پروژه 20


تحقیق اسید دی اکسی ریبونوکائدیک یا DNA

دی اکسی ریبونوکائدیک
دی اکسی ریبونوکائدیک

تحقیق اسهال

اسهال اسهال‌. ۲ اسهال حاد ومزمن. ۲ خطرات اسهال. ۲ درمان اسهال. ۳ پشگیری از دست دادن آب و املاح. ۳ اسهال. ۴ عواملی که موجب اسهال می شود شامل: ۴ علائم: ۵ پیشگیری: ۵ درمان: ۵ چند نکته مهم: ۵ شرح بیماری اسهال. ۶ علل‌.. ۷ پیشگیری‌.. ۷ عواقب‌…

تحقیق آسم

بیماری آسم

تحقیق آسم

آسم بیماری آسم. ۲ آسم شبانه. ۳ آسم شکننده (Brittle) 3 آسم چگونه شروع میشود. ۳ علل ایجاد آسم. ۴ التهاب مجاری هوایی.. ۵ درمانهای آسم. ۶ داروهای مورد استفاده در درمان آسم. ۶ میزان شیوع آسم. ۷ میزان شیوع آسم در حال افزایش است.. ۷ علت افزایش بیماری آسم….

تحقیق استخوان ۱ (همراه با تصاویر)

استخوان عضلات ناحیه قدامی و خلفی تنه. ۳ عضلات قدامی تنه. ۴ ۱. عضلات سینه (THORAX MUSCLES) 5 عضله نردبانی قدامی: مبداء: زائده های عرضی مهره های گردنی.. ۶ اعمال: ۶ عضله سینه ای بزرگ: مبداء: ۸ ۳. چرخش داخلی.. ۸ اعمال: ۹ عضله عرضی سینه ای: مبدا: ۱. ثلث…

تحقیق استخوان

استخوان مقدمه: ۲ الف- تعریف مسأله یا فرضیه: ۲ ب-هدف از طرح مورد نظر و ضرورت انجام آن: ۴ در مقدمه. ۶ پیش پرداز تصاویر MR: 13 -اینترپلاسیون و فیلتر کردن به منظور ارتقاء غضروف… ۱۴ -بخش بندی غضروف و فضای آرتیکولار. ۱۷ -لوکالیزه کرده لبه با پیکها و مشخص…

تحقیق اپیدمیولوژی بالینی و کنترل تب مالت

اپیدمیولوژی  بالینی و کنترل  تب  مالت اپیدمیولوژی بالینی و کنترل تب مالت (Brucellosis) 3 با تاکید بر جنبه های پزشکی و بهداشتی بیوتروریسم ۳ بخش اول ـ  اپیدمیولوژی بالینی و کنترل بروسلوز. ۳ الف ـ  مقدمه ومعرفی بیماری.. ۳ ۱ ـ  تعریف و اهمیت بهداشتی. ۳ ۲ ـ  عوامل اتیولوژیک…..

تحقیق اثر سموم بر بدن

اثر سموم بر بدن اثر سموم بر بدن. ۲ مقاومت بندپایان نسبت به سموم ۲ مقدمه. ۲ تاریخچه استفاده از سموم ۲ ۱ ـ سموم کلره (Organochlorine compounds) 3 2 ـ سموم فسفره (Organophosphate insecticides) 4 3 ـ کاربامات‎ها (Carbamates) 4 4 ـ سموم پایروتروئید (Pyrethroid insecticides) 5 5 ـ…

تحقیق اختلالات تیک یا تیک عصبی

اختلالات تیک یا تیک عصبی. ۲ نگاهی کوتاه به انواع تیکها ۲ تعریف تیک: ۲ پیشگیری: ۲ انواع تیک ها و درمان آنها: ۳ تیک های عصبی چیست ؟ ۴ تیکهای گذرا ۵ تیکهای مزمن ۶ علتها ۶ کاهش فشار روحی. ۶ تیک عصبی در کودکان ۷ حذف عاملهای محرک….

تحقیق آدنوکاسینوم معده

آدنوکاسینوم معده فصل اول : مقدمه  ۱ نقش ژنتیک در اتیولوژی آدنوکارسینوم معده ۸ عوامل خطرساز آدنوکارسینوم معده  ۱۱ ضایعات پیش سرطانی آدنوکارسینوم معده ۱۹ آدنوکارسینوم معده ؛ غربالگری ۲۵ آشنایی با هلیکوباکترپیلوری ۲۹ اپیدمیولوژی  ۳۱ انتقال عفونت  ۳۳ فاکتورهای بیماری‌زای هلیکوباکترپیلوری ۳۵ عفونت حاد ناشی از هلیکوباکترپیلوری ۴۰ پاتوژنر…

تحقیق اختلالات مواد مخدر

اختلالات مواد مخدر اختلالات مواد مخدر ۲ مقدمه‌ ۲ مواد و روش‌ تحقیق‌: ۳ یافته‌ها: ۶ بحث‌ و نتیجه گیری : ۷ اعتیاد، غده سرطانی. ۹ تعریف اعتیاد: ۹ عوامل زمینه ساز: ۹ عواقب و صدمات وارده: ۱۰ شروعی دیگر: ۱۱ منبع : ۱۴ اختلالات مواد مخدر مقدمه‌ بسیاری‌ از…

تحقیق اثر وزن مولکولی DD کیتین و کیتوسان روی فرآیند ترمیم زخم

اثر  وزن مولکولی و DD کیتین و کیتوسان روی فرآیند ترمیم زخم اثر  وزن مولکولی و DD کیتین و کیتوسان روی فرآیند ترمیم زخم ۲ خلاصه : ۲ مقدمه : ۳ آزمایشات : ۴ طرح آزمایش : ۶ نتایج و تحلیل ها : ۷ اثر DD روی استحکام زخم های…

تحقیق آرام بخش ها

آرام بخش ها  ۱- مقدمه   فصل اول  ۲- داروهای ژنریک ایران ۱ ۳- نام های تجارتی  (آرام بخش (۱) )  ۱ ۴- حلقه بندی درمانی  ۲ ۵- طبقه بندی مصرف حاملگی    ۲ فصل دوم ۶- موارد مصرف    ۳ ۷- مقدار و روش مصرف   ۳ ۸- موارد منع مصرف و…

تحقیق اسیکتروفتومترها (همراه با تصاویر)

اسپکتروفتومترها اسپکتروفتومترها ‏ ۲ یک فریم از تجهیزات پزشکی: ۲ اجزاء دستگاه ‏ ۳ منبع نور ‏‎(Light Source) 3 تکفام ساز ‏‎(Monochromator) 4 متمرکز کننده پرتو ‏‎(Focusing Device)‎ ۵ محل نمونه ‏‎(Cuvet) 5 آشکارسازها ‏‎(Detectors) 5 اسپکتروفتومتر نشر شعله ‏‎(Flame) 6 اسپکتروفتومتر جذب اتمی ‏‎(Atomic Absorption) 7 از مزایای این…

تحقیق اس تی دی

اس تی دی اس STDs چیست؟. ۲ مقدمه اى درباره بیمارى هایى که از طریق مقاربت جنسى منتقل مى شوند  An Introduction to Sexually Transmitted Diseases. 4 بیماری هایی که از طریق مقاربت جنسی منتقل می شوند چه هستند؟. ۴ چگونه می توانید دریابید که مبتلا به این امراض هستید؟….

تحقیق ازمون کنترل کیفی سرمهای درمانی

آزمون های کنترل کیفی سرمهای درمانی آزمون های کنترل کیفی سرمهای درمانی: ۲ غلظت یون هیدروژن PH: 3 وزن خشک:    Total Solid. 3 نتیروژن پروتئین: (به روش کجلدال) Protein Nitrogen Content 3 طرز تهیه محلول منیرالیزاتور: ۶ طرز تهیه اندیکاتور: ۶ تعیین غلظت پروتئین به روش بیوره:  Biuret Method….

تحقیق آزمایشات بالینی در زمینه بهبود درد ده چالش

آزمایشات بالینی در زمینه بهبود درد ده چالش آزمایشات بالینی در زمینه بهبود درد: ده چالش.. ۲ چالش ۱: از سعی و تلاش غیر ضروری و تکراری خودداری کنید. ۴ چالش ۳: از تمام منابع و مطالعت موجود جهت راهنمایی برای تصمیم‌گیری بالینی استفاده کنیم. ۷ چالش ۳: بهبود کیفیت…

تحقیق آزمایش بر روی سییستم عصبی اتونوم

آزمایش بر روی سیستم عصبی اتونوم آزمایش بر روی سیستم عصبی اتونوم ۲ نوروترنسمیترها ۵ بررسی بالینی. ۵ تستهای اختصاصی. ۹ تولید عرق در استراحت (RSO) 11 تست ترمورگولاتوری عرق (TST) 11 فعالیت وازوموتور ۱۴ کاربرد در بررسی و ارزیابی درد ۱۵ آزمایش بر روی سیستم عصبی اتونوم[۱] سیستم عصبی…

تحقیق درد شایع گردن در کاربران کامپیوتر (بدون تصاویر )

  درد شایع گردن و شانه در کاربران کامپیوتر. ۲ ورزش‌های مفیدجهت‌‌گردن و شانه : ۳ کشش گردن: ۳ ورزشهای شانه : ۴ فهرست منابع : ۵ ارگونومی کامپیوتر. ۵ ارگونومی چیست ؟. ۶ اصول ارگونومی در صنعت : ۶ جنبه های بهداشتی ارگونومی. ۶ ارگونومی کامپیوتر. ۷ رعایت اصول…

تحقیق ارزیابی آبریزش دهان

ارزیابی آبریزش دهان ارزیابی آبریزش دهان. ۲ تاریخچه. ۴ توصیف آبریزش دهان. ۴ ارزیابی بلع. ۵ ارزیابی زبانی ۶ نوزادان و کودکان. ۶ بزرگسالان. ۸ آزمون غیر گفتاری  ۱۲ ملاحظات لازم برای تعیین پیش آگهی. ۱۲ تاریخچه طبیعی اختلال. ۱۳ سطح عملکرد شناختی، رشد زبانی و حافظه. ۱۶ وجود سایر…