گاو

گزارش کارآموزی دامپروری ایستگاه مطالعات و پشتیبانی گاو سرابی

گزارش کارآموزی دامپروری ایستگاه مطالعات و پشتیبانی گاو سرابی مجتمع آموزش شهید زمانپور فعالیت خود را در سال ۱۳۶۰ تحت عنوان ایستگاه مطالعات و پتشیبانی گاو سرابی در طی حدود ده سال تعداد گاو سرابی از مناطق سراب، اردبیل و…