اعتیاد

پایان نامه اعتیاد

پایان نامه اعتیاد بیان مسئله. ۲ اهمیت موضوع. ۳ اهداف کلی.. ۶ تعاریف عملیاتی مفاهیم. ۸ عود یا بازگشت… ۱۰ ملاک های وابستگی به مواد. ۱۳ عوامل خانوادگی.. ۱۴ مراحل سبب شناسی بیماری.. ۱۹ تفاوت هم وابستگی و مفاهیم تواا…

تحقیق زمینه های روانی اعتیاد (پیشگیری و درمان)

تحقیق زمینه های روانی اعتیاد (پیشگیری و درمان) مقدمه ۳ تعریف اعتیاد ۴ وابستگی جسمانی و روانی به دارو ۴ مواد مخدر و انواع آن ۵ شخصیت فرد معتاد به مواد مخدر ۶ ویژگیهای شخصیتی مشترک معتادان ۶ اعتیاد در…

تحقیق اعتیاد (شناسایی –علل-پیشگیری)

مقدمه. ۲ معنای اعتیاد وانواع آن.. ۳ زیان های بهداشتی.. ۵ زیان های اقتصادی.. ۶ زیان های اجتماعی واخلاقی.. ۶ اعتیاد و خانواده. ۷ علل وزمینه های اعتیاد. ۹ نتیجه. ۱۰ فهرست منابع.. ۱۱

تحقیق اعتیاد

۱ ۱-     مقدمه ۲ ۲-     مبنای اعتیاد ۳ ۳-     اختلالات روانی اعتیاد ۳ ۴-     افسردگی با اعتیاد درمان پذیر نیست ۴ ۵-     نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد فرزندان ۵ ۶-     انواع اعتیاد ۶ ۷-     اعتیادات غیر مجاز ۷ ۸-    …

تحقیق اعتیاد ومواد مخدر

اعتیاد غیرمجاز. ۳ انواع مواد ۹ تریاک و مشتقات آن. ۱۰ هروئین. ۱۱ کوکائین. ۱۲ آمفتامین‌ها ۱۳ ال.اس.دی.LSD.. 14 اعتیاد چیست؟. ۱۵ ۵- عوامل اقتصادی.. ۲۰ ۱ . روش کم کردن تدریجی ماده مخدر: توضیحات لازم : ۲۳ ۴ .…

تحقیق اعتیاد

اعتیاد ۲ شروع اعتیاد ۲ اعتیادات مجاز. ۳ اعتیادات غیر مجاز. ۳ ویژگیهای افراد معتاد ۴ اثرات دارویی مواد مخدر. ۵ ریشه‌های روانی اعتیاد ۶ آسیب پذیری جوانان در دوران بلوغ. ۷ پیشگیری به عنوان بهترین شیوه مقابله با اعتیاد…

تحقیق اعتیاد

اعتیاد ۲ مواد اعتیادآور طبیعی. ۲ داروهای اعتیادآور صناعی. ۵ علتهای به وجود آمدن اعتیاد ۷ راههای درمان اعتیاد ۹ راههای مبارزه با اعتیاد ۱۰

تحقیق اعتیاد

اعتیاد ۲ مواد اعتیادآور طبیعی. ۳ داروهای اعتیادآور صناعی. ۶ علتهای به وجود آمدن اعتیاد ۸ راههای درمان اعتیاد ۱۰ راههای مبارزه با اعتیاد ۱۲ منابع. ۱۳

تحقیق اعتیاد (شناسایی –علل-پیشگیری)

مقدمه. ۲ معنای اعتیاد وانواع آن. ۳ زیان های بهداشتی. ۶ زیان های اقتصادی. ۷ زیان های اجتماعی واخلاقی. ۸ اعتیاد و خانواده. ۹ علل وزمینه های اعتیاد. ۱۱ راههای پیشگیری و درمان اعتیاد. ۱۱ نتیجه. ۱۳ فهرست منابع. ۱۴…

تحقیق اعتیاد، مسئله اجتماعی مهم در میان دانشجویان

مقدمه چیستی و چرایی اعتیاد؟ اعتیاد و عوامل موثر در آن در میان دانشجویان پیامدهای اعتیاد در میان دانشجویان برنامه های اخیر و افق های آینده درباره اعتیاد دانشجویان منابع و مآخذ :

پایان نامه اعتیاد جرم یا بیماری

فهرست مطالب: – فصل اول ( طرح تحقیق) ١- بیان مسأله ٢- بررسی تاریخچۀ موضوع ٢-١ تاریخچۀ نظری دیدگاهها ٢-٢ دستاوردهای تحقیقاتی پیشین ٣- اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق ۴- اهداف کلی تحقیق ۵- سؤالات تحقیق ۶- روش تحقیق ۶-١…

تحقیق اعتیاد

فهرست فهرست.. ۱ هدف تحقیق : ۲ تلفات مواد مخدر : ۳ گسترش مواد مخدر در اجتماع ما : ۴ تاریخچه اعتیاد و انواع آن : ۶ ورود آن به ایران : ۷ انواع مواد مخدر ۷ هروئین.. ۸ فریفتگان…

تحقیق اعتیاد اینترنتی در نوجوانان

فهرست مطالب عنوان: مقدمه اعتیاد اینترنتی:وجود یا عدم وجود؟ اعتیاد اینترنتی :جستاری در معنا علائم اعتیاد اینترنتی گونه شناسی اعتیاد اینتر نتی وشاخصه های هر یک دیدگاهها ونظریه ها اعتیاد به اینترنت ونظارت والدین نتایج برخی ازمطالعات و تحقیقات تجربی…