کارآموزی روابط عمومی در پتروشیمی

کارآموزی روابط عمومی در پتروشیمی

چکیده ۳

شرایط و تحصیلات روابط عمومی. ۴

ویژگی های شخصیتی در افراد روابط عمومی ها : ۴

کارگزار روابط عمومی موظف به فعالیت در درون وبرون سازمان می باشد. ۵

پتروشیمی در یک نگاه ۷

واحد امور فرهنگی و تبلیغات.. ۸

واحد سمعی و بصری.. ۸

واحد ارتباطات.. ۹

واحد تشریفات.. ۹

واحد انتشارات.. ۹

شرح وظایف کارآموز «مرادطلب» درمجتمع پتروشیمی. ۱۰

 

 

چکیده

روابط عمومی بخشی از وظایف و کارکرد مدیریت است که وظیفه دیدبانی و سنجش تمایلات و رفتار مخاطبین برای برقراری روابط دو جانبه و تفاهم بین آن ها و سازمان را بر عهده دارد.

● روابط عمومی بخشی از وظایف و کارکرد مدیریت است که وظیفه دیدبانی و سنجش تمایلات و رفتار مخاطبین برای برقراری روابط دو جانبه و تفاهم بین آن ها و سازمان را بر عهده دارد. این مخاطبین ممکن است سهامداران ، دولت ، مشتریان و یا رسانه ها باشند. کار روابط عمومی مدیریت و اداره کردن مردمی است که ما همواره با آن ها سرو کار داریم.  همچنین متخصصین روابط عمومی همگرایی و همبستگی درون سازمانی را از طریق ایجاد شبکه ارتباطی شفاف بین مدیریت و کارشناسان به وجود می آورند. اولین اقدام عینی در این زمینه گسترش کانال های ارتباطی و ایجاد راه های جدید ارتباط دو سویه برای جریان یافتن اطلاعات و تفاهم است. روابط عمومی به عنوان یک حرفه مستقل اولین بار زمانی به وجود آمد که بسیاری از واحدهای خصوصی و شرکت های دولتی و سایر بنگاه ها و موسسات احساس نیاز به بازار فروش برای کالا و خدمات شان کردند زیرا پندار عمومی و مخاطبین ازسازمان ها خیلی برای آن ها مهم است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ● نقش متخصصین روابط عمومی زمانی مشخص می شود که در شرایط بحرانی با  انتقال به موقع و درست اطلاعات به حفظ شهرت سازمان خود کمک کند  .  بر حسب مسوولیت شغلی ، روابط عمومی ها برای برقراری روابط بهتر مبادرت به فعالیت های تبلیغاتی و انتشاراتی از طریق چاپ و انتشار خبرنامه، بولتن، مجله و … برای کارکنان می نمایند.

،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
پس از خرید این فایل با ارسال یک فایل ورد 50 درصد هزینه را پس بگیرید
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :