پایان نامه طبیعت در پست امپرسیونیسم

مقدمه۱

فصل اول :

۱-۱ باونسان وان گوگ آشنا شوید۵

۱-۲ سیب زمینی خورها۸

۱-۳ رنگ خاکی و سفیدهای رنگی (در کارون گوگ۹

۱-۴ لذت‌های ساده۱۱

۱-۵ نقاشی با نقطه و تک خط۱۲

۱-۶ نقاشی با شیوه مدرن۱۳

۱-۷ تک چهره باباتانگی۱۵

۱-۸ سرگرمی ون گوگ۱۶

فصل دوم :

۲-۱ گل های آفتاب گردان۱۸

۲-۲ گل های طبیعی۱۹

۲-۳ نقاشی نور بر نور۲۰

۲-۴ پویایی و تحرک۲۰

۲-۵ تراس کافه (فضای فانوس۲۳

 

فصل سوم :

۳-۱ شب رنگی………………………………………………………………………………………… ۲۶

۳-۲ فصل درو لاکرو………………………………………………………………………………… ۲۷

۳-۳ کاری آبی رنگ………………………………………………………………………………….. ۲۸

۳-۴ اتاق خواب……………………………………………………………………………………… ۳۰

۳-۵ رنگ پرقدرت ون گوگ…………………………………………………………………………… ۳۱

۳-۶ صندلیهای خالی………………………………………………………………………………… ۳۲

۳-۷ زن آدلی………………………………………………………………………………………… ۳۵

۳-۸ اغراق در اشکال…………………………………………………………………………………. ۳۶

۳-۹ شعله های سبز………………………………………………………………………………….. ۳۷

۳-۱۰ پیچ و تاب در همه جا…………………………………………………………………………. ۳۹

فصل چهارم :

۴-۱ شب پرستاره………………………………………………………………………………………. ۴۲

۴-۲ آثار مهم ون گوگ……………………………………………………………………………… ۴۴

۴-۳ نخستین قدم ها به دنبال میله……………………………………………………………………. ۴۹

۴-۴ افزودن رنگ…………………………………………………………………………………….. ۵۰

۴-۵ نخستین قدمها……………………………………………………………………………………. ۵۱

۴-۶ کلاغ ها پرفرار گندم زارها………………………………………………………………………. ۵۳

۴-۷ آخرین منزل………………………………………………………………………………………. ۵۵

۴-۸ موزه مجسمه ون گوگ…………………………………………………………………………. ۵۶

۴-۹ کارهای تقلبی از تابلوهای طبیعت ون گوگ…………………………………………………….. ۵۶

فصل پنجم :

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….. ۶۰

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………. ۶۶

گزارش کار عملی …………………………………………………………………………………….. ۶۷

تصاویر کار عملی

مشخصات:

جهت خرید
پایان نامه طبیعت در پست امپرسیونیسم
لطفاً ایمیل و شماره همراه خود را وارد نمایید

ایمیل :
شماره همراه:

لطفا قبل از خرید قوانین خرید را مطالعه کنید

چنانچه در واریز وجه با فرم بالا مشکلی وجود دارد از یکی از روش های زیر استفاده نمایید

پرداخت با استفاده از درگاه اینترنتی دوم

روش امن، سریع و جدید پرداخت با درگاه موبایلی

واریز کارت به کارت

آموزش رفع مشکل اتصال به درگاه بانک

توجه ویژه : مدت زمان ارسال مقالات حداقل 10 دقیقه بطور میانگین 20 دقیقه و حداکثر 40 دقیقه می باشد در مورد مقالاتی که توسط کاربران در سایت منتشر شده است مدت زمان ارسال از یک تا 12 ساعت متغیر است.

ساعات کار: همه روزه 9 صبح لغایت 12 شببر چسب ها :