جستجوی موضوعی
بایگانی نویسنده

تحقیق تعریف آدم ربایی

۱-۱-۱) تعریف آدم ربایی. ۲ ۱-۱-۲) تعریف گروگان گیری. ۲ ۱-۲-۱) تاریخچه تقنینی. ۳ ۱-۲-۲) تاریخچه عملی. ۱۳ ۱-۳-۱)مبانی و منابع داخلی. ۱۴ علل تشدید مجازات آدم ربایی. ۱۴ شروع به آدم ربایی. ۱۵ دفاع در مقابل آدم ربایی. ۱۷ جرم آدم ربایی از دیدگاه فقهی. ۱۸ آدم ربایی به…

تحقیق آئین نامه تعرفه حق الوکاله

آئین نامه تعرفه حق الوکاله – حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری.. ۲ مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور. ۲ رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه- عبدالرضا ایزدپناه ۲ ماده۵- ۷ ماده۷- حق الوکاله رسیدگی بعد از نقض نصف حق الوکاله قبل از نقض است . ۹ ب – در…

تحقیق ازواج

مقدمه: ۲ فواید واهمیت نکاح: ۳ اقسام نکاح : ۶ الف – نکاح دائم : ۶ ب – نکاح موقت یا منقطع : ۶ الف – شروط باطل : ۸ – شروطی که باطل است ولی مبطل عقد نیست : ۸ یک – شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد…

تحقیق بررسی جرم آدم‌ربایی و گروگانگیری

بررسی جرم آدم‌ربایی و گروگانگیری: ۲ گروگانگیری ‌یا‌ آدم‌ربایی؟. ۴ قوانین مجلس در باره گرگانگیری: ۷

تحقیق حقوق و قوانین شهری

ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰۳ ماده ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰   ۵ ماده ۱۴۸ مکرر ( الحاقی ۲۲/۸/۱۳۵۷ )  ۶ قانون اصلاح مواد ۲،۱ و۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد  و املاک مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ و الحاق موادی به…

تحقیق حقوق شهروندی در جهان امروز

مقدمه. ۲ حقوق شهروندی در جهان امروز. ۲ انواع حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران. ۸ حقوق سیاسی – اجتماعی شهروندان. ۱۳ حقوق اقتصادی و رفاه اجتماعی. ۱۴ حقوق قضایی. ۱۴ حقوق فرهنگی. ۱۵ نتیجه گیری.. ۱۶ اولویت زندگی شهروندان در ایران. ۱۹ تعیین موضوع و انجام طرح…

تحقیق حقوق شهروندی

حقوق شهروندی؛ مسؤولیت مشترک دولت–ملت : ۲ مردم سالاری ؛ بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی. ۶ چکیده ۶ واژه های کلیدی.. ۷ مقدمه. ۷ بخش اول:شیوه های مواجهه مسلمانان با مفاهیم جدید ۷ ۱- انکار یا تسلیم محض…. ۸ ۲- ترکیب و التقاط. ۱۰ ۳_ نقد منطقی و…

تحقیق حقوق خانواده

قانون حمایت خانواده ۳ ماده ۱ : ۳ ماده ۲ : ۳ ماده ۳ : ۳ ماده ۴ : ۴ ماده ۵ : ۴ ماده ۶ : ۵ ماده ۷ : ۵ ماده ۸ : ۶ ماده ۹ : ۷ ماده ۱۰ : ۸ ماده ۱۱ : ۸ ماده ۱۲…

تحقیق حقوق پزشکی مالیات پزشکان

حقوق پزشکی: مالیات پزشکان – دکتر شیرین عبادی.. ۲ بخش اول- مالیات بر درآمد حقوق. ۲ ج- سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق. ۳ نرخ مالیات بر درآمد ۴ بخش دوم_ مالیات بر درآمد مشاغل پزشکی. ۶ تشخیص علی الرأس.. ۸ نحوه احتساب مالیات…

تحقیق حقوق بشر

مقدمه. ۲ ۱- ایده ی کلی حقوق بشر. ۲ ۲- اسناد، معاهدات و سازمان های حقوق بشر. ۷ ۲-۱ اعلامیة جهانی حقوق بشر. ۸ ۲-۲ میثاق اروپایی حقوق بشر. ۸ ۲-۳ معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد ۱۰ ۲-۴ دیگر موسسات حقوق بشری سازمان ملل. ۱۳ کمیسیون حقوق بشر و…

تحقیق حذف دادسرا و تبعات آن

: حذف دادسرا و تبعات آن ۲ الف ـ تطویل رسیدگی و اتلاف وقت دادگاهها ۲ « دادی که دیر داده شود ، بیداد است » ۴ ب ـ عدم تخصصی بودن دادگاهها ۵ ج ـ عدم بی طرفی قضات در رسیدگی به دعاوی ۷ دـ عدم مخالفت نهاد دادسرا…

تحقیق جعل اسکناس

فصل اول تعریف:جعل ۷ جرم جعل ۸ فصل دوم زوال منافع نا مشروع جرم جعل: ۹ سوم: جرم جعل مستثنی قاعده سرزمینی بودن جرم و مجازات: ۱۰ قانون کپی رایت و جرم جعل در حقوق ایران: ۱۱ فصل چهارم:خاتمه بحث: ۱۲ اصلی یا جعلی. ۱۳ فصل چهارم – تهیه و…

تحقیق فرق میان ازدواج دائم و موقت

فرق میان ازدواج دائم و موقت: ۲ زندگى امروز و ازدواج موقت.. ۵ جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسى. ۶ کدامیک ؟ رهبانیت موقت یا کمونیسم جنسى یا ازدواج موقت ؟. ۶ ازدواج آزمایشى. ۷ راسل و نظریه ازدواج موقت.. ۸ نکاح منقطع و تعدد زوجات.. ۱۶ سرنوشت…

تحقیق فرزند کشی و همسر کشی

فرزند کشی و همسر کشی. ۳ قاتلانی که آزادند ۷ خانه گریزی. ۸ فرزند کشی به خاطر فقر و آینده نا معلوم ۱۱ بازجویی از پدر جنایتکار ۱۱ از آزادی زندانیان مهریه تا فرزندکشی. ۱۳ آزادى ۱۰۶ زندانى مهریه درآغازسال نو ۱۴ همسر کشی. ۱۵ نجات از قصاص.. ۱۹ دیگر…

تحقیق عقد ضمان

                                                                                                                                         مقدمه ۱ عقد ضمان مفهوم ضمان درک۳ فصل اول :قلمرو ضمان درک در حقوق ایران۶ ضمان درک مبیع ویژه عین معین است ضمان درک نسبت به ثمن  ۷ وضعیت ضمان درک نسبت به حق انتفاع (ضمان درک و حق انتفاع)    ۸ ضمان درک و بیع مال مرهون (ضمان درک…

تحقیق عقد ضمان

مقدمه. ۳ عقد ضمان. ۴ کلیات.. ۵ الف ـ مفهوم ضمان درک.. ۵ فصل اول: قلمرو ضمان درک در حقوق ایران. ۸ الف ـ ضمان درک ویژه عین معین است.. ۹ ب ـ ضمان درک نسبت به ثمن. ۱۰ ج ـ وضعیت ضمان درک نسبت به حق انتفاع (ضمان درک…

تحقیق طلاق

طلاق : ۲ تعریف : ۲ دید کلی. ۵ جنبه‌های مختلف طلاق. ۵ اثرات طلاق. ۶ کنار آمدن با طلاق : ۷ طلاق و تاثیرات آن بر فرزندان. ۸ تأثیر طلاق بر فرزندان چیست؟. ۸ عملکرد والدین چه می‌تواند باشد؟. ۹ ترس و اضطراب.. ۱۰ عملکرد والدین در این زمینه….

تحقیق ضمان در حقوق ایران

در ضمان عقدی. ۶ ضمان مبتنی بر انتقال دین است.. ۶ ضمان از عقود عهدی می باشد. ۷ تنجیر شرط صحت عقد ضمان می باشد. ۸ شرایط اطراف ضمان. ۹ اول – ضامن. ۹ دوم – مضمون له ۱۰ سوم – مضمون عنه ۱۰ مورد ضمان. ۱۱ دینی که ممکن…

تحقیق سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

سرقفلی وقوانین حاکم بر آن. ۲ ماهیت سرقفلی. ۴

تحقیق سبک شناسی کشف المحجوب

چکیده ۲ کلید واژه ۲ مقدمه: ۳ روش انجام تحقیق: ۵ پیشینه ی تحقیق: ۵ سطح واژگان. ۶ « لغات و عبارات تازی » ۶ حروف متروک… ۷ واژگان متروگ و مهجور ۷ صفت های برتر. ۸ قیدهای تاکیدی.. ۹ قیدهای ترتیبی. ۹ اصطلاحات عرفانی. ۱۰ سطح نحوی.. ۱۱ جابه…

موضوعات

انجام برنامه نویسی

آمار سایت