تحقیق درباره گیاه ارزن (مربوط به رشته کشاورزی)

ارزن. ۲

تاریخچه و کلیات.. ۲

مشخصات گیاه شناسی. ۳

۱- ارزن معمولی Panicum miliaceum L.. 3

2- Digitaria exilis Stap f ( Paspalum langiflorum A. Chev) 4

9- شمال تسبیح Coix lacryma jobi L. 8

ارزن انگشتی. ۸

مقدمه. ۸

۲٫ منشاء و پراکندگی. ۹

۴٫ خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی. ۱۴

ساقه. ۱۵

گل آذین. ۱۵

سنبلچه ها ۱۵

فتوسنتز و ذخیره ماده خشک.. ۱۶

جوانه زنی بذر. ۱۷

استرس خشکی. ۱۷

اجزای عملکرد ۱۸

۵٫ نیازهای خاکی و کودی.. ۱۸

شخم ۲۱

کاشت و میزان بذر مصرفی. ۲۲

بیماریها ۲۴

آفات حشره ای.. ۲۶

۹٫ مدیریت علفهای هرز. ۲۷

۱۰٫ برداشت و خرمنکوبی. ۲۸

۱۱٫ تکنولوژی پس از برداشت.. ۲۸

آسیاب کردن. ۲۹

مصارف.. ۲۹

۱۴٫ سیستم های کشت.. ۳۴

۱۵٫ نتایج. ۳۵

منابع و مآخذ ۳۶

مشخصات:

  • موضوع: تحقیق کشاورزی
  • نوع فایل: Word
  • تعداد صفحات: 36 صفحه
  • قیمت: 10000 تومان
  • تاریخ انتشار: ۰۵/۱۲/۱۳۹۱
  • ارسال شده توسط : پروژه 20

تحقیق درباره گیاه ارزن (مربوط به رشته کشاورزی)

خرید آنلاین و ارسال به ایمیل

توجه خیلی مهم:امکان ارسال فوری مقالات ارسال شده توسط پروژه 20 فراهم می باشد سایر مقالات ممکن است حداکثر با تاخیر 12 ساعته ارسال گردد..
ساعات کار: همه روزه 9 صبح لغایت 12 شب

بر چسب ها :