گزارش کارآموزی شرکت ایران پوپلین

فهرست مطالب
تاریخچه شرکت ایران پوپلین
کنترل پارچه های خام
مقدمات تکمیل
پرزسوزی
سفیدگری بزرگ
سفیدگری کوچک
شستشو
اهارگیری
پخت
سفیدگری
سفیدبرفی
مرسریزاسیون
ماشین مرسریزه
کریشه یا اثر موضعی ( شیر شکری) در سطح پارچه
چاپ
شابلون سازی
ماشینهای چاپ
ماشین چاپ روتاری اشتورک
ماشین چاپ روتاری زیمر
ماشین فیکسه
رنگسازی
ماشینهای رنگرزی موجود درسالن
ماشین رنگرزی ترموزول
پد- استیم
دستگاه شستشوی نهایی
تکمیل نهایی
کندانس
کالندر
ماشین خارزنی
ماشین سانفوریزه
استنتر
نرم کن
پرکن
ازمایشگاه چاپ
چاپ پیگمنت
چاپ راکتیو
چاپ دیسپرس- راکتیو
چاپ برداشت
ازمایشگاه رنگرزی
رنگرزی راکتیو
رنگرزی دیسپرس – راکتیو
رنگرزی دیسپرس- خمی
رنگرزی دیسپرس-گوگردی
اسکلت گیری
رنگرزی پیگمنت
رنگ همانندی (رنگ پیگمنت)
ازمایشگاه تکمیل
نرم کن کاتیونی
نرم کن سیلیکونی
سفیدبرفی
ضداب
تست ها
ضمائم

،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :