کارآموزی روابط عمومی در پتروشیمی

کارآموزی روابط عمومی در پتروشیمی

چکیده ۳

شرایط و تحصیلات روابط عمومی. ۴

ویژگی های شخصیتی در افراد روابط عمومی ها : ۴

کارگزار روابط عمومی موظف به فعالیت در درون وبرون سازمان می باشد. ۵

پتروشیمی در یک نگاه ۷

واحد امور فرهنگی و تبلیغات.. ۸

واحد سمعی و بصری.. ۸

واحد ارتباطات.. ۹

واحد تشریفات.. ۹

واحد انتشارات.. ۹

شرح وظایف کارآموز «مرادطلب» درمجتمع پتروشیمی. ۱۰

 

 

چکیده

روابط عمومی بخشی از وظایف و کارکرد مدیریت است که وظیفه دیدبانی و سنجش تمایلات و رفتار مخاطبین برای برقراری روابط دو جانبه و تفاهم بین آن ها و سازمان را بر عهده دارد.

● روابط عمومی بخشی از وظایف و کارکرد مدیریت است که وظیفه دیدبانی و سنجش تمایلات و رفتار مخاطبین برای برقراری روابط دو جانبه و تفاهم بین آن ها و سازمان را بر عهده دارد. این مخاطبین ممکن است سهامداران ، دولت ، مشتریان و یا رسانه ها باشند. کار روابط عمومی مدیریت و اداره کردن مردمی است که ما همواره با آن ها سرو کار داریم.  همچنین متخصصین روابط عمومی همگرایی و همبستگی درون سازمانی را از طریق ایجاد شبکه ارتباطی شفاف بین مدیریت و کارشناسان به وجود می آورند. اولین اقدام عینی در این زمینه گسترش کانال های ارتباطی و ایجاد راه های جدید ارتباط دو سویه برای جریان یافتن اطلاعات و تفاهم است. روابط عمومی به عنوان یک حرفه مستقل اولین بار زمانی به وجود آمد که بسیاری از واحدهای خصوصی و شرکت های دولتی و سایر بنگاه ها و موسسات احساس نیاز به بازار فروش برای کالا و خدمات شان کردند زیرا پندار عمومی و مخاطبین ازسازمان ها خیلی برای آن ها مهم است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ● نقش متخصصین روابط عمومی زمانی مشخص می شود که در شرایط بحرانی با  انتقال به موقع و درست اطلاعات به حفظ شهرت سازمان خود کمک کند  .  بر حسب مسوولیت شغلی ، روابط عمومی ها برای برقراری روابط بهتر مبادرت به فعالیت های تبلیغاتی و انتشاراتی از طریق چاپ و انتشار خبرنامه، بولتن، مجله و … برای کارکنان می نمایند.

،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :