوه کارکرد ۱۳ ۲-۱-۲-هواگیری و…

تحقیق سیستم های کاهش آلودگی خودرو

-۱۲- مقدمه ۱ ۲-۱۲- شرایط فیزیکی ترکیبات گازهای خروجی قبل از عملیات ۲ ۳-۱۲- مکانیسم های واسطه ای (کاتالیک) ۳ ۴-۱۲- واکنشگرهای حرارتی ۱۴ ۵-۱۲- ساختمان کاتالیزور ۱۹ ۶-۱۲- فراهم کردن تقویت کننده هایی برای کاتالیزور ۳۵ ۷-۱۲- نصب کاتالیزور…

تحقیق خودرو – رینگهای فولادی و آلیاژی سبک – روش آزمون

۴-۱ آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ۲ ۴-۲ کمیسیون استاندارد خودرو – رینگهای فولادی و آلیاژی سبک – روش آزمون ۴ ۴-۳ پیشگفتار ۴ ۴-۴ ۱- هدف و دامنه کاربرد ۵ ۴-۵ ۲- مراجع الزامی ۵ ۴-۶…

تحقیق آثار زیست محیطی خودروهای از رده خارج شده

چکیده ۳ مقدمه ۴ مصرف انرژی در خودرو ۷ Table1 8 ۳٫مصرف انرژی در فرآیند ساخت، تولید و بازیافت خودروها ۹ ۴٫مقایسه انرژی مورد نیاز برای مصرف خودرو و تولید خودرو ۹ ۵٫ مواد اولیه سبکتر، مصرف انرژی کمتر ۱۲…

پایان نامه شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از ۴ سنسور مافوق صوت

پایان نامه شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از ۴ سنسور مافوق صوت فصل اول: مقدمه ۱ ۱-۱-  ماهیت امواج صوتی و مافوق صوت ۲ ۱-۲-   کاربردهای امواج مافوق صوت ۴ فصل دوم : بلوک دیاگرام کلی پروژه ۲-۱-…

گزارش کارآموزی PRETRITEMENT در شرکت خودرو سازی سایپا

مقدمه صنایع خودروسازی در کشور یکی از فعالترین واحدهای تولیدی می باشد که ثبات این روند و چشم انداز ورود به بازار رقابت لزوم استفاده از تکنولوژی روز را می طلبد. از طرفی حساسیت کاربرد قطعات متعدد خودرو ایجاب می…

تحقیق خودرو

خودرو. ۲ ۱-معرفی محصول و تامین کننده. ۸ ۳-فهرست مطالب.. ۸ ۳-لیست تغییرات.. ۸ ۴-لیست مکاتبات.. ۸ ۶-فهرست ویژگیهای تکنیکی و عملکردی محصول. ۹ ۷-PFMEA.. 9 د:مستند ساختن تغییرات فرایند ساخت و تأثیر آنها ۱۰ ۸-برنامه کنترلControl Plan. 10 ۹-طرح…

تحقیق صنعت خودرو

فهرست صنعت خودرو سازی. ۳ خودرو. ۳ تاریخچه‌ سایپا: ۶ بخش‌ اول‌: ورود خودرو به‌ ایران‌ ۶ تولید اتومبیل‌ به‌ صورت‌ مونتاژ ۸ تأسیس‌ شرکت‌ سهامی‌ ایران‌. ۹ تولید اتومبیل‌های‌ ستروئن‌. ۹ تولید انواع‌ پراید. ۱۳ تولید انواع‌ خودرو کلاس‌…