تحقیق درباره گیاه ارزن (مربوط به رشته کشاورزی)

ارزن. ۲

تاریخچه و کلیات.. ۲

مشخصات گیاه شناسی. ۳

۱- ارزن معمولی Panicum miliaceum L.. 3

2- Digitaria exilis Stap f ( Paspalum langiflorum A. Chev) 4

9- شمال تسبیح Coix lacryma jobi L. 8

ارزن انگشتی. ۸

مقدمه. ۸

۲٫ منشاء و پراکندگی. ۹

۴٫ خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی. ۱۴

ساقه. ۱۵

گل آذین. ۱۵

سنبلچه ها ۱۵

فتوسنتز و ذخیره ماده خشک.. ۱۶

جوانه زنی بذر. ۱۷

استرس خشکی. ۱۷

اجزای عملکرد ۱۸

۵٫ نیازهای خاکی و کودی.. ۱۸

شخم ۲۱

کاشت و میزان بذر مصرفی. ۲۲

بیماریها ۲۴

آفات حشره ای.. ۲۶

۹٫ مدیریت علفهای هرز. ۲۷

۱۰٫ برداشت و خرمنکوبی. ۲۸

۱۱٫ تکنولوژی پس از برداشت.. ۲۸

آسیاب کردن. ۲۹

مصارف.. ۲۹

۱۴٫ سیستم های کشت.. ۳۴

۱۵٫ نتایج. ۳۵

منابع و مآخذ ۳۶

مشخصات:

  • موضوع: تحقیق کشاورزی
  • نوع فایل: Word
  • تعداد صفحات: 36 صفحه
  • قیمت: 10000 تومان
  • تاریخ انتشار: ۰۵/۱۲/۱۳۹۱

جهت خرید مقاله/ پایان نامه بالا فرم زیر را تکمیل کنید

قیمت مقاله یا پایان نامه: به تومان
عنوان مقاله یا پایان نامه :
ایمیل :
شماره همراه:

چنانچه در واریز وجه با فرم بالا مشکلی وجود دارد از یکی از روش های زیر استفاده نمایید

پرداخت با استفاده از درگاه اینترنتی دوم

روش امن، سریع و جدید پرداخت با درگاه موبایلی

واریز کارت به کارت

آموزش رفع مشکل اتصال به درگاه بانک

توجه ویژه : مدت زمان ارسال مقالات حداقل 10 دقیقه بطور میانگین 20 دقیقه و حداکثر 40 دقیقه می باشد.

ساعات کار: همه روزه 9 صبح لغایت 12 شببر چسب ها :