گزارش کار آموزی شركت آرمان‌ساز پويان – ساختمان های بتنی

انواع سيمان پرتلند: 3

نگهداري بتون  4

انواع بتون  4

ويبره كردن بتون‌: 6

بتون‌ريزي در هواي سرد و گرم  7

قالب‌بندي   9

داربست   11

انواع قالب   12

قالب‌بندي سقف   17

باز كردن قالب   19

قالب‌هاي فلزي   20

فولاد  21

پي‌سازي   23

چگونه شبكه ميله‌گرد ستون را به ريشه وصل كنيم  26

ستون  27

تير  32

سقف   36

1- تيرچه: 36

حمل و نقل و انبار كردن تيرچه  38

2- بلوك: 39

3- ميله‌گردهاي ممان منفي: 39

4- ميله‌گرد حرارتي: 40

5- كلاف‌ عرضي: 40

6- قلاب اتصال: 41

7- بتون‌ريزي: 42

مراحل مختلف اجراء  42
جهت خرید
گزارش کار آموزی شركت آرمان‌ساز پويان – ساختمان های بتنی
روی لینک زیر کلیک کنید
خریدآنلاین و ارسال فوری