تحقیق سدهاي خاكي

سدهاي خاكي. 2

انواع سدهاي خاكي. 4

انتخاب نوع سد خاكي و ابعاد هندسي. 4

شيب دامنه ها 7

عرض تاج. 8

سر ريز در سدهاي خاكي. 8

ارتفاع آزاد 9

كلياتي كه در طراحي سدخاكي بايد در نظر گرفته شود 10

تراكم خاك در سدهاي خاكي. 12

خرابي هاي سدهاي خاكي و علت آنها 16

كنترل زه در بدنه سد. 21

زهكشي در شالوده 23

تأثير زلزله در عدم پايداري. 24

نشت سد. 30

اثرات نشست سد. 32
جهت خرید
تحقیق سدهاي خاكي
روی لینک زیر کلیک کنید
خریدآنلاین و ارسال فوری