بیمه

تحقیق انواع بیمه

تاریخچه بیمه در جهان و ایران ۲ مبحث ۱ – پیدایش بیمه در یائی ۲ مبحث ۲ – پیدایش بیمه آتش سوزی ۴ مبحث ۳ – بیمه در جهان امروز ۴ مبحث ۴ – بیمه در ایران ۶ اصول اساسی…

تحقیق صنعت بیمه و گستردگی خدمات

تحقیق صنعت بیمه و گستردگی خدمات صنعت بیمه. ۶ گستردگی خدمات… ۶ بیمه های  اشیاء و مسئوولیت… ۶ بخش اول.. ۷ بیمه آتش سوزی.. ۷ آتش سوزی بزرگ لندن.. ۸ حریق چیست؟. ۱۰ نحوه ایجاد حریق.. ۱۱ مثلث حریق.. ۱۲…

پایان نامه بررسی تاثیر میزان بکارگیری فن آوری اطلاعادت بر ساختار سازمانی شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران (از نظر مدیران و معاونین)

پایان نامه بررسی تاثیر میزان بکارگیری فن آوری اطلاعادت بر ساختار سازمانی شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران (از نظر مدیران و معاونین) فصل اول: ۳ معرفی تحقیق.. ۳ – مقدمه. ۳ – تعریف موضوع. ۳ – بیان مساله.…

پایان نامه ساختار تشکیلاتی بیمه نظام خدمات بیمه ای در ایران

پایان نامه ساختار تشکیلاتی بیمه نظام خدمات بیمه ای در ایران فصل اول.. ۷ کلیات… ۷ بخش اول.. ۷ بیمه های  اشیاء و مسئوولیت… ۷ بیمه آتش سوزی.. ۹ حریق چیست؟. ۹ نحوه ایجاد حریق.. ۱۰ مثلث حریق.. ۱۱ تعریف…

تحقیق بررسی بهره وری در شرکت بیمه البرز در سال های ۱۳۷۴ -۱۳۷۸

چکیده بشر از آغاز خلقت همراه با محدودیت‌های خود از نظر زمان، مکان و توان در صدد این مهم است که از منابع مورد دسترس، حداکثر استفاده را بنماید. لذا به طور مستمر به دنبال ساز و کارهای بهره گیری…

کاراموزی بیمه

فصل اول آشنایی با مکان کارآموزی  ۸ آشنایی اجمالی با سازمان اجتماعی  ۹ اداره کل تامین اجتماعی استان  ۱۲ تعهدات وحمایتهای شعبه ۱۳ تعهدات کوتاه مدت   ۱۳ تعهدات بلند مدت ۱۴ چارت سازمانی شعبه و اهم وظایف هر واحد۱۵…

تحقیق بیمه

تعاریف : ۳ کارگاه : ۳ کارفرما : ۴ مزد یا کارمزد در این قانون : ۴ حق بیمه : ۴ عزامت دستمزد : ۴ از کار افتادگی کلی: ۵ از کار افتادگی جزئی : ۵ بازنشستگی : ۵ مستمری…

تحقیق بیمه

مبحث اول. ۴ تعریف بیمه، ارکان و اصطلاحات مهم آن.. ۴ گفتار اول. ۴ تعاریف… ۴ بند اول. ۴ تعریف لغوی بیمه. ۴ بند دوم. ۵ تعریف قانونی بیمه. ۵ بند سوم. ۶ تعریف فنی بیمه. ۶ گفتار دوم. ۸…

گزارش کارآموزی بیمه

فهرست فصل اول آشنایی با مکان کارآموزی آشنایی اجمالی با سازمان اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی استان تعهدات وحمایتهای شعبه تعهدات کوتاه مدت تعهدات بلند مدت چارت سازمانی شعبه و اهم وظایف هر واحد رئیس شعبه معاونت واحد درآمد واحد…

کارآفرینی (شرکت بیمه ای پوشش گر شرق)

  قسمت اول : کلیات بیمه          فصل اول : تاریخچه بیمهَ   بخش اول:تاریخچه بیمه در جهان۱۱   پیشینه۱۱   پیدایش بیمه۱۲   لویدز لندن۱۳   بیمه در عصر حاضر۱۴   بخش دوم: تاریخچه بیمه درایران ۱۴   سابقه…

پایان نامه تاریخچه بیمه در ایران

مقدمه فصل اول تاریخچه بیمه آسیا   ۲ قصل دوم تقسیم بندی انواع بیمه ۵ قرارداد بیمه ۸ بیمه نامه  ۱۱ تعهدات بیمه گذار  ۱۴ حدود تعهدات بیمه گذار در اعلام خطر موضوع بیمه ۱۶ پرداخت حق بیمه  ۱۷ بیمه آتش…

پایان نامه ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت سهامی بیمه ایران

۱-۱- مقدمه. ۴ ۲-۱- بیان مسأله. ۵ ۳-۱- هدف.. ۶ ۱-۳-۱- الف – هدف اصلی: ۶ ۱-۳-۱- ب – اهداف فرعی: ۶ ۱-۳-۱- پ – هدف کاربردی: ۷ ۴-۱- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۷ ۵-۱- سؤالات تحقیق. ۷ ۶-۱-…

پایان نامه ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت سهامی بیمه ایران – شعبه مطهری از دیدگاه مشتریان

۱-۱- مقدمه. ۳ ۲-۱- بیان مسأله. ۴ ۳-۱- هدف.. ۵ ۱-۳-۱- الف – هدف اصلی: ۵ ۱-۳-۱- ب – اهداف فرعی: ۵ ۱-۳-۱- پ – هدف کاربردی: ۶ ۴-۱- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۶ ۵-۱- سؤالات تحقیق. ۶ ۶-۱-…