تحقیق ميزان علاقه مندي دانش آموزان سال اول دبيرستان علامه جعفری به درس رياضي

مقدمه. 2

موضوع مورد مطالعه: 2

1- ميزان علاقه مندي شما به درس رياضي چقدر است؟. 4

نمودار دايره اي براي متغيرهاي كيفي و كمي گسسته كه چند حالتي باشد مناسب است. 5

نمودار دايره اي.. 5

2-دوست داريد كدام يك از رشته هاي تحصيلي را ادامه دهيد. 6

3-آيا دبير درس رياضي در علاقه مندي شما به اين درس اساسي دارد؟. 8

نمودار چند بر. 10

4-نمره درس رياضي شما در نيم سال اول دبيرستان چند است؟. 11

5-شما براي يادگيري بهتر درس رياضي از كدام يك از كتب زير استفاده مي كنيد؟. 13

6-معدل سال سوم راهنمايي شما چند بوده است؟. 15

نمودار مستطيلي داده هاي كمي پيوسته مناسب است. 16

7- آيا خانواده ي شما در تعيين رشته براي شما نقش دارند؟. 17

نتيجه گيري.. 19

،


جهت خرید
تحقیق ميزان علاقه مندي دانش آموزان سال اول دبيرستان علامه جعفری به درس رياضي
روی لینک زیر کلیک کنید
خریدآنلاین و ارسال فوری