پروژه کامپیوتر آی سی تی ICT

مقدمه ۱
آشنایی بااصول کلی مخابرات ۴
شبکه راه دور ۱۰
طراهی شبکه انتقال ۲۰
سوئیچ شهری ۲۶
رادیوماکس ۳۲
Pcm شهری ۴۰
ساختمان فیبرنوری ۵۱
موبایل ۶۸
سوئیچ بین شهری ۷۱
فن آوری اطلاعات ۷۳
دیتا ۷۸

،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :