تحقیق یک مفهوم برای شرح اطلاعات

مدل client/server. 2 -تقدیم لایه منطقی.. ۸ لایة جانشین و منطق توزیع: ۹ The client interface: 10 The Business tire. 11 Data access tier لایة دسترسی اطلاعات… ۱۲ conclusions. 13 الگوهای معماری کلاینت سرور سه لایه: ۱۴ معرفی: ۱۴ الگوهای معماری.. ۱۴ هدفهای N-tier. 17 هدفهای کاربرد یک N-tier خوب……

تحقیق یک اجرای یک سیستم مدیریت شبکه OSI

یک اجرای یک سیستم مدیریت شبکه OSI. 2 سیستم تجربی آزمایش : ۶ سرویس های MSASE : 7 پاسخ دادن LMAE : 9 پروتکل LMAE : 10 عملیات مدیرشبکه : ۱۱ نمایش عامل شبکه : ۱۳ محیط توسعه : ۱۶ نتیجه گیری ها : ۱۶

تحقیق نکات مفید برای کار در محیط دلفی

۱=۱ تاریخچه زبان دلفی. ۴ ۱-۲نکات مفید برای کار در محیط دلفی. ۸ ۱-۳ مدیریت حافظه در دلفی. ۱۰ ۱-۴ نمایش میزان کپی شدن فایل با Progress Bar در دلفی: ۱۳ ۱-۵ محدودکردن تغییر اندازه فرم در دلفی. ۱۶ ۱-۶ نصب ProgressBar روی StatusBar در دلفی : ۱۸ ۷آرایه‌ها در…

تحقیق نکاتی در مورد HTML

 نکاتی در مورد HTML  ۱ نشانه‌های HTML  ۳ نشانه‌های HTML section  ۴ نشانه‌های HTML empty  ۵ ایجاد یک صفحه web 5 کار با فونت‌ها ۶ نوشتن یک متن در  صفحه web 8 تغییر رنگ متن در یک فایل HTML 9 ساختن صفحه web با front page 10 ایجاد یک سایت…

تحقیق نگاهی به تکنولوژی DSL

مقدمه –   چگونگی عملکرد DSL: 1-آشنایی با خطوط معمولی تلفنی و مشخصات آنها ۲-تجزیه سیگنال –  تجهیزات DSL 1-مودم – DSL یا ATU-R 2-Splitter 3-DSLAM  –   معایب DSL –    آینده DSL

تحقیق نرمال سازی در پایگاه داده ها

نرمال سازی در پایگاه داده ها ۲ فرم اول نرمال  ۱NF. 3 فرم دوم نرمال ۲NF. 4 فرم سوم نرمال ۳NF. 6 فرم بویس کد نرمال BCNF. 7 فرم چهارم نرمال ۴NF. 7 خلاصه. ۸

تحقیق ویندوز XP

تعریف ویندوز XP: 2 تعریف ویندوز ویستا: ۲ ویندوز XP: 3 ویندوز ویستا: ۴ ویندوز XP: 4 ویندوز ویستا: ۴ کنترل والدین ویندوز XP: 5 شبکه ویندوز XP: 6 تفاوت ویندوز xp و ۲۰۰۳٫ ۷ ویژگی های ویندوز ۲۰۰۳٫ ۷ Xp ویژگی های ویندوز. ۸

تحقیق ویندوز ۹۸ و ۹۵

مدیریت سخت افزار ۲ نصب دستگاههای اتصال و اجرا : ۵ نصب دستگاههای غیر اتصال و اجرا: ۶ نصب یک دیسک گردان : ۸ دستگاههای TV.. 9 مدیریت نرم افزار ۱۱ نصب کاربردها یا برنامه ها : ۱۱ پانل کنترل : ۱۳ کاشف ویندوز : ۱۳ نصب INF : 14…

تحقیق وقفه ها و سازمان وقفه در ۸۰۵۱

وقفه ها ۲ ۱ مقدمه. ۲ سازمان وقفه ۸۰۵۱٫ ۵ ۱-۲- فعال و غیر فعال کردن وقفه. ۵ ۲-۲- تقدیم وقفه. ۸ ۳-۲ ترتیب اجرا ۹ ۳-۶ وقفه های پردازنده ۱۰ بردارهای وقفه. ۱۲ ۴- طراحی برنامه با استفاده از وقفه ها ۱۴ ۱-۴- رولهای سرویس وقفه کوچک.. ۱۶ ۲-۴…

تحقیق ویندوز

طریقه عملکرد در ویندوز XP. 3 آشنایی با پنجره ها ((کامپیوتر من))۱٫ ۳ آشنایی با پنجره کاوشگر ویندوز۱٫ ۴ آشنایی با(( همجواری با شبکه))۱٫ ۵ طریقه نصب و یا حدف برنامه ها ۱٫ ۶ طریقه ایجاد پوشه ها ۶ طریقه جستجوی پروندها و پوشه ها ۷ تغییر دادن نام پروندهها…

تحقیق ویندوز ۹۸(همراه با تصاویر)

فصل اول ۱-۱-      معرفی ویندوز ۹۸ و ویژگیهای آن ۲-۱- شروع کار ویندوز ۹۸ ۳-۱- محیط کار ویندوز ۹۸ فصل دوم ۱-۱-      نرم افزار Calculator 2-1- نرم افزار Imaging 3-1- نرم افزار Notepad 4-1- نرم افزار Paint 5-1- نرم افزار WordPad 6-1- نرم افزارهای گروه System Tools 1-6-1- نرم افزار…

تحقیق ویندوز ویستا

ویندوز ویستا ۲ بهینه سازی در نحوه نصب ویندوز (Setup/Install). 14 نتیجه گیری:. ۱۶ تاریخ ارائه ویندوز ویستا چه زمانی خواهد بود؟. ۲۱ خب، ویندوز ویستا شامل چه امکاناتی است؟. ۲۲

تحقیق ویندوز ویستا

ویندوز ویستا ۲ توسعه. ۳ امکانات جدید یا بهبود یافته. ۴ امکانات کاربر نهایی. ۴ تکنولوژی های هسته. ۱۰ تکنولوژی های مرتبط با امنیت.. ۱۱ امکانات ناخوشایند و مورد انتقاد ۱۳ نسخه ها ۱۴ استایل ها بصری.. ۱۵ سرویس پک ۱. ۱۷ انتقادات.. ۱۹ مدیریت حقوق دیجیتال. ۱۹ پذیرش عمومی….

تحقیق یک بازنگری C

یک بازنگری C.. 2 سرمنشاءهای [برنامه] C.. 2 زبان C به عنوان یک زبان استاندارد ۳ یک بازنگری C.. 6 تنوعات انواع و اعلام‌ها ۶ نشان‌دهنده‌های نوع کلاس ـ ذخیره‌سازی.. ۹

تحقیق ویژوال بیسیک نت

۱ مقدمه ای بر ویژوال بیسیک نت… ۲ برنامه نویسی شی ء گرا ۲ نوع رشته ای.. ۵ نوع بولی.. ۵ نوع تاریخ.. ۵ نوع  Variant. 6 متغیرها ۶ اعلان متغیرها ۶ مقدار دادن به متغیرها ۸ عملگرها ۹ تعریف عبارت… ۹

تحقیق نوع دادة مجموعه

نوع دادة مجموعه ۲ تعریف مجموعه ها : ۲ تعاریف : ۲ تعریف نوع مجموعه ۲ لیترال مجموعه ای ۴ انتساب مجموعه ۴ مجموعة تهی و مجموعة مرجع ۵ مجموعه هایی با مقادیر نوع شمارشی ۵ عملگرهای مجموعه ۵ آزمون عضویت در مجموعه ۵ عملگر عضویت در مجموعه in 6…

تحقیق نصب کابلهای کامپیوتر

مرحله  سوم : نصب درراه  اندازی  کابلهای  اتصالات (Ethernet ) 2 شبکه های متمرکز  نیاز به شرایط  محیطی  دارند : ۲ دستگاههای  متمرکز کننده منبع  تغذیه  انرژی ندارند : ۳ مدیریت  وکارکرد  درست کابل : ۶ زیرزمین  ترتیب اتاق  های طبقه دوم : ۱۴ درمان دردهای  رو به رشد در…

تحقیق انواع حملات در شبکه های کامپیوتری

¿انواع حملات در شبکه های کامپیوتری. ۲ مقدمه. ۳ وظیفه یک سرویس دهنده ۵ سرویس های حیاتی و موردنیاز. ۸ مزایای غیرفعال نمودن پروتکل ها و سرویس های غیرضروری. ۱۱ حملات.. ۱۳ انواع حملات.. ۱۴

تحقیق یونیکس

پیش گفتار۳ سرگذشت یونیکس۴ ویژگیهای سیستم عامل یونیکس ۶ ساختار سیستم عامل یونیکس ۸ فایلهای سیستم عامل یونیکس ۱۳ فرمان های سیستم عامل یونیکس ۱۴          

تحقیق یکپارچه سازی و پاک سازی دیسک

بسم الله الرحمن الرحیم. ۲ سه ابزار ویندوز حرفه ای XP: 4 استفاده از Disk Defragment به طور موثر. ۷ استفاده از disk cleanup. 12 دسترسی به Disk cleanup. 12 اداره کردن NTFS فشرده. ۱۵ harddisk تکه ای از درایو سخت.. ۱۶