پایان نامه علل بی انضباطی دانش آموزان پسر در مقطع راهنمایی شهرستان مشهد ناحیه ۷ مدارس راهنمایی دارالعلم و حضرت بقیه الله

پیشگفتار ۵ فصل اول ۸ طرح تحقیق ۸ مقدمـه    Introduction 8 عنوان کامل موضوع تحقیق ۱۰ ضرورت و اهمیت مسئله ۱۰ هدفهای کلی تحقیق : ۱۰ فرضیه ها : ۱۱ سؤالات : ۱۲ محدودیتها و حدود مطالعه ۱۳ تعاریف و اصطلاحات و مفاهیم خاص ۱۳ بررسی تجربیات و مطالعات قبلی…

پایان نامه مقایسة تطبیقی داستان حضرت زکریا و حضرت یحیی(ع) در قرآن و أناجیل اربعه

مقایسة تطبیقی داستان حضرت زکریا و حضرت یحیی(ع) در قرآن و أناجیل اربعه ۳ چکیده ۳ طرح مسأله: ۴ ۱-۱- داستان زکریای پیامبر در انجیل لوقا: ۵ ۱-۱-۱- بشارت ولادت یحیی: ۵ ۱-۱-۲- ولادت یحیی: ۸ ۱-۱-۳- شهادت زکریا: ۹ ۱-۱-۴- همسر زکریا: ۱۰ ۱-۲- داستان زکریا در قرآن: ۱۰…

پایان نامه مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی ۳۵ ساله شهرستان ابهر

چکیده   ۱ فصل اول:کلیات تحقیق ۲ مقدمه    ۳ بیان مساله    ۴ اهداف تحقیق    ۵ تعاریف عملیاتی و نظری و اثرها و مفاهیم    ۶ فرضیه تحقیق   ۶ فصل دوم:ادبیات و پیشینه ی تحقیق  ۷ تعریف  ۸ تاریخچه  ۱۲ مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران ۲۱ اهمیت…

پایان نامه مقایسه میزان علاقه دانش آموزان دختر سال دوم به رشته ریاضی فیزیک

مقدمه : ۲ هدف کلی : ۳ اهداف ویژه تحقیق : ۳ بیان مسئله : ۳ اهمیت موضوع تحقیق : ۵ فرضیه های تحقیق : ۶ روش انجام تحقیق : ۶ روش آماری : ۶ نمونه آماری : ۶ روش جمع آوری اطلاعات : ۷ محدودیتهای تحقیق : ۷ محدودیت…

پایان نامه روانشناسی ورزش

روانشناسی ورزش.. ۳ مقدمه: ۳ روانشناسی ورزشی: ۵ روانشناسی شخصیت   روانشناسی فیزیولوژی   ۱۴ روانشناسی ورزشی. ۱۵ مفهوم روانشناسی ورزشی: ۱۷ مهارت‎های روانی: ۱۹ مقدمه : ۲۷ بیان مسئله. ۲۹ آیا ورزش می تواند چنین محیطی را فراهم سازد ؟. ۳۵ ضرورت و اهمیت تحقیق. ۳۵ هدف های پژوهش.. ۴۰ ب…

پایان نامه جامعه شناسی نفاق در قرآن

مقدمه ۳ موضوع پژوهش: ۴ بیان مسئله: ۴ هدف و ضرورت.. ۶ فصل دوم : ادبیات پژوهش.. ۷ ۱-مفهوم سیستم. ۷ ۲-مفهوم فراگیر سیستم اجتماعی. ۷ ۳-مفهوم رفتار behavior 8 4-مفهوم عمل(action) ، عمل اجتماعی(social acion) و تعامل اجتماعی(ntraction) 8 5-گروه اجتماعی               social group. 8 6-هنجار (norm) 9 7- توجه…

پایان نامه جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی (همراه با جداول و نمودارها)

۱-۱-) بیان مسأله. ۷ ۲-۱) اهداف پژوهش: ۱۰ ۱-۲-۱) هدف اصلی پژوهش.. ۱۰ ۲-۲-۱) اهداف فرعی. ۱۰ ۳-۱) فرضیه ها وسؤالات پژوهش : ۱۰ ۱-۳-۱) فرضیه های پژوهش : ۱۰ ۲-۳-۱) سؤالات پژوهش : ۱۱ ۴-۱) تعریف اصطلاحات : ۱۱ ۱-۴-۱) جو سازمانی : ۱۱ ۲-۴-۱) مشارکت : ۱۲ ۳-۴-۱)…

پایان نامه علم دامپزشکی

پیش گفتار ۳ خلاصه ای از دامپزشکی. ۴ سیری در آیات قرآن و احادیث نبوی و ائمه اطهار در مورد حیوانات.. ۶ نمونه هایی چند از حیوانات در فرهنگ عامه و مثلهای زبان فارسی : ۷ خلاصه ای از وظایف سازمان دامپزشکی : ۸ خلاصه ای از آئین نامه اجرایی…

پایان نامه تجزیه و تحلیل ۴ نرم افزار مخرب (ویروس- تروجان )

فصل یکم- ویروس ها ۳ – ۱-۱تعریف ویروس.. ۳ – ۲-۱تاریخچه ورود ویروس.. ۴ -۳-۱ انواع ویروس.. ۱۱ -۱-۳-۱سکتور بوت (boot sector) 11 – 3-3-1ویروس های چند ریخت.. ۱۲ -۴-۳-۱ویروس های مخفی. ۱۲ – ۵-۳-۱ویروس های چند بخشی. ۱۳ -۶-۳-۱ویروس های مبتنی بر پست الکترونیکی. ۱۳ -۷-۳-۱ویروس های دوزیست.. ۱۳…

پایان نامه الگوریتم های مسیر یابی

مقدمه الگوریتمهای مسیریابی.. ۳ الگوریتمهای مسیر یابی.. ۴ مسیر یابی کوتاه ترین مسیر.. ۹ الگوریتم غرق کردن.. ۱۴ مسیر یابی بردار فاصله. ۱۶ مسئله بی نهایت گرایی.. ۲۰ کسب اطلاعاتی راجع به همسایه‌ها. ۲۵ اندازه گیری هزینه خط… ۲۶ توزیع بسته‌های حالت پیوند. ۲۹ مسیریابی سلسله مراتبی.. ۳۷ مسیریابی پخشی…..

پایان نامه بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت (همراه با پرسش نامه )

فصل اول : ۵ کلیات تحقیق.. ۵ مقدمه : ۶ تعریف موضوع تحقیق: ۷ تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق : ۸ اهمیت و ضرورت تحقیق : ۹ اهداف تحقیق : ۱۰ چهارچوب نظری تحقیق : ۱۰ ارکان اساسی مذاکره : ۱۲ فرضیات تحقیق : ۱۳ روش تحقیق.. ۱۴ قلمرو تحقیق…

پایان نامه طراحی سایت شرکت به سبا

چکیده: ۶ مقدمه. ۷ اهداف واهمیت: ۹ ساختار کلی سایت : ۱۰ ساختار پایان نامه : ۱۰ ابزارهای مورد استفاده ۱۱ معرفی نرم افزار Frontpage. 12 ساختن صفحه وب با استفاده از الگو:‌ ۱۴ ایجاد جدول (Table) 14 بهبود سایت با استفاده از تصویر. ۱۶ متحرک سازی.. ۱۷ فلش در…

پایان نامه مقایسه شدت بدشکلی هراس بدن بین دانش آموزان پسر و دختر دبیرستان ناحیه چهار مشهد(همراه با جداول)

چکیده ۳ فصل اول. ۵ کلیات… ۵ ۱-۱مقدمه. ۵ ۱-۲طرح مسئله و اهمیت آن: ۶ ۱-۳اهمیت موضوع پژوهش: ۷ ۱-۴اهداف تحقیق: ۱۰ هدف فرعی: اهداف فرعی این تحقیق به قرار زیر می‌باشد: ۱۲ ۱-۵تدوین فرضیة تحقیق.. ۱۲ فرضیات فرعی: ۱۲ ۱-۶سوالهای تحقیق: ۱۴ ۱-۷تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها، ۱۶ فصل…

پایان نامه مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه مشهد باز نگری

مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه مشهد ۵ فصل اول. ۶ فصل اول: کلیات. ۶ ۱-۱ . مقدمه: ۶ ۱-۲ . بیان مسأله: ۸ ۱-۳٫  اهمیت و ضرورت تحقیق: ۱۰ ۱-۴ . هدف پژوهش… ۱۶ ۱-۵ . فرضیهها یا سئوالات: ۱۶ ۱-۶ . تعریف اصطلاحات، مفاهیم…

پایان نامه پروژه ابر رسانا( بدون شکل)

مقدمه ۴ بخش اول. ۶ معرفی ابر رسانا ۶ فصل اول. ۷ ابر رسانایی چیست؟ ۷ ۱-۱ .واقعیات تجربی بنیادی. ۸ ۱-۱-۱ کشف ابر رسانایی. ۸ ابر رسانایی چیست؟ ۱۱ افزایش دمای بحرانی ابر رسانایی. ۱۵ فصل دوم ۱۹ (فناوری ابررساناها) ۱۹ اصول الکتریسیته ۲۰ ساختار اتمی. ۲۳ آثار جوزفسن….

پایان نامه طراحی سایت آموزش دانشگاه

مقدمه. ۱ فصل اول.. ۲ مقدمه: ۳ PHP چیست؟. ۳ به چه دلیلی از PHP استفاده می‌کنیم؟. ۵ PHP چگونه کار می‌کند؟. ۷ شما به چه چیزی احتیاج دارید؟. ۹ فصل ۲ جمع آوری اطلاعات… ۱۰ الف: قسمتهای مختلف دانشگاه ۱۱ پستهای سازمانی.. ۱۱ ۲-۳- اداره امور آموزشی.. ۱۶ امور…

مقاله مهاجرت ،‌ حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها (همراه با تصاویر و جداول .نمودارها )

چکیده مقاله.. ۲ مقدمه : ۲ مهاجرت: ۳ مهمترین علل مهاجرت را به طور اختصار می‌توان اینگونه بیان نمود : ۶ حاشیه‌نشینی چیست و حاشیه‌نشین کیست؟ (۱۵ ). ۹ انواع حاشیه ها ۱۲ علل حاشیه نشینی.. ۱۳ برخی علل اصلی حاشیه‌نشینی عبارتند از: ۱۳ اصطلاح حاشیه نشینی در کشور های…

تحقیق بررسی مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی

مقدمه ۳ هدف ارزشیابی. ۴ عوامل مورد ارزشیابی. ۶ توصیف نظام (برنامه ) ۶ سوالهای مورد ارزشیابی. ۷ طرح ارزشیابی وشیوه اجرای آن. ۹ روشهای گرد آوری داده ها ۱۱ گروه آموزشی صنایع دستی. ۱۵ زمینه های آموزشی گروه ؛ ۱۵ گروه علوم اجتماعی. ۱۹ گروه قرآن وعلوم حدیث (…

پایان نامه بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان

چکیده تحقیق. ۲ مقدمه. ۳ طرح مساله. ۵ عوامل موثر بر رضایت شغلی کدامند ؟. ۵ اهمیت موضوع. ۶ اهداف تحقیق. ۹ فرضیات تحقیق. ۱۰ تعریف عملیاتی. ۱۱ رضایت شغلی. ۱۱ نگرشهای شغلی(Job Attituds ) 12 3-انگیزش(Motivation ) 13 4-رضایت شغلی. ۱۳ ۵- کارمند و سازمان. ۱۴ مدل نظری تحقیق….

پایان نامه بررسی رابطه برخی از شاخصهای (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و…) یا عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی در شهرستان نیشابور

مقدمه. ۳ چکیده تحقیق. ۴ مقدمه. ۵ اهمیت موضوع: ۷ مسئله تحقیق. ۷ بیان موضوع: ۷ هدف تحقیق: ۹ فرضیات تحقیق: ۹ سئوال تحقیق: ۹ روش انجام تحقیق: ۱۰ جامعه آماری: ۱۰ روش جمع آوری اطلاعات: ۱۰ تعریف علمی مفاهیم و متغیرهای مورد مطالعه: ۱۱ آموزش بزرگسالان: (Adult Education) 11…