برق

کارآموزی حسابداری در برق باختر

موقعیت و تاریخچه شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی ۴ عملکردگروه کارشناسان تشکیلات وبرنامه ریزی نیروی انسانی ۶ اهم فعالیت های اداره کارگزینی ۸ عملکرد امور مالی ۱۰ اطلاعات شرکت برق باختر ۱۱ انبارهای شرکت برق باختر ۱۱ مکان جغرافیایی…

گزارش کارآموزی واحد حسابداری شرکت توزیع برق استان مرکزی

مقدمه ۲ موقعیت و تاریخچه شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی ۵ عملکردگروه کارشناسان تشکیلات وبرنامه ریزی نیروی انسانی ۷ اهم فعالیت های اداره کارگزینی ۹ عملکرد امور مالی ۱۱ اطلاعات شرکت برق باختر ۱۲ انبارهای شرکت برق باختر ۱۲…

پایان نامه عایق های مایع در برق قدرت (همراه با شکل )

پایان نامه عایق های مایع در برق قدرت (همراه با شکل ) عایق های مایع در برق قدرت.. ۳ چکیده: ۴ مقدمه: ۵ فصل اول: ۸ گروه بندی عایق های مایع. ۸ ۱-۱- مقدمه: ۸ ۲-۲) آسبست موسوم به هورن…

گزارش کارآموزی برق – برق در ساختمان

مقدمه. ۲ میزان رضایت دانشجو از این دوره. ۳ گزارش کار. ۳ ۱- نصب کنتورهای چند تعرفه و اعمال نرخهای چند تعرفه. ۴ نخستین کنتورساز ایران پیشرو در تولید کنتور های الکترونیکی.. ۵ یعنی دولت خواسته با به کارگیری کنتورهای…

تحقیق برق

پیش گفتار ۴ پستهای فشار قوی و فلسفه وجودی آنها ۵ ۲ـ پست انتقال : Primery-grid 5 انواع پستها : ۶ مراحل طراحی یک پست ۶ مواردی که در طراحی باید در نظر گرفت : ۶ شین بندی انواع مختلفی…

تحقیق برق قدرت

تعریف گالوانومتر : ۳ گالوانومتر ساده : ۳ آمپرسنج برای اندازه گیری جریان: ۴ ولت سنج برای اندازه گیری ولتاژ : ۴ دستگاه ها ی مرکب : ۵ چگونگی قراردادن ولت سنج در مدار : ۶ مقاومت درونی ولت سنج:…

تحقیق حفاظت و ایمنی دربرق

فهرست تعریف برق الکترون چیست ؟ اجزائ ماده درون هسته چیست ؟ نیروی الکتریکی چیست ؟ چگونه می توان یک ماده خنثی را باردار کرد ؟ آمپر چیست ؟ ولتاژ چیست ؟ چگونه می توان ولتاژ تولید کرد ؟ مقاومت…