2015

پایان نامه بازاریابی و فروش

چکیده
امروزه، درصد بسیار بالایی از محصولات جدید، محکوم به شکست هستند. تنها بیست سال قبل، نسبت شکست به موفقیت، بسیار پایین تر بود. سؤال این است که این روزها، موفق شدن از طریق محصول جدید، چرا تا این حد دشوار است. بازاریابی در قرن بیست و یکم، مشابه دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی نیست. اکنون برای تأمین هر نیازی، محصولی وجود دارد. خواسته‌ها و نیازهای مشتریان، بیش از حد برآورده می‌شود. آن‌ها بیش از همتایان قدیمی خود راضی هستند. در اکثر بازارهای توسعه یافته، آن‌ها بیش از همتایان قدیمی خود راضی هستند. در اکثر بازارهای توسعه یافته، مقدمات و اصول استراتژیک بازاریابی – بخش بندی، هدف گیری و جایگاهی – محدودیت‌هایی را به عنوان مکانیزم ایجاد مزایای رقابتی نشان می‌دهد که می‌توان همان‌ها را به فرصت‌های کسب و کار تولید و عرضه محصولات جدید تبدیل کرد.
تمام کارکنان مؤسسات باید درباره تعیین و تقسیم یک بازار و تولید محصولات و خدماتی که قسمت‌هایی از بازار برآورده می‌کنند بعنوان هدف انتخاب شده‌اند، شناخت لازم را کسب کنند. به گفته آقای دیوید پاکارد (از شرکت هیولت پاکارد) «اهمیت بازاریابی بیش از آن است که انجام آن فقط بر عهده واحد بازاریابی گذاشته شود» در همین خصوص، پرفسور استفان برنت اضافه می‌کند: «در یک مؤسسه که بدنبال تحقق بازاریابی درست استف دشوار است که کارکنان قسمت بازاریابی را تشخیص دهید، در چنین مؤسسه ای، تصمیمات هر فرد، اساساً از نحوه اثر گذاری آن تصمیم بر مصرف کننده متأثر می‌شود».
بازاریابی وظایف متعددی را بر عهده دارد: شناسایی نیازها و خواسته‌ها، تعیین بازارهای هدفی که مؤسسه به بهترین نحو ممکن قادر است به آن‌ها خدمت کند. طراحی کالاها، خدمات و برنامه‌های زمانبندی شده برای ارائه خدمت به این بازارها و بالاخره فراخوانی کلیه افراد درون سازمان به اینکه «مشتریان فکر کرده و به آن‌ها خدمت کنند». از دیدگاه اجتماعی، وظیفه بازاریابی این است که نیازهای مادی جامعه را با الگوهای اقتصادی پیوند داده و نیازهای جامعه را پاسخ دهد.
پروژه حاضر در هفت فصل تهیه گردیده است که فصول ۱ تا ۷ به مفاهیم کلی بازاریابی – تنظیم بازار و تعیین بازار هدف، مدیریت محصول، آمیخته‌های بازاریابی، کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان و سیستم توزیع و بازاریابی خلاق و در آخرین فصل برخی از پژوهش‌های انجام گرفته مرور شده‌اند.
واژگان کلیدی: بازاریابی، بازار هدف، کیفیت محصول، توزیع و فروش.