گزارش کارآموزی تعمیرات موتور پراید

فهرست مقدمه موتور قطعات ثابت و متحرک سرسیلندر سیلندر سوپاپ علائم چسبندگی سوپاپ طریقه آب‌بندی کردن سوپاپ سیت تراشیدن سیت گیت سوپاپ اسبکها و نگهداری و کنترل آن تایپیتهای خودکار هیدرولیکی طریقه باز کردن و بستن سرسیلندر و رفع معایب آن طریقه بستن سرسیلندر دلایل سوختن واشر سرسیلندر دلایل دوپهنی…