پایان نامه معماری درباره فرهنگ و هویت

فصل اول- درباره فرهنگ و هویت

مقدمه۲

ویژگیهای طرح۴

فرهنگ و هویت۵

فرهنگ و طبیعت۶

نتایج۷

فصل دوم- درباره تهران و منطقه ۲۲

مقدمه۱۰

مختصات جغرافیایی۱۰

سابقه تاریخی شهر تهران۱۱

بررسی های جمعیتی۱۲

بررسی وضعیت اقتصادی۱۲

شبکه و تاسیسات حمل و نقل و دسترسی های شهری۱۳

بررسی آلودگی های زیست محیطی۱۴

بررسی وضعیت فرهنگی تهران۱۴

بررسی منطقه ۲۲ در تهران…………………………………………. ۱۶

موقعیت قرار گیری منطقه………………………………………….. ۱۶

وضعیت شبکه های دسترسی…………………………………………… ۱۶

موقعیت جغرافیایی ……………………………………………… ۱۷

شیب و توپوگرافی………………………………………………… ۱۸

وضعیت زلزله…………………………………………………… ۱۹

پوشش گیاهی……………………………………………………. ۲۰

بررسی های اجتماعی……………………………………………… ۲۱

بررسی کاربردی…………………………………………………. ۲۳

فصل سوم- سایت، تحلیل سایت و روند طراحی

پانورامای سایت………………………………………………… ۲۵

نقشه های مختلف تهران و منطقه ۲۲…………………………………… ۲۶

روند طراحی……………………………………………………. ۲۹

تحلیل سیرکرلاسیون سایت……………………………………………. ۳۰

فصل چهارم- بررسی شرایط اقلیمی

شرایط اقلیمی تهران……………………………………………… ۳۳

نمودارهای اقلیمی……………………………………………….. ۳۴

تابش آفتاب……………………………………………………. ۳۹

دما………………………………………………………….. ۴۰

رطوبت………………………………………………………… ۴۱

باد………………………………………………………….. ۴۲

بارندگی………………………………………………………. ۴۳

عوامل فرعی……………………………………………………. ۴۳

معماری و اقلیم………………………………………………… ۴۳

گیاهان و معماری……………………………………………….. ۴۵

نتیجه………………………………………………………… ۴۶

فصل پنجم- فضایابی، استانداردها و بررسی رابطه عملکردها

فضاهای موجود در سایت…………………………………………… ۵۰

آمفی تئاتر و سالن نمایش…………………………………………. ۵۰

مهمانسرا……………………………………………………… ۵۲

فضاهای آموزشی…………………………………………………. ۵۶

رستورانها……………………………………………………… ۵۸

مجموعه ورزشی…………………………………………………… ۶۰

کتابخانه………………………………………………………. ۶۱

موزه…………………………………………………………. ۶۳

باغ ایرانی……………………………………………………. ۶۷

پارکینک………………………………………………………. ۷۳

فصل ششم- مبانی نظری طرح

مقدمه………………………………………………………… ۸۶

مبانی نظری معماری در عرصه صور مثالی………………………………. ۸۸

فضا در معماری ایرانی…………………………………………… ۹۰

ملاکهای قضاوت در مورد یک اثر معماری………………………………. ۹۲

روند طراحی……………………………………………………. ۹۳

نور………………………………………………………….. ۹۷

صدا………………………………………………………….. ۱۰۰

مرور اهداف و سنجش آنها………………………………………….. ۱۰۳

زیبایی و هنر………………………………………………….. ۱۰۴

حقوق بازدید کنندگان و آزادی حرکت در فضا………………………….. ۱۰۷

خوانایی و معنادار بدون فضا……………………………………… ۱۱۰

انسجام معمارانه……………………………………………….. ۱۱۲

هویت ملی مجموعه………………………………………………… ۱۱۳

وقار مدنی…………………………………………………….. ۱۱۴

سنخیت عملکرد با مناسبتهای بصری………………………………….. ۱۱۴

رعایت سلسله مراتب……………………………………………… ۱۱۵

ارائه یک نمونه…………………………………………………. ۱۱۶

 

فصل هفتم- تاسیسات

منابع و ماخذ………………………………………………….. ۱۲۴


،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت

مشارکت و کسب درآمد
7️⃣0️⃣3️⃣0️⃣ سامانه «هفتاد سی» کاربران را در ۷۰ درصد سود بازار بزرگ محصولات اعتباری از جمله شارژ و بسته های اینترنت و قبض و… شریک می کند.
✅ شما روی خرید تمام کسانی که از طریق شما با سایت و اپ ۷۰۳۰ آشنا شده اند، سود مشخص خواهید داشت.
✅ از طریق لینک زیر در چند ثانیه عضو شوید و شروع به درآمدزائی کنید.
🌐لینک ثبت نام
💌 شناسه‌ی معرف هنگام ثبت نام: projeh20