پایان نامه معدن شن و ماسه (همراه با تصاویر)

فصل اول   ۱
مقدمه ۲
فصل دوم : کلیاتی در مورد شن و ماسه   ۳
۲-۱- شن     ۴
۲ – ۲ – ماسه۵
۲ – ۳ – تفاوتهای شن و ماسه   ۷
۲ – ۴ – طبقه‌بندی شن و ماسه و انواع آنها ۸
۲ – ۵ – اکتشاف و بی‌جوئی شن و ماسه  ۱۰
۲ –۶ – عوامل ذخیره شن و ماسه۱۲
۲ – ۷ – منابع شن و ماسه           ۱۲
۲ – ۷ – ۱ – رودها ۱۳
۲ – ۷ – ۲ – یخچالها  ۱۳
۲ –۷ – ۳ – حمل ونقل و تشکیل شن و ماسه به وسیله باد
۲-۷ – ۴- منابع مصنوعی تولید و شن وماسه  ۱۷
۲ – ۸ – محلهای مناسب برای برداشت شن و ماسه از رودخانه   ۱۸
۲- ۸ –۱ رودخانه مستقیم
۲-۸-۲ – رودخانه‌های آناستوموسینگ     ۱۹
۲-۸-۳- رودخانه‌های بریده بریده ۱۹
۲-۸-۴- رودخانه‌های ماندری                                                                                                                 ۱۹
۲-۹-استخراج شن و ماسه                                                                                                                        ۲۱
۲-۹-۱- مراحل تولید فرآوری                                                                                                                                ۲۱
۲-۹-۲- ساختمان شن و ماسه                                                                                                                  ۲۲
۲-۱۰-اثرات برداشت ناصحیح شن و ماسه از رودخانه و روشهای صحیح برداشت                                   ۲۳
۲-۱۱-موارد مصرف و کاربرد شن و ماسه                                                                                               ۲۵
۲-۱۱-۱-آزمایشهای شن و ماسه                                                                                                             ۲۸
فصل سوم : معدن شن و ماسه چاری سنگ بابل                                            ۳۱
۳-۱-  چکیده گزارش                                                                                                                            ۳۲
۳-۲-  تاریخچه کلی واحد معدنی                                                                                                           ۳۳
۳-۳-  مشخصات کلی و جغرافیایی معدن چاری سنگ بابل                                                                    ۳۴
۳-۴-  تشکیلات سازمانی                                                                                                                        ۳۶
۳-۵-  ماشین‌آلات                                                                                                                                   ۳۸
۳-۵-۱- لودر                                                                                                                                          ۳۹
۳-۵-۲- بلدوزر                                                                                                                                      ۴۰
۳-۵-۳- کامیون                                                                                                                                      ۴۱
۳-۶-۱- سیلو                                                                                                                                          ۴۲
۳-۶-۲-  نوار باربری:                                                                                                                              ۴۶
۳-۶-۳- هم‌زن                                                                                                                                        ۵۴
۳-۶-۴- سرند                                                                                                                                         ۵۹
۳-۶-۵- ماسه شور                                                                                                                                  ۶۴
۳-۶-۶- باگت                                                                                                                                        ۶۷
۳-۶-۷- سنگ‌شکن                                                                                                                                                ۶۹
۳-۷- شرح کامل کارگاه تولیدی                                                                                                            ۷۶
۳-۸- اتاق فرمان                                                                                                                                     ۷۹
۳-۹-  تأسیسات معدن چاری‌سنگ بابل                                                                                                   ۸۰
۳-۱۰-  تعمیرگاه                                                                                                                                     ۸۱
۳-۱۱- موارد مصرف مواد تولید شده                                                                                                     ۸۱
۳-۱۲-  طرح اکتشاف                                                                                                                             ۸۳
۳-۱۳-  بهره‌برداری                                                                                                                                 ۸۳
۳-۱۳-۱-  مباحث تکمیلی                                                                                                                      ۸۴
۳-۱۴-  بحث و بررسی و انتقادات و پیشنهادات                                                       ۸۶
منابع و ماخذ                                                                                                   ۸۸

مقدمه

معدن شن و ماسه یکی از معادن موجود در کشورمان می باشد که به رغم تقاضای بالای این محصول کمتر مورد توجه کارشناسان بخش معدن قرار گرفته است.

اکثر معادن شن و ماسه کشورمان بدون هیچ کارشناسی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است که این امر سبب پیدایش معادن سنتی و غیرمکانیزه شده است.

در این معادن سنتی و غیرمکانیزه، صاحبانشان فقط به فکر استخراج شن و ماسه می‌باشند و هیچ توجیه اقتصادی برای بهبود کارهایشان در نظر نمی‌گیرند. با فعال شدن بخش معدن می‌توان یکی از مهمترین نیازهای بخش عمرانی کشور را با کارشناسی متخصصان تأمین کنیم تا منابع کشورمان به هدر نرود. به امید چنین روزی .

 

، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت