پایان نامه کتابچه ی راهنمای آموزشهای زیست محیطی

فصل اول

مقدمه ۶

بیان اهداف ۷

هدفهای کلی واهداف رفتاری آموزش محیط زیست ۸

تاریخچه توسعه آموزش زیست محیطی ۹

اهداف آموزش محیط زیست ۱۰

انواع برنامه های آموزشی در زمینه آموزش محیط زیست ۱۱

روند تاریخی آموزش محیط زیست ۱۳

در آمدی به مسایل زیست محیطی بین المللی ۱۵

فصل دوم

( تعاریف، مفاهیم، آلودگیها، راهکارها و آموزش ها) ۱۷

هوا ۱۸

آب ۲۶

انرژی و اثرات زیست محیطی نیروگههای حرارتی ۳۲

زباله ها ۴۳

صوت ۴۶

نفت ۴۸

خاک۵۱

جنگل ۵۴

فصل سوم

( کنفرانس‌ها)

کنفرانس جهانی آموزش محیط زیست- توکیو ۶۱

کنفرانس جهانی محیط زیست استکهلم ۶۲

کنفرانس جهانی محیط زیست برانتلند۶۳

کنفرانس جهانی محیط زیست- ریو۶۴

فصل چهارم

( راهکارها)

کجا و چگونه محیط زیست را آموزش دهیم ۶۶

تاریخچه آموزش محیط زیست در سازمان حفاظت محیط زیست ۷۷

راهکارهای حفاظت از محیط زیست۷۹

آینده نگری و تعهد در قبال نسل های آینده ۸۳

تدوین راهکارهای عملی در آموزش محیط زیست ۸۶

فصل پنجم

نتیجه گیری ۸۸

منابع و ماخذ ۸۹
توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل شما * :
موبایل شما * :