تحقیق میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان علامه جعفری به درس ریاضی

مقدمه. ۲ موضوع مورد مطالعه: ۲ ۱- میزان علاقه مندی شما به درس ریاضی چقدر است؟. ۴ نمودار دایره ای برای متغیرهای کیفی و کمی گسسته که چند حالتی باشد مناسب است. ۵ نمودار دایره ای.. ۵ ۲-دوست دارید کدام یک از رشته های تحصیلی را ادامه دهید. ۶ ۳-آیا…