گزارش کارآموزی رشته مدیریت بازرگانی در شرکت دخانیات استان گیلان

مقدمه: ۱ تعریف انبار: ۲ اهمیت انبار از دیدگاه اقتصادی، تجارت و صنعت: ۲ ۱ -  اهمیت انبار از دیدگاه اقتصادی: ۲ ۲ -  اهمیت انبار از دیدگاه تجارت: ۲ ۳ – اهمیت انبار از دیدگاه صنعت: ۳ عوامل مؤثر در انتخاب محل انبار: ۳ اهداف و وظایف انبارها: ۴…

گزارش کارآموزی رشته حسابداری مراحل حسابداری پیمانکاری

فصل اول : عملیات پیمانکاری : -         ارکان اصلی عملیات پیمانکاری -         انواع قرارداد های پیمانکاری -         مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری -         مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح -         ارجاع کار به پیمانکار -         انعقاد قرار داد با پیمانکار -         اجرای کار ( شروع عملیات ) -         خاتمه…

گزارش کارآموزی اداره ثبت واسنادواملاک مشهد

هفته اول. ۱ هفته دوم ۵ هفته سوم: ۹ هفته چهارم ۱۷ آگهی تغییرات شرکت  سهامی خاص به شماره ثبت.. ۱۸ آگهی افزایش سرمایه در شرکت   سهامی خاص به شماره ثبت.. ۱۹ آگهی افزایش سرمایه در شرکت  سهامی خاص به شماره ثبت.. ۲۰ آگهی تاسیس شرکت  (  سهامی خاص )…

گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسکونی

مقدمه   فصل اول   بررسی بخشهای مرتبط بابخش کار آموزی  بررسی آموخته ها و پیشنهادات  فصل دوم  تخریب  رعایت اصول ایمنی در تخریب   فصل سوم    تجهیز کارگاه   انبار کردن سیمان   پیاده کردن نقشه    پی کنی    کرسی چینی   نحوه کرسی چینی یا ساخت…

گزارش کارآموزی کارخانه لوله سازی فارسیت

فصل اول :آشنائی کلی با مکان کارآموزی ۱ معرفی ۲ الف) تاریخچه : ۲ ب) موقعیت جغرافیایی : ۲ ج) معرفی سازمان : ۲ تولیدات و محصولات ۳ تولیدات و محصولات : ۳ مواد اولیه مصرفی ۴ عبارتند از سیمان و پنبه نسوز ها : ۴ کارگاه و اهمیت سیستم…

گزارش کارآموزی شهرداری دزفول

مقدمه : ۱ فصل اول : آشنایی کلی بــا مکان کارآموزی. ۳ تاریخچه سازمان : ۳ نمودار سازمانی و تشکیلات : ۳ اهم اقدامات شهرداری : ۴ شهرداری مرکزی دزفول – واحد مشاوره فنی : ۶ فصل دوم : ارزیابی بخش های مختلف بارشته علمی کار آموز ۷ طراح :…

گزارش کارآموزی – راه وساختمان

۱-سخنی از زبان کارآموز ۲-نوع ساختمان ۳-پیاده کردن نقشه ۴-گودبرداری ۵-پی کنی وپی سازی ۶-ساخت ساختمان آجری ۷- عمق پی های نواری ۸-عرض پی ۹- لایه های پی های نواری ۱۰- شفته ریزی ۱۱- کرسی چینی ۱۲-شناژ ۱۳- یک رگی کردن ساختمان ۱۴-دیوار ۱۵-عرض دیوار ۱۶- هشته گیر ولاریز ۱۷-…

گزارش کارآموزی – دفتر فنی مهندسی گلچین

مرحله اول ـ آشنایی کلی با مکان کار آموزی ۵ ۱-۱-تاریخچه سازمان   ۵ ۱-۲- نمودار سازمانی وتشکیلاتی ۵ ۱-۳- نوع محصولات تولیدی یا خدماتی  ۶ ۱-۳-۱- ترسیم کروی زمین ۷ ۱-۳-۲- اسکیز کردن  ۷ ۱-۳-۳- کشیدن طرح اصلی  ۷ ۱-۳-۴- اعمال کردن تغیرات احتمالی   ۷ ۱-۳-۵- تاًئید طرح  ۸ ۱-۳-۶-…

گزارش کارآموزی ساختمان بتنی

مقدمه: ۱ -روش اجرای طرح ساختمان وپیمان: ۳ -مشخصات کارگاهها: ۳ ـ اصول اجرای یک ساختمان بتنی: ۴ فصل اول:  زمین کارگاه(محل احداث): ۶ فصل دوم :گود برداری وتنگ گذاری: ۸ فصل سوم : بتن مگر وکرسی چینی فنداسیون: ۱۰ فصل چهارم آرماتور بندی پی: ۱۳ آرماتور بندی (اجرا در…

گزارش کارآموزی پست ۶۳ کمال آباد در غرب تهران

خلاصه گزارش.. ۱ مقدمه ۲ دستگاههای اندازه گیری. ۳ رله های حفاظت خط. ۳ رله های حفاظتی خط ۲۰c. 3 مشخصات باطریهای ۱۲۷v. 4 مشخصات باطریهای D.c 48v. 4 مبانی و تعاریف مربوط به پست فشار قوی. ۴ ولتاژهای استاندارد : ۷ تعریف پست فشار قوی: ۸ انواع پستهای فشار…

گزارش کار آموزی سنگهای ساختمانی

بخش اول مرمریت ۱ مقدمه  ۲ فصل اول: مشخصات معدن (شامل مشخصات: جغرافیایی – بهره بردار و تاریخچه معدن)  ۵ فصل دوم: زمین شناسی و مختصات کانسار و مادة معدنی و طرحهای اکتشافی    ۸ فصل سوم: مشخصات استخراجی معدن  ۱۳ فصل چهارم: حفاری و آتشباری      ۱۵ فصل پنجم: کارهای جانبی…

گزارش کارآموزی – شهرداری شهرستان شوش دانیال (ع)

مقدمه ۲ تشکر : ۲ تاریخچه سازمان. ۳ نمودار سازمانی و  تشکیلاتی : ۳ تهیه طرح مناسب و نقشه کشی آن : ۴ پیاده نمودن نقشه در محیط های مورد نظر : ۵ نظارت بر حسن انجام کار : ۵ بررسی شرح وظایف رشته کار آموز در واحد صنعتی :…

گزارش کارآموزی کارخانه لامپ پارس شهاب

  کارخانه لامپ پارس شهاب (سهامی خاص ) ۱ الف – امور تولید : ۳ ۱- قسمت شیشه سازی : ۳ ۲- قسمت سرپیچ : ۴ ۳- قسمت فلامنت : ۵ ۴- قسمت ساخت لامپ رشته ای : ۵ مواد اولیه عمده مورد نیاز این قسمت عبارتند از : ۶…

گزارش کارآموزی کارخانه نقشینه – صنایع چوب

مقدمه : ۱ فصل اول  : ۲ آشنایی کلی با مکان کارآموزی : ۲ تاریخچه : ۲ شناخت کارخانه : ۳ صندلی رز : ۸ فصل دوم : ۹ ارزیابی بخش های آموخته شده : ۹ استحصال چوب : ۹ برش راسته یا پی در پی ( تخته کشی )…

گزارش کارآموزی در اداره مخابرات

مقدمه  ۱  فصل اول معرفی مرکز تلفن ۲ بخشهای مختلف مرکز تلفن۳ خدمات مورد ارائه مرکز تلفن  ۴ بخشهای مختلف در خط تلفن ۷ فصل دوم کلیات و اصطلاحات یک سیستم سوئیچینگ   ۹ مراحل سوئیچینگ ۱۳ مکانیسم های سوئیچینگ   ۱۶

گزارش کارآموزیی برق شرکت هپکو اراک

 فصل اول : آشنایی با مکان کارآموزی تاریخچه شرکت هپکو و روند تکاملی آن۲ امکانات موجود در شرکت هپکو ۴ کارگاه عملیات اولیه۱۰ لیست محصولات۱۳  فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته عملی کارآموز نحوه عملکرد تعمیرات ماشینکاری خدمات فنی۱۵ ایرواستاتیک وهیدرواستاتیک۱۷  فصل سوم : آزمون آموخته ها…

طرح کسب و کار ایروبیک

مشخصات طرح. ۱ ۱- اهداف : ۱ ۲- مشخصات مجری و همکاران. ۲ ۳- مراحل گرفتن مجوز. ۲ ۴- تعریف و توصیف کسب و کار. ۲ ۵- مشخصات و شرایط محیطی استخر : ۳ الف) نور : ۳ ب) رطوبت : ۳ ج) دما : ۴ ۶- ایروبیک آبی چیست؟….

گزارش کارآموزی کاجهای مناسب کشت در استان تهران

پیشگفتار. ۱ ویژگیهای عمده گیاهی گونه های کاج (جنس کاج pinus) 2 اندازه : ۳ ریشه : ۳ ساقه و تنه : ۳ گرزن یا تاج درخت: ۳ شاخه ها: ۳ جوانه ها: ۳ برگها: ۴ برگچه ها: ۴ گلها: ۴ میوه ها: ۴ دانه ها: ۴ چوب: ۵ نیاز…

کارورزی مجتمع تک واحد داده پردازی تون

مشخصات دانشجو. ۲ مشخصات محل کارورزی و معرفی محیط کار : ۲ فعالیت های شرکت : ۲ بخش فعالیت پشتیبانی و شبکه. ۳ بخش فعالیت های آموزشی : ۳ بخش سخت افزاری ، فروش قطعات کامپیوتر و شبکه. ۳ مدت حضور در کارگاه ۴ میزان رضایت از دوره: ۴ مطالعات…

گزارش کارآموزی مهد کودک

موضوع فعالیت: طرح درس ماهی ها ۱ موضوع فعالیت: آشنایی با شکل مربع , مثلث , دایره ۱ موضوع فعالیت : شیرین کاری.. ۲ یارتوپی. ۲ پرش کانگورو. ۲ مثل گربه لنگ… ۳ نوع فعالیت: قصه گویی و نمایش خلاق. ۳ نوع فعالیت : اجرای طرح کفش دوزک.. ۳ نوع…