پایان نامه بررسی نقش معدن سنگ آهن چغارت در توسعه اقتصادی شهر بافق

پایان نامه بررسی نقش معدن سنگ آهن چغارت در توسعه اقتصادی شهر بافق

چکیده. ۴

کلید واژگان : ۴

مقدمه. ۵

فصل اول.. ۶

طرح تحقیق.. ۶

بیان موضوع و تشریح آن.. ۶

اهمیت و ضرورت مطالعه. ۸

پیشینه تحقیق.. ۹

طرح مسئله. ۱۰

فرضیه ها ۱۱

اهداف تحقیق.. ۱۲

محدودیت ها و امکانات تحقیق.. ۱۳

اهم این مشکلات عبارتند از: ۱۳

متدولوژی تحقیق.. ۱۴

فصل دوم. ۱۵

بررسی شرایط جغرافیایی شهرستان.. ۱۵

الف: شرایط طبیعی.. ۱۵

۱-۱: موقعیت جغرافیایی ( حدود و وسعت) و عوارض مهم طبیعی.. ۱۵

۴-۱ درجه حرارت… ۱۸

۵-۱- میزان بارندگی.. ۱۸

نتیجه گیری.. ۲۰

ب: شرایط انسانی.. ۲۱

۱-۱- بنیان اولیه شهر بافق.. ۲۱

۲-۱- وجه تسمیه بافق.. ۲۲

۳-۱- القاب شهر بافق.. ۲۳

۴-۱- موقعیت اداری- تعداد مراکز شهری و روستایی.. ۲۳

۵-۱ تعداد آبادی های دارای ۲۰ خانوار و بیشتر آنها از کل آبادیهای استان.. ۲۳

جمعیت شهرستان بافق و سیر تحول آن.. ۲۴

۷-۱- صنایع دستی.. ۲۶

۸-۱- شبکه راههای ارتباطی.. ۲۷

۹-۱ راه آهن.. ۲۷

۱۰-۱ راههای زمینی.. ۲۸

۱۱-۱ سیستم آبرسانی.. ۲۸

۱۲-۱ شهرک آهنشهر. ۲۹

فصل سوم. ۳۱

مرور اجمالی در جهت آشنایی با شرکت سنگ آهن شهرستان بافق.. ۳۱

۱-۱ تاریخچه سنگ آهن.. ۳۲

۲-۱ مشخصات و معرفی شرکت سنگ آهن.. ۳۴

۳-۱ خلاصه عملکرد و فعالیتهای شرکت سنگ آهن.. ۳۵

فصل چهارم. ۳۷

شهرداری بافق و منابع درآمدی آن.. ۳۷

– تاریخچه تأسیس شهرداری بافق: ۳۸

منابع درآمدی شهرداری بافق: ۳۹

کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی.. ۳۹

درآمد حاصل از خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی.. ۴۰

درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری.. ۴۰

بررسی منبع درآمدی از محل دریافت وام. ۴۱

درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول و سیایر منابع تامین اعتبار: ۴۲

درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و اختصاصی.. ۴۳

محصولات معدنی- تجمیع عوارض و ۱% عوارض آلایندگی صنایع! ۴۵

فصل پنجم.. ۴۶

فعالیت ها و طرحهای ایجاد شده بعد از احداث سنگ آهن و برنامه های آینده شهرستان.. ۴۶

فصل ششم.. ۵۱

نقش سنگ آهن در رشد شهرستان بافق (پرسشنامه). ۵۱

نتیجه گیری.. ۶۶

پیشنهادات… ۶۹

اکنون می توانیم به راهکارهای افزایش منابع درآمد شهرداری اشاره نماییم: ۷۰

منابع و مأخذ.. ۷۲

چکیده

دراین تحقیق نقش معدن سنگ آهن چغارت در توسعه اقتصادی شهر بافق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است که شاخص های اقتصادی همچون اشتغال، درآمد، تولید و مهاجرت مورد ارزیابی قرار گرفته است نتایج و یافته ها حاکی از این است که معدن چغارت در کاهش بیکاری و مهاجرت، افزایش فرصتهای شغلی، افزایش سطح تولیدات، توسعه شبکه حمل و نقل و گسترش صنایع جانبی نقش به سزایی داشته است. در حقیقت هزینه شدن درآمد کارکنان در شهر بافق، گسترش حمل و نقل به خاطر ارسال سنگ آهن، کاهش بیکاری همگی عواملی هستند که راه دشوار توسعه اقتصادی را در شهر بافق هموار کرده اند.

کلید واژگان :

اقتصاد ، توسعه اقتصادی، معدن و صنعت، توسعه پایدار، برنامه ریزی


مقدمه

سرزمین اسلامی ایران از نظر خایر معدنی به خصوص سنگ آهن کشوری است غنی و در میان سایر کشورهای دنیا جای خاصی را به خود اختصاص داده است در ایران بیش از چندین توده معدنی آهن شناخته شده که فقط برخی از این کانسارها مطالعه شده است و به طور کلی نواحی آهن دار دارد ایران به مناسبت نزدیکی کانسارهای آهن نسبت به هم و چند منطقه تقسیم کرده اند که ذیلاً فقط به برخی کانسارها اشاره می شود:

۱- منطقه اراک – ملایر            ۲- منطقه بافق –یزد      ۳- منطقه اصفهان –کاشان

۴-منطقه خراسان          ۵- منطقه تهران، قم، قزوین       ۶- منطقه خلیج فارس

معدن سنگ آهن چغارت بافق در فاصله ی ۱۳۳ کیلومتری جنوب شرقی یزد و ۱۳ کیلومتری شمال شرقی شهرستان بافق واقع شده است.

به دلیل پتانسیل های معدنی و عظیم منطقه در تیرماه ۱۳۴۱ به دنبال بررسی های مقدماتی توسط مهندسین ایرانی و خارجی عملیات اکتشاف به صورت سیستماتیک انجام گرفت عملیات اکتشافی تکمیلی در سال ۱۳۴۵ با ذخیره ای معادل ۲۱۶میلیون به پایان رسیده است و گواهینامه اکتشاف آن صادر شده است.

در این پژوهش سعی شده است تأثیر معدن چغارت را در توسعه شهر بافق مورد ارزیابی قرار بگیرد.

 

 

 

 

 

 

فصل اول

طرح تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

بیان موضوع و تشریح آن

شهر بافق یک از غنی ترین بخش های معدنی کشور محسوب می شود مواد معدنی متنوعی به صورت های توده ای، رگه ای و رسوبی در این منطقه ذخیره شده است.

معادن آهن و کانسارهای سرب و روی، گچ و نمک و دهها ماده فلزی و غیر فلزی دیگر در این منطقه شناسایی شده که امروزه علاوه بر اشتغال جمع کثیری از روستائیان این منطقه محروم در تقویت اقتصادی کشور و فعال شدن بخش معدن و صنعت نیز نقش تعیین کننده ای دارد.

بدون شک وجود معادن در این منطقه عاملی مؤثر در افزایش درآمد مردم و کاهش نرخ مهاجرت به خارج و کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال بوده است چنین عواملی مطالعه استعدادهای این منطقه را در گروه یکی از موضوعات مهم ناحیه ای و حتی کشوری قرار داده است. وجود معدن چغارت در این منطقه می تواند عاملی مؤثر در جلوگیری از مشکل اشتغال، افزایش بیکاری، کاهش پتانسیل های تولیدی و مهاجرتهای بی­رویه و ناخواسته باشد.

 

 

 

 

 


اهمیت و ضرورت مطالعه

همانگونه که قبلاً اشاره شد امروزه می توانیم نقش معدن، معدن سنگ آهن چغارت را در توسعه چند جانبه شهر بافق مشاهده کنیم.

سرمایه گذاری و بهره برداری از منابع سرشار این شهر و اطراف آن می تواند در توسعه و تحول جوامع ساکن در آن، نقش به سزایی داشته باشد و در ازاء رکود کشاورزی تا حدودی خلاء اقتصادی و اشتغال مردم را جبران نماید و در دامان کویر اقتصادی پویا را شکل دهد.

علیرغم آن شهر بافق از بسیاری مواهب طبیعی نظیر آب کافی، خاک حاصلخیز، پوشش گیاهی و اقلیم مساعد بی نصیب مانده است و کشاورزی و دامداری آن نیز نقش مهمی در توسعه پایدار و رونق اقتصادی این شهر ندارد، با این وجود شرایط زمین شناسی مناسب آن باعث شکل گیری و تنوع مواد معدنی جهت توسعه بخش صنعت و معدن شده است پس برنامه ریزی های صحیح راهگشای مناسبی جهت توسعه اقتصادی هر چه بیشتر این شهر می باشد.

 

 

 

 

 

 

، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت