تحقیق قالبسازي

– انواع قالبها

– قالبهاي پلاستيك

– قالبهاي ترموپلاستيك

– قالبهاي باكاليت

– فرآيند دايكاست

-قرآيند اكستروان

– فرآيند ريخته گري

– قالبهاي فلزي

– قالبهاي سمبه ماتريس

– قالبهاي برش

– قالبهاي خمش

– قالبهاي كشش

– قالبهاي فرم

– طراحي قالب

– مواد و جنس قالب

– برآورد هزينه – توجيه اقتصادي – بهره وري قالب

– ساخت قالب

– مونتاژ

– تست

– منابع
جهت خرید
تحقیق قالبسازي
روی لینک زیر کلیک کنید
خریدآنلاین و ارسال فوری