جوشكاري

تحقیق گازهای مورد استفاده در جوشکاری

گازهای مورد استفاده در جوشکاری. ۲ استیلن(C2H2) : 2 گاز مایع: ۲ گاز طبیعی: ۳ کپسول‌های گاز: ۴ محتوای گاز کپسولها ۵ نگهداری و جابجایی کپسول‌های گاز ۶ خطرات سلامتی و حوادث در جوشکاری برش عملیات حرارتی با گاز ۹…

تحقیق جوشکاری با قوس الکتریکی در پناه گاز محافظ

جوشکاری با قوس الکتریکی در پناه گاز محافظ ۲ اصول اساسی جوشکاری با قوس الکتریکی در پناه گاز محافظ ۳ انواع روشهای جوشکاری با گاز خنثی ۵ مرتب کردن یک کارگاه جوشکاری TIG 8 راه‌اندازی یک کارگاه جوشکاری TIG 11…

تحقیق تخمین تنش پمساند با استفاده از روش های غیر مخرب و ارتباط آن با پروسه‌های تولید در انواع مختلف جوشکاری

مقدمه ۳ مقدمه : ۸ فرآیند تجربی : ۹ ۳-مدل سازی المان محدود : ۱۰ ۱-۳- آنالیز حرارتی : ۱۳ ۲-۳- انتقال فاز حالت جامد : ۱۴ ۳-۳- آنالیز مکانیکی : ۱۶ ۴- حالت های شبیه سازی شده : ۱۹…

تحقیق فرآیندهای جوشکاری «مقاومتی» Resistance Welding

فرآیندهای جوشکاری «مقاومتی» Resistance Welding 2 مقدمه و کلیات : ۲ فر آیند جوشکاری «مقاومتی نقطه ای» Resistance Spot Welding : 11 الف : جوش با الکترودهای چند تایی Multiple _ Electrode : 21 ب : جوش دکمه ای یا…

گزارش کار آموزی جوشکاری

مقدمه  تاریخچه هپکو  جوشکاری با قوس الکتریکی دستی  جوشکاری قوس با الکترود تنگستن و گاز محافظ  جوشکاری با قوس الکتریکی تحت پوشش گازهای محافظ  سایر فرایند های جوشکاری  مقدمه  جوشکاری با قوس الکتریکی دستی جوشکاری قوس با الکترود تنگستن و…

تحقیق جوشکاری

جوشکاری.. ۲ تاریخچه ی مختصراز جوشکاری دستی قوس برقی(S.M.A.W) 2 جوشکاری با گاز یا شعله. ۳ اجزا مشعل: ۵ پیچیدگی((Distortion. 5 بعضی راهکارهی مقابله با اعوجاج: ۶ عوامل مهم بوجود آمدن اعوجاج : ۷ توضیحاتی پیرامون WPS & PQR.. 8…

کارآموزی – جوشکاری

مقدمه فصل اول: آشنایی با مکان کلی کارآموزی فصل دوم: ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز ۱-جوشکاری و برشکاری بکار رفته در ساخت قالبهای تراورس ۱-۱- انواع فرآیندهای جوشکاری ۲-۱- جوشکاری قوس الکترود دستی ۳-۱- جوشکاری قوس فلزی…

پایان نامه بررسی رباتها صنعتی و مشخصات آنها در جوشکاری(همراه با تصاویر )

فصل اول : جایگاه و کاربرد ربات در صنعت۱ ۱-۱- مقدمه ۱ ۲-۱- تاریخچه ۱ ۳-۱-      تعریف ربات ۲ ۴-۱-      کارگاه Work life 20003 ۱-۴-۱- تاثیر تغییرات تکنولوژیکی بر رفتار اپراتورها۴ ۲-۴-۱- جوشکاری و سلامتی۵ ۳-۴-۱- مدیریت منابع انسانـی۶ ۵-۱-…

تحقیق جوشکاری

مقدمه  تاریخچه هپکو  جوشکاری با قوس الکتریکی دستی  جوشکاری قوس با الکترود تنگستن و گاز محافظ  جوشکاری با قوس الکتریکی تحت پوشش گازهای محافظ  سایر فرایند های جوشکاری  مقدمه  جوشکاری با قوس الکتریکی دستی  جوشکاری قوس با الکترود تنگستن و…