كنترل كيفيت مواد نفتي

گزارش کارآموزی آزمایش کنترل کیفیت مواد نفتی_شرکت پالایش نفت تهران

فصل اول- کلیات پیشگفتار نکاتی درباره ایمنی فصل دوم – معرفی پالایشگاه تهران ۱-۲- معرفی پالایشگاه تهران ۱-۱-۲- تاریخچه ای از پالایشگاه تهران ۲-۱-۲- لزوم تصفیه نفت خام و آزمایش فرآورده های آن ۲-۲- معرفی دستگاه های اصلی پالایش ۱-۲-۲-…