تحقیق قالبسازی

– انواع قالبها – قالبهای پلاستیک – قالبهای ترموپلاستیک – قالبهای باکالیت – فرآیند دایکاست -قرآیند اکستروان – فرآیند ریخته گری – قالبهای فلزی – قالبهای سمبه ماتریس – قالبهای برش – قالبهای خمش – قالبهای کشش – قالبهای فرم – طراحی قالب – مواد و جنس قالب – برآورد…