پایان نامه بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS

۱-۱ مقدمه

۱

۱-۲  محدودیت های انتقال توان در سیستم های قدرت

۱-۲-۱ عبور توان در مسیرهای ناخواسته

۱

۲

۱-۲-۲  ضرفیت توان خطوط انتقال

۳

۱-۳ مشخصه باپذیری خطوط انتقال

۳

۱-۳-۱ محدودیت حرارتی

۴

۱-۳-۲ محدودیت افت ولتاژ

۵

۱-۳-۳ محدودیت پایداری

۶

۱-۴ راه حل‌ها

۱-۴-۱ کاهش امپدانس خط با نصب خازن سری

۷

۷

۱-۴-۲ بهبود پرفیل ولتاژ در وسط خط

۸

۱-۴-۳ کنترل توان با تغییر زاویه قدرت

۸

۱-۵ راه حل‌های‌ کلاسیک

۹

۱-۵-۱ بانک‌های خازنی سری با کلیدهای مکانیکی

۹

۱-۵-۲ بانک‌های خازنی وراکتوری موازی قابل کنترل با کلیدهای مکانیکی

۹

۱-۵-۳ جابجاگر فاز

۹

فصل دوم : آشنایی اجمالی با ادوات FACTS

2-1 مقدمه

۱۱

۲-۲ انواع اصلی کنترل کننده های FACTS

11

2-2-1 کنترل کننده‌های سری

۱۱

۲-۲-۱-۱ جبران ساز سنکرون استاتیکی به صورت سری(SSSC)

11

2-2-1-2 کنترل کننده‌های انتقال  توان میان خط(IPFC)

12

2-2-1-3 خازن سری با کنترل تریستوری (TCSC)

12

2-2-1-4 خازن سری قابل کلیدزنی با تریستور (TSSSC)

12

2-2-1-5 خازن سری قابل کلید زنی با تریستور (TSSC)

12

2-2-1-6 راکتور سری قابل کلید زنی با تریستور (TSSR)

13

2-2-1-7 راکتور با کنترل تریستوری (TCSR)

13

2-2-2 کنترل کننده‌های موازی

۱۳

۲-۲-۲-۱ جبران کننده سنکرون استاتیکی(STATCOM)

13

2-2-2-2 مولد سنکرون استاتیکی (SSG)

13

2-2-2-3 جبران ساز توان راکتیو استاتیکی(SVC)

14

2-2-2-4 راکتور قابل کنترل با تریستور (TCR)

14

2-2-2-5 راکتور قابل کلیدزنی با تریستور(TSR)

14

2-2-2-6 خازن قابل کلیدزنی با تریستور (TSC)

14

2-2-2-7 مولد یا جذب کننده توان راکتیو (SVG)

15

2-2-2-8 سیستم توان راکتیو استاتیکی (SVS)

15

2-2-2-9 ترمز مقاومتی با کنترل تریستوری (TCBR)

15

2-2-3 کنترل کننده ترکیبی سری – موازی

۱۵

۲-۲-۳-۱ کنترل کننده یکپارچه انتقال  توان (UPFC)

15

2-2-3-2 محدود کننده ولتاژ با کنترل تریستوری(TCVL)

16

2-2-3-3 تنظیم کننده ولتاژ با کنترل تریتسوری (TCVR)

16

2-2-3-4 جبران‌سازهای استاتیکی توان راکتیو SVC و STATCOM

16

2-3 مقایسه میان SVC و STATCOM

17

2-4 خازن سری کنترل شده با تریستور GTO (GCSC)

18

2-5 خازن سری سوئیچ شده با تریستور (TSSC)

18

2-6 خازن سری کنترل شده با تریستور (TCSC)

19

فصل سوم : بررسی انواع کاربردی ادوات FACTS

3-1 مقدمه

۲۰

۳-۲ منبع ولتاژ سنکرون بر پایه سوئیچینگ مبدل

۲۰

۳-۳ کنترل کننده توان عبوری بین خطی (IPFC)

23

3-4 جبرانگر سنکرون استاتیکی سری (SSSC)

28

3-5 جبرانگر سنکرون استاتیکی (STATCOM)

31

3-6 آشنایی با UPFC

35

3-6-1 تاثیر UPFC بر منحنی بارپذیری

۳۶

۳-۶-۲ معرفی UPFC

36

3-7 آشنایی با SMES

38

3-7-1 نحوه کار سیستم SMES

38

3-7-2 مقایسه SMES با دیگر ذخیره کننده های انرژی

۴۰

۳-۸ آشنایی با UPQC

40

3-8-1 ساختار و وظایف UPQC

41

3-9 آشنایی با HVDCLIGHT

42

3-9-1 مزایای سیستم HVDCLIGHT

43

3-9-2 کاربرد سیستم HVDCLIGHT

44

3-9-3 عیب سیستم HVDCLIGHT

46

3-9-4 بررسی اضافه ولتاژهای داخلی در خطوط انتقال قدرت HVDC

46

3-10 مقایسه SCC  و TCR از دیدگاه هارمونیک های تزریقی به شبکه توزیع

۴۷

۳-۱۱ SVC

49

3-12 مبدل های منبع ولتاژ VSC

51

فصل چهارم : نتیجه گیری

۵۵

منابع

۵۸

مشخصات:

  • موضوع: صنعت مدیریت پایان نامه
  • نوع فایل: Word
  • تعداد صفحات: 61 صفحه
  • قیمت: 12000 تومان
  • تاریخ انتشار: ۰۳/۰۹/۱۳۹۱
  • ارسال شده توسط : Alidadi

جهت خرید
پایان نامه بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS
لطفاً ایمیل و شماره همراه خود را وارد نمایید

ایمیل :
شماره همراه:

لطفا قبل از خرید قوانین خرید را مطالعه کنید

چنانچه در واریز وجه با فرم بالا مشکلی وجود دارد از یکی از روش های زیر استفاده نمایید

پرداخت با استفاده از درگاه اینترنتی دوم

روش امن، سریع و جدید پرداخت با درگاه موبایلی

واریز کارت به کارت

آموزش رفع مشکل اتصال به درگاه بانک

توجه ویژه : مدت زمان ارسال مقالات حداقل 10 دقیقه بطور میانگین 20 دقیقه و حداکثر 40 دقیقه می باشد در مورد مقالاتی که توسط کاربران در سایت منتشر شده است مدت زمان ارسال از یک تا 12 ساعت متغیر است.

ساعات کار: همه روزه 9 صبح لغایت 12 شببر چسب ها : ,