بایگانی برای موضوع ‘ زمین شناسی ’

تحقیق شرح بازدید

شرح بازدید : ۲

پایان نامه مقطع کارشناسی زمین شناسی

-تعریف علم زمین شناسی تاریخچه دانش زمین شناسی در ایران جایگاه زمین شناسی ایران رخدادهای زمین ساختی در ایران زمین (تکامل ژئودینامیکی در ایران) نئوتتیس زون البرز البرز تاریخچه چینه ای البرز ۱-   سازند سلطانیه ۲-   سازند باروت ۳-   سازند زاگون ۴-   سازند لالون ۵-   کوارتزیت کامبرین (راس) ۶-    سازند…

پایان نامه شناسایی ساختارهای زمین شناسی در مخازن نفت به روش ژئوفیزیکی( به همراه pdf)

چکیده مقدمه فصل اول انواع مخازن نفتی ارزش دولومیت خصوصیات سنگ انواع تخلخل فصل دوم اکشتاف ژئوفیزیکی روش الکتریکی مغناطیس سنجی لرزه نگاری برداشت انواع  نویز انواع لرزه نگاری فصل سوم چاه پیمایی خدمات تکمیل چاه اثرات حفاری نمودار های چاه پیمایی منابع

پایان نامه بررسی کانه آرایی کانسنگ منگنز

فصل اول: زمین شناسی ۱-   مقدمه ۲-   کانی شناسی ۳-   کاربردهای منگنز ۴-   چرخة منگنز ۱-۴- منشأ و انواع کانسارها ۲-۵- گرهک های منگنز در اعماق اقیانوسها ۶-نحوه رسوب گذاری و جدایش منگنز و آهن از یکدیگر ۱-۷- شرایط رسوب گذاری ۲-۷- دریاچه و لجن زارها ۳-۷- حوضه های باتلاقی…

پایان نامه زمین شناسی

مقدمه و هدف پیشینه مطالعاتی متدولوژی و روش کار خلاصه و چکیده گزارش موقعیت و شرایط جغرافیایی زمین شناسی عمومی فتوژئولوژی و تدقیق نقشه زمین شناسی چینه شناسی و سنگ شناسی آمیزه رنگین CM نهشته های کواترنری Q بررسی و ارائه درصد گسترش سازندها در واحداهای فیزیوگرافی بررسی تکتونیک ،…