پایان نامه عدالت چیست ؟ چه نقشی در پیشرفت کشور دارد؟

مقدمه. ۳ چکیده. ۵ فصــــل  اول.. ۱۰ عدالت چیست؟. ۱۱ فرق میان مساوات و عدالت… ۱۲ حسن و قبح عقلی… ۱۲ سرچشمه « ظلم » یکی از امور زیر است… ۱۳ فلسفه آفات و شرور. ۱۴ فلسفه حوادث ناخوشایند زندگی… ۱۷ مساله جبر و اختیار. ۲۱ روشنترین دلیل برای آزادی…

پایان نامه طراحی صفحات وب

بخش اول. ۳ طراحی صفحات وب با  FrontPage 2000. 3 فصل اول. ۳ ایجاد یک صفحه وب.. ۳ انتخاب زمینه. ۸ افزودن متن به یک صفحه. ۱۰ تبدیل متن به یک عنوان. ۱۵ تغییر فونت و رنگ متن. ۱۶ تغییر اندازه جدول. ۲۶ استفاده از جدول برای طراحی صفحه. ۳۰…

پایان نامه شبکه نسل آینده (همراه با اشکال )

مقدمه ۱۴ انواع روشهای Modulation. 14 اصول PCM.. 16 تئوری نمونه برداری: ۱۶ تبدیل آنالوگ به دیجیتال: ۱۷ تبدیل دیجیتال به آنالوگ: ۲۴ انتقال دیجیتال. ۲۴ ویژگیهای عمومی یک سیستم انتقال PCM.. 25 سیستمهای انتقال PCM30. 27 سیگنال تنظیم دسته فریمهای فرد (Service Word): 28 سیگنالینگ (Signaling): 29 سیستمهای‌انتقال‌دیجیتالی با…

پایان نامه کاربرد ماهوراه ( انتشار امواج ) و ارتباط با سکو های دریایی (همراه با اشکال ونمودارها )

انتشار امواج ماوراء افق. ۶ کلیات.. ۶ مقدمه. ۶ روش های ارتباطات ماوراء افق. ۶ جایگاه فعلی ارتباطات تروپواسکاتر. ۸ مشخصات و کاربردهای اصلی. ۱۰ مزایای سیستم های تروپواسکاتر. ۱۲ انتشار امواج تروپوسفر. ۱۳ هندسه مسیر امواج تروپواسکاتر. ۱۶ مقدمه. ۱۶ پارامترهای هندسی. ۲۰ تقسیم بندی مناطق جهان. ۲۹ محاسبات…

پایان نامه سکولاریسم و کشف حجاب در ایران

چکیده ۴ فصل اول : کلیات.. ۶ ۱-۱) بیان مسأله. ۶ ۲-۱) بررسی سوابق و ادبیات موضوع. ۱۵ ۳-۱) اهداف پژوهش.. ۱۹ ۴-۱) اهمیت پژوهش.. ۲۰ ۵-۱) پرسش پژوهش.. ۲۳ ۱-۵-۱) پرسش اصلی. ۲۳ ۲-۵-۱)  پرسش های فرعی. ۲۳ ۶-۱) فرضیه. ۲۳ ۷-۱) تعریف متغیرها و مفاهیم وعملیاتی. ۲۴ ۸-۱)…

پایان نامه شناخت عوامل مؤثردر بد حجابی دانش آموزان دختر

فصل اول: ۵ ۱-۱- مقدمه. ۶ ۱-۲- بیان مساله پژوهش.. ۷ ۱-۳-اهمیت وضرورت تحقیق. ۸ ۱-۴-اهداف تحقیق. ۹ ۱-۵-فرضیه هاوپرسشها ۹ ۱-۶-تعاریف عملیاتی. ۹ فصل دوم: ۱۰ ۲-۱-ریشه پیدایش بد حجابی در جهان. ۱۱ ۲-۲-آثار مخرب بی حجابی در جهان. ۱۳ ۲-۲-۱ – از بین رفتن شخصیت زن و ایجاد…

پایان نامه عکاسی‌ ماکروفتوگرافی‌

پیشگفتار: ۶ مقدمه ۹ عکاسی‌. ۱۰ فصل‌ اول‌: ۱۵ دستگاه‌ بینایی‌. ۱۵ قسمتهای‌ اصلی‌ چشم‌ انسان‌ مشخص‌ شده‌ است‌. (تصویر ۱-۱) ۱۶ ژاک‌ لکان‌. ۲۰ ۱-۱- لحظه‌ی‌ رویت‌ – چگونگی‌ دیدن‌ از دیدگاه‌ ژاک‌ لکان‌. ۲۲ چشم روشنایی. ۳۷ رولان بارت.. ۴۵ ۲-۱- روئت عکاسی از دیدگاه رولان بارت.. ۴۷…

پایان نامه زنان و اسلام

زنان و اسلام. ۸ مقدمه: ۸ اصل تساوی زن و مرد: ۹ نقش زن در تاریخ اسلام. ۱۲ تاریخ اسلام تاریخی مذکر – مونث است.. ۱۲ ضرورت حجاب زنان د ر اسلام: ۱۳ حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق زن در اسلام) ۱۳ دیدگاه اسلام در مورد…

پایان نامه رنگ و حالت الکترونی مولکولها

مقدمه : ۳ سولفوریک اسید + آنیلین.. ۳ فصل ۱٫ ۵ رنگ و حالت الکترونی مولکولها ۵ ۱ – رنگ.. ۵ فصل ۲٫ ۷ شیمی رنگ.. ۷ ۱ – طبقه بندی مواد رنگی. ۸ فصل ۳٫ ۱۳ انواع رنگدانه ها ۱۳ ۱- تیتانیوم دی اکسید ( Tio2  ) ۱۴ رنگدانه…

پایان نامه دنیای انیمیشن

بخش اول برای نوشتن آماده شویم. ۴ فصل اول. ۴ درک دنیای انیمیشن. ۴ انواع انیمیشن. ۸ انیمیشن خارج از ساعات پربیننده (Non-Rrime-time) 10 انیمیشن ساعات پربیننده. ۱۱ چه نوع متنی را برای نوشتن انتخاب کنیم. ۱۸ فصل دوم. ۲۱ ابزار کار ۲۱ بخش دوم. ۲۹ نوشتن برای انیمیشن. ۲۹…

پایان نامه سیستم ترمز ماشین(همراه با تصاویر )

مقدمه:۴ طرحی کلی از سیستم ترمز. ۴ دستگاه اهرمی. ۵ سیستم هیدرولیکی. ۶ یک سیستم ساده ی هیدرولیکی. ۶ افزایش هیدرولیکی نیرو. ۸ اصطکاک در ابعاد میکروسکوپی. ۹ یک ترمز ساده ۱۰ فصل دوم ۱۲ سیستم های ترمز. ۱۲ سیستم ترمز ثانویه: ۱۲ سیستم ترمز دستی. ۱۳ اصول عملکرد سیستم…

پایان نامه سیستم GSM برق

سیستم GSM… 4 1 .3 تاریخچه. ۴ ۲ .۳ خصوصیات سیستم GSM… 5 3 .3 ساختار سیستم GSM… 6 3 .3 .1 سیستم رادیویی.. ۶ ۳٫ ۳٫ ۱ .۱ واحد سیار. ۷ ۳ . ۳٫ ۱ .۲ ایستگاه پایگاه (BS ) 9 3 .3 . 2 سیستم سوئیچینگ و شبکه…

پایان نامه رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی

چیکده ۳ مقدمه. ۴ بیان مسئله. ۵ اهمیت موضوع. ۵ فرضیه. ۶ متغییرها ۷ رابطه حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی.. ۹ مقدمه. ۹ مبنای نقدی (کامل) ۱۰ مبنای تعهدی (کامل) ۱۰ مبنای نیمه تعهدی.. ۱۱ مبنای تعهدی تعدیل شده ۱۱ مبنای نقدی تعدیل شده ۱۲ مزایای مبنای تعهدی.. ۱۲ حسابداری…

پایان نامه حسابداری دولتی

فصل اول: حسابداری دولتی. ۳ تعریف حسابداری: ۳ خصوصیات حسابداری دولتی. ۷ اصول عمومی: ۷ ۱- استفاده از بودجه جهت کنترل دقیق وجوه عمومی به منظور: ۷ ۲- تقسیم منابع درآمد با توجه به هدفهای مورد نظریه حسابهای مخصوص از طریق: ۷ ۳-برقراری کنترل داخلی قوی و سیستم حسابداری داخلی….

پایان نامه چه ابزارها و عواملی باعث انگیزش خبرنگاران خبرگزاری ها برای فعالیت بهتر می شود (همراه با جداول فراوان )

۱) مقدمه. ۲ ۲) طرح مسأله و تعریف موضوع. ۳ ۳) بیان ضرورت و اهمیت موضوع. ۴ ۴) تشریح فرایند تاریخی موضوع. ۵ ۵) اهداف تحقیق.. ۶ خبرگزاری.. ۷ امتیازات یا ویژگیهای خبرگزاری.. ۷ جایگاه خبرگزاری در میان وسایل ارتباط جمعی.. ۱۰ تاریخچه خبرگزاری در جهان و ایران. ۱۶ خبرگزاری…

پایان نامه جنگ شناسی یا پولمولوژی با جامعه شناسی جنگ (بدون جدول ونمودار )

فصل اول.. ۳ مقدمه و کلیات.. ۳ کلیات و مقررات.. ۷ طرح مسئله. ۱۲ اهمیت و ضرورت مطالعه. ۲۲ فصل سوم. ۲۶ بررسی مطالعات انجام شده موجود و چهارچوب نظری تحقیق.. ۲۶ فصل دوم. ۲۶ بررسی مطالعات انجام شده. ۲۶ مروری بر مطالعات انجام شده در داخل و خارج از…

پایان نامه جزای اسلامی

مقدمه:.. ۳ فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها.. ۷ مبحث اول:.. ۷ سوابق تاریخی:.. ۷ دلائلی که ضرورت این اصل را ایجاب می نماید:.. ۱۱ انتقاداتی که نسبت به اصل قانونی بودن حقوق جزا بعمل آمده است.. ۱۷ تأیید مجدد اصل قانونی…

پایان نامه توربو ماشینها(همراه با شکل)

بخش اول. ۶ دینامیک سیالات در توربو ماشین ها ۶ مقدمه: ۶ ویژگیهای میدان های جریان در توربو ماشین ها: ۹ ویژگیهای اساسی جریان: ۱۰ جریان در دستگاههای تراکمی: ۱۳ جریان در فن ها و کمپرسورهای محوری: ۱۴ جریان در کمپرسورهای سانتریفوژ: ۲۳ جریان در سیستم های انبساطی: ۲۹ جریان…

پایان نامه توبه

فصل اول : ۴ مباحث کلی پیرامون توبه ۴ معنای توبه ۵ توبه در قرآن. ۹ توبه در احادیث.. ۱۳ توبه با سه امر تحقق می یابد : ۱۵ وجوب توبه ۱۸ فوری بودن وجوب توبه ۲۶ توبه از جمیع معاصی. ۳۰ توبه هنگام رؤیت مرگ.. ۳۲ قبول توبه از…

پایان نامه تقطیر مایع (همراه با شکل)

فصل اول. ۱۰ فرآیندهای حالت ناپایدار و انبوه ۱۰ مقدمه: ۱۱ مایعات سرد کننده و گرم کننده ۱۳ ۱) دمای مایع انبوه ۱۳ مقدمه. ۱۳ حجم های تکان داده  شده خنک ساز و گرم کن.. ۱۶ حجم های تکان داده شدة خنک ساز یا گرم کنندة جریان متقابل.. ۱۷ کویل…