کار آموزی طرح توجيه فني – اقتصادي و اشتغالزايي طرح

طرح توجيه فني، اقتصادي و اشتغالزايي طرح. 2

تسطيح زمين توسط بلدوزر : 3

توجيه فني، اقتصادي و اشتغالزايي خريد چاپر: 4

توجيه فني، اقتصادي و اشتغالزايي تراكتور نيوهلند و ادوات : 6
جهت خرید
کار آموزی طرح توجيه فني – اقتصادي و اشتغالزايي طرح
روی لینک زیر کلیک کنید
خریدآنلاین و ارسال فوری