حسابداری

گزارش کارآموزی اداره بهداشت حسابداری

۱- مسئول حسابداری ۲ ۲- اتاق دریافت و پرداخت ۲ ۳- اتاق رسیدگی ۳ ۴- اتاق درآمد ۴ دفتر داری و اعتبارات ۵ پرداخت لباس ۱۳ ماموریت ۱۴ پرداخت ماموریت ۱۴ فرم بازنشستگی ۱۵ پرداخت مالیات ۱۵ پرداخت کسورات ۱۵…

کارآموزی حسابداری در برق باختر

موقعیت و تاریخچه شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی ۴ عملکردگروه کارشناسان تشکیلات وبرنامه ریزی نیروی انسانی ۶ اهم فعالیت های اداره کارگزینی ۸ عملکرد امور مالی ۱۰ اطلاعات شرکت برق باختر ۱۱ انبارهای شرکت برق باختر ۱۱ مکان جغرافیایی…

پایان نامه حسابداری اندازه گیری عملکرد شرکتها

پایان نامه حسابداری اندازه گیری عملکرد شرکتها فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه تعریف موضوع بیان مسأله هدف تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیق دلایل تبیین فرضیه ها فرضیات تحقیق قلمرو تحقیق روش تحقیق تعریف واژه ها و اصطلاحات ۱ فصل…

تحقیق دیدگاه های مختلف حسابداری

تحقیق دیدگاه های مختلف حسابداری دیدگاه  های مختلف حسابداری.. ۲ تئوری مالکیت: ۲ تئوری بنگاه: ۸ دو دیدگاه واحد اقتصادی مستقل(بنگاه): ۹ ترازنامه: ۱۰ واین به علت مالکیت نیست. ۱۰ اثر عملکرد: ۱۴ تئوری وجوه مستقل: ۱۵ تئوری مدیر: ۱۷…

تحقیق حسابداری از دیروز تا امروز

تحقیق حسابداری از دیروز تا امروز حسابداری از دیروز تا امروز. ۲ در تعریف حسابداری … ۳ تلخیص و تجمیع (صورتهای مالی) ۴ مختصری در باره سه نوع از حسابداری.. ۶ حسابداری صنعتی. ۶ حسابداری مالی. ۶ حسابداری حرفه ای…

تحقیق حسابداری

تحقیق حسابداری مقدمه ۲ حسابداری. ۲ تاریخچه حسابداری. ۲ ابزار و مفاهیم پایه حسابداری. ۳ مراحل حسابداری. ۴ مفروضات حسابداری. ۵ حسابداری. ۷ هدف : ۷ ماهیت : ۸ آینده شغلی ، بازار کار ، درآمد: ۹ توانایی‌های مورد نیاز…

تحقیق بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش ها (بدون نمودار)

تحقیق بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش ها بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها ۲ اصول و رویه‌های تلفیق دربخش دولتی انگلستان. ۳ (دیوید هیلد و…

گزارش کارآموزی رشته حسابداری و حسابرسی شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ورزی

فصل اول : مقدمه ۱ فصل دوم : آشنائی با فعالیتهای شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و چارت سازمانی آن. ۲ فصل سوم : فعالیتها و آموزشهای انجام گرفته  در مدت کارآموزی. ۳…

تحقیق حسابداری

مقدمه‌: ۴ فصل اول: ۵ فصل اول: حسابداری دولتی. ۵ تعریف حسابداری: ۵ اقسام دستگاههای اجرایی در نظام اداری جمهوری اسلامی به شرح زیر می باشد: ۸ -وزارتخانه ها واحدهای سازمانی مشخص است که به موجب قانون به این عنوان…

تحقیق حسابداری

حسابداری.. ۲ هدف: ۲ آینده شغلی ، بازار کار ، درآمد: ۴ توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه: ۷ وضعیت نیاز کشور به این رشته در حال حاضر: ۸ نکات تکمیلی: ۹ مختصری از حسابداری صنعتی. ۱۰ حسابداری.. ۱۲ پیشینه.…

پروژه حسابداری

فصل اول-پرداختها و هزینه ها  ۱ انواع پرداختها ۱ الف-در مورد خرید های داخلی ۴ ب:خریدهای خارجی ۵ ج : خدمات قراردادی ۵ فصل دوم –   معاملات ۱۱ ترتیب تحویل کالا یاخدمات ۲۸ فصل سوم – تنظیم حساب و نظارت…

گزارش کارآموزی حسابداری

دریافت وپرداخت.. ۲ استفاده کنندگان برون سازمانی  : ۳ نتایج عملیات و سودآوری موسسه . ۴ چگونگی ایفای مسئولیت های مدیران . ۴ سیستم حقوق ودستمزد ۷ امکانات نرم افزار داراییهای ثابت : ۸ کاربرد رایانه در حسابداری.. ۱۰ بخش…

پایان نامه حسابداری – پایان نامه کارشناسی ارشد – بورس اوراق بهادار

چکیده ۱ فصل اول_ کلیات تحقیق : مقدمه۲ بیان موضوع۳ هدف و دلایل انتخاب۴ اهمیت موضوع ۵ فرضیه تحقیق ۶ قلمرو تحقیق ۸ متغیرهای تحقیق ۹ جمع آوری اطلاعات ۱۱  تعاریف و اصطلاحات۱۲  فصل دوم _ مبانی نظری تحقیق :…

پایان نامه حسابداری

چکیده تحقیق۹ فصل اول )کلیات طرح تحقیق ۱-۱) مقدمه ۱۱ ۱-۲) تشریح و بیان موضوع ۱۱ ۱-۳) فرضیه های تحقیق ۱۵ ۱-۴) ضرورت انجام تحقیق ۱۶ ۱-۵)  اهداف اساسی تحقیق ۱۷ (۱-۶)قلمرو تحقیق۱۷ ۱-۷) مفاهیم و اصطلا حات کلیدی ۱۸…

گزارش کارآموزی خیریه حضرت ابوالفضل (ع)

فهرست تاریخچه : هدف : مکان جغرافیایی : مساحت زیربنا : اعضای هیأت مدیره : مدیر عامل : حسابداران : بخش های مؤسسه : پرسنل بخش های پزشکی : افراد کمک کننده : صندوق های جمع آوری کمک : سرمایه…