جیگ و فیکسچر

تحقیق آشنایی با جیگ و فیکسچر

چکیده مقدمه طراحي ابزار اهداف طراحي ابزار معرفي جيگ وفيكسچر امتياز هاي قيد  و بند انواع جيگ ساختمان قيد ها انواع فيكسچرها اصول موقعيت دهي روش‌هاي موقعيت دهي اصول گيره بندي فيكسچرهاي جوشكاري فيكسچرهاي فرزكاري فيكسچرهاي تراشكاري فيكسچرهاي سنگ زني…