تحقیق جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌

جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ ۲

گفتار اول‌: عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ ۲

۱ـ مقدمه‌ ۲

۲ ـ عرف‌ در حقوق‌ رم‌ ۴

۳ـ عرف‌ در حقوق‌ کشورهای‌ گروه‌ آنگلوساکسون‌ ۵

۴ـ عرف‌ و عادت‌ در نظام‌ حقوقی‌ کامن‌ لا. ۸

الف‌. احترام‌ به‌ سوابق‌ قضایی‌؛ ۹

گفتار دوم‌: عرف‌ در قانون‌ و  حقوق‌ اسلام‌ ۱۰

۱ـ اعتبار و ارزش‌ عرف‌ در نظام‌ حقوق‌ اسلامی‌. ۱۰

۲ـ رابطة‌ عرف‌ و قانون‌ در حقوق‌ اسلامی‌. ۱۲

۳ـ اثر عادت‌ در قانونگذاری‌ اسلام‌ و برخورد اسلام‌ با عرفهای‌ موجود ۱۳

۴ـ مصادیق‌ عرف‌ در  حقوق‌ اسلام‌ ۱۴

۵ـ نقش‌ عرف‌ در پیدایش‌ نظام‌ دیات‌ در اسلام‌ ۱۶

منابع ۱۸

مشخصات:

  • موضوع: تحقیق حقوق
  • نوع فایل: Word
  • تعداد صفحات: 18 صفحه
  • قیمت: 6000 تومان
  • تاریخ انتشار: ۲۷/۱۰/۱۳۹۱
  • ارسال شده توسط : پروژه 20

تحقیق جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌

خرید آنلاین و ارسال به ایمیل

توجه خیلی مهم:امکان ارسال فوری مقالات ارسال شده توسط پروژه 20 فراهم می باشد سایر مقالات ممکن است حداکثر با تاخیر 12 ساعته ارسال گردد..
ساعات کار: همه روزه 9 صبح لغایت 12 شب