تحقیق کودک

پیشگفتار. ۲

تعاریف.. ۲

راهنمایی کودک.. ۲

کودک از طریق راهنمایی: ۳

مشاوره کودک.. ۴

مشاوره گروهی با کودکان. ۴

مشاوره گروهی باعث می شود : ۵

مقایسه راهنمایی کودک با مشاوره کودک.. ۷

روان درمانی کودک.. ۷

اهداف راهنمایی ومشاوره کودک.. ۸

از طریق راهنمایی. ۹

ضرورت راهنمایی ومشاوره کودک.. ۱۲

خصوصیات کودکان. ۱۴

خصوصیات دوره شیر خوارگی. ۱۴

خصوصیات دوره دبستانی. ۱۵

رشد جسمانی. ۱۵

روشهای ارزیابی رفتار کودکان. ۱۶

مشاهده ۱۷

مصاحبه. ۱۸

پرسشنامه. ۲۰

مقیاس درجه بندی.. ۲۲

شرح حال نویسی. ۲۳

گروه سنجی. ۲۴

آزمونهای روانی. ۲۵

نقش افراد در راهنمایی ومشاوره کودک.. ۲۶

نقش مشاور. ۲۷

نقش معلم ۲۹

نقش والدین. ۳۰

نقش مدد کار اجتماعی. ۳۳

نقش روان سنج. ۳۴

نقش مدیر. ۳۴

نقش انجمن اولیا و مربیان. ۳۵

منابع : ۳۶

مشخصات:

  • موضوع: تحقیق روانشناسی
  • نوع فایل: Word
  • تعداد صفحات: 37 صفحه
  • قیمت: 10000 تومان
  • تاریخ انتشار: ۱۹/۱۰/۱۳۹۱
  • ارسال شده توسط : Alidadi

جهت خرید
تحقیق کودک
لطفاً ایمیل و شماره همراه خود را وارد نمایید

قوانین را مطالعه کرده و با آن موافقم توجه خیلی مهم: برخی از فایل ها ممکن است با 12 ساعت تاخیر ارسال گردد لطفاً در صورت موافقت اقدام به خرید نمایید.
ایمیل :
شماره همراه:توجه خیلی مهم: برخی از فایل ها ممکن است با تاخیر 12 ساعته ارسال گردد لطفاً در صورت موافقت اقدام به خرید نمایید.

ساعات کار: همه روزه 9 صبح لغایت 12 شب

بر چسب ها :