طرح توجیهی بسته بندی عسل با ظرفیت ۲۴۰ تن در سال

طرح توجیهی بسته بندی عسل با ظرفیت ۲۴۰ تن در سال

طرح توجیهی بسته بندی گوشت قرمز با ظرفیت بسته بندی ۱۶۰۰ تن گوشت قرمز در سال

طرح توجیهی بسته بندی گوشت قرمز با ظرفیت بسته بندی ۱۶۰۰ تن گوشت قرمز در سال

طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی با ظرفیت بسته بندی ۲۰۷۵ تن پودر و گرانول در سال

طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی با ظرفیت بسته بندی ۲۰۷۵ تن پودر و گرانول در سال

طرح توجیهی پرواربندی گوساله با ظرفیت یکصد راس در هر دوره

طرح توجیهی پرواربندی گوساله با ظرفیت یکصد راس در هر دوره

طرح توجیهی پرورش صیفی جات گلخانه ای با ظرفیت تولید ۲۰۰ تن خیار در سال

طرح توجیهی پرورش صیفی جات گلخانه ای با ظرفیت تولید ۲۰۰ تن خیار در سال

طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی با ظرفیت یکصد تن در سال

طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی با ظرفیت یکصد تن در سال

طرح توجیهی پرورش گاو شیری (با ظرفیت ۲۰ راس)

طرح توجیهی پرورش گاو شیری (با ظرفیت ۲۰ راس)

طرح توجیهی پرورش گاو شیری (با ظرفیت ۵۰ راس)

طرح توجیهی پرورش گاو شیری (با ظرفیت ۵۰ راس)

طرح توجیهی پرورش گل و گیاه در گلخانه (پیتوس و نخل زینتی ) با ظرفیت ۲۰۰۰ متر مربع

طرح توجیهی پرورش گل و گیاه در گلخانه (پیتوس و نخل زینتی ) با ظرفیت ۲۰۰۰ متر مربع

طرح توجیهی پرورش گل و گیاهان زینتی با ظرفیت تولید ۹۰۰ هزارشاخه گل بریده و ۲۰ هزار گلدان گیاه آپارتمانی با ظرفیت تولید ۹۰۰ هزار شاخه گل بریده

طرح توجیهی پرورش گل و گیاهان زینتی با ظرفیت تولید ۹۰۰ هزارشاخه گل بریده و ۲۰ هزار گلدان گیاه آپارتمانی با ظرفیت تولید ۹۰۰ هزار شاخه گل بریده

طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا با ظرفیت ۸۰ تن در سال

طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا با ظرفیت ۸۰ تن در سال

طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت ۷۰۰ کندو

طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت ۷۰۰ کندو

طرح توجیهی تولید پارچه گرد باف با ظرفیت ۲۵۰ هزار متر مربع در سال

طرح توجیهی تولید پارچه گرد باف با ظرفیت ۲۵۰ هزار متر مربع در سال

طرح توجیهی تولید چـرم و سالامبـور با ظرفیت تولید ۴۰۰ هزار فوت مربع در سال

طرح توجیهی تولید چـرم و سالامبـور با ظرفیت تولید ۴۰۰ هزار فوت مربع در سال

طرح توجیهی تولید حوله با ظرفیت ۶۵ تن در سال

طرح توجیهی تولید حوله با ظرفیت ۶۵ تن در سال

طرح توجیهی تولید داروهای گیاهی (پماد کاپسی کوم و قرص آنتوم ) با ظرفیت ۲۷۰هزار تیوپ پماد و ۳ میلیون عدد قرص در سال

طرح توجیهی تولید داروهای گیاهی (پماد کاپسی کوم و قرص آنتوم )  با ظرفیت ۲۷۰هزار تیوپ پماد و ۳ میلیون عدد قرص در سال

طرح توجیهی تولید کارتن بسته بندی و مقوا با ظرفیت ۶۰۰ تن در سال

طرح توجیهی تولید کارتن بسته بندی و مقوا با ظرفیت ۶۰۰ تن در سال

طرح توجیهی مهد کودک با ظرفیت پذیرش ۷۵ کودک در سال

طرح توجیهی مهد کودک با ظرفیت پذیرش ۷۵ کودک در سال

طرح توجیهی تولیـد مربا، ترشی و خیارشور با ظرفیت ۶۲۰ تن در سال

طرح توجیهی تولیـد مربا، ترشی و خیارشور با ظرفیت ۶۲۰ تن در سال

طرح توجیهی تولید نان فانتزی با ظرفیت ۷۵۰ تن در سال

طرح توجیهی تولید نان فانتزی با ظرفیت ۷۵۰ تن در سال