قوانین خرید

قوانین خرید فایل (مقالات و پایان نامه ها)

۱- هر گونه استفاده (کپی برداری) از مقالات و پایان نامه ها جهت ارائه به استاد و یا مجلات و نهاد های علمی ممنوع می باشد و مسئولیت عواقب آن به عهده خریدار می باشد.

۲- خرید مقالات در موارد زیر بلا مانع است :

الف- مطالعه و استفاده علمی از فایل ها

ب- آگاه شدن از تحقیق های انجام شده و هدایت بهتر دانشجویان جهت تدوین مقالات و پایان نامه های جدید.

ج- جهت ارائه در کلاس و جنبه آموزشی مقالات و پایان نامه ها (در صورتی که به عنوان پروژه نباشد)

د- آشنایی دانشجویان با نحوه تدوین مقالات و پایان نامه ها

ه – اشتغال زایی (در مورد فایل های مربوط به کارآفرینی)

قوانین خرید فایل (مقالات و پایان نامه ها)