پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین جوانان سنی ۲۰ ساله شهرستان ابهر(همراه با پرسشنامه )

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین جوانان سنی ۲۰ ساله شهرستان ابهر

فصل اول. ۵

کلیات تحقیق. ۵

مقدمه. ۵

بیان مساله. ۷

اهمیت و ضرورت تحقیق. ۸

اهداف تحقیق. ۹

فرضیه تحقیق. ۹

متغیر های تحقیق. ۹

تعاون عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم ۹

فصل دوم ۱۰

پیشینه و ادبیات تحقیق. ۱۰

هیجان چیست؟. ۱۱

رابطه هیجان با انگیزش.. ۱۶

هیجان به عنوان سیستم نمایش.. ۱۷

چه چیزی موجب هیجان می شود ؟. ۱۸

زیست شناسی و شناخت.. ۱۹

دیدگاه زیستی. ۲۰

دیدگاه شناختی. ۲۱

دیدگاه دو سیستمی. ۲۳

مسئله مرغ و تخم مرغ. ۲۴

مدل جامع زیست شناختی – شناخت.. ۲۵

چند نوع هیجان وجود دارد؟. ۲۶

دیدگاه زیستی. ۲۶

دیدگاه شناختی. ۲۸

توافق برمسئله تعداد هیجان ها ۲۸

هیجان های اصلی. ۳۰

ترس.. ۳۱

خشم ۳۲

نفرت.. ۳۳

غم ۳۴

شادی.. ۳۵

علاقه. ۳۶

فصل سوم ۳۷

تعیین روش تحقیق. ۳۷

روش تحقیق. ۳۸

جامعه. ۳۹

حجم نمونه. ۳۹

روش نمونه گیری.. ۴۰

ابزار گردآوری اطلاعات : ۴۰

روش گردآوری اطلاعات.. ۴۱

روش آماری.. ۴۲

فصل چهارم ۴۲

تجزیه و تحلیل یافته ها ۴۲

داده های پرسشنامه در بُعد جسمانی. ۴۷

خلاصه یافته های تحلیلی از استخراج پرسشنامه ها در ۴ بعد ۵۱

فصل پنجم ۵۷

نتیجه گیری : ۵۷

محدویت و مشکلات: ۶۰

پیشنهادات: ۶۲

پرسشنامه سلامت عمومی  (GHQ) 63

پرسشنامه سلامت عمومی. ۶۵

پرسشنامه. ۷۰

منابع و مآخذ ۷۱

فصل اول

کلیات تحقیق

 مقدمه

 انسان ها از نظر سطح پایداری انگیختگی و واکنش پذیری نسبت به محرک های محیطی، تفاوت دارند. منظور از سطح پایه انگیختگی این است که یک نفر بدون تحریک بیرونی چقدر برانگیختگی است. واکنش پذیری به واکنش انگیختگی فرد هنگام قرار گرفتن در معرض تحریک بیرونی، اشاره دارد.

 هیجان خواهی و هوتن هیجانی نوعی صفت شخصیت است که با انگیختگی و واکنش پذیری ارتباط دارد. فرد زیاد هیجان خواه، تحریک بیرونی مداوم مغز را ترجیح می دهد. از کارهای تکراری کسل می شود و همواره در جستجوی راه های برای افزایش دادن انگیختگی از طریق تجربیات هیجان انگیزاست. فرد کم هیجان خواه، تحریک مغزی کمتری را ترجیح می دهد و کارهای تکراری را نسبتاً خوب تحمل می کند هیجان خواهی به این صورت تعریف می شود و هوش هیجانی هم عبارتند از : جستجو کردن هیجانها و تجربیات متنوع، تازه و پرشور و تمایل به ریسک کردن بدنی، قانونی و مالی. به خاطر خود این گونه تجربه ها زاکرمن ۱۹۹۴ ماروین زاکرمن ۱۹۹۴ از مثال رانندگی خیلی سریع بعد از مشروب خواری استفاده می کند برای اینکه تمایل فرد هیجان خواه را به مخاطرات بدنی (صد در صد زدن خود و دیگران) مخاطرات اجتماعی (در معرض دید قرار گرفتن به عنوان راننده مست) مخاطره قانونی ( دستگیر و زندانی شدن )  که افراد هیجان خواه دوست دارند بپردازند تا به هیجان ها و تجربیاتی که جستجو می کنند برسند. سلامت عمومی را حالت سازگاری نسبتاً خوب، احساس بهزیستی و شکوفایی توان و توان و استعداد های شخصی تعریف کرده اند واین اصطلاح عموما برای کسی به کار می رود که در سطح بالایی از سازگار و استنباط رفتاری و عاطفی عمل می کند، نه کسی که صرفا بیمارنی ست و از سویی علم سلامت عمومی شاخه ای از علم بهداشت روانی است که با پیشگیری از اختلافهای روانی و حفظ شهوه های بهینه زندگی و بهداشت عاطفی سر و کار دارد. و علم سلامت عمومی فرایند همیشگی است که از بو تولد تا هنگام مرگ ادامه می یابد واین علم با چهارهدف شکوفایی توان با لقوه، شاد کامی، رشد و تحول هماهنگ و زندگی موثر و کار آمد سعی می کند از طریق آزمودن به کار کنان، سلمت عمومی، پیشگیری، درمان اختلالهای روانی و حفظ و تداوم بهداشت روانی در شرایط خاص سالم را ایجاد کند ( اندورا- ساپتی گئون ترجمه حمید رضا حسن شاهی برواتی ۱۳۸۵)

 بیان مساله

هیجان ها بسیار پیچیده از آن هستند که ابتدا به چشم می خورند. در نگاه اول، همگی هیجان ها را به عنوان احساس می شناسیم، ما شادیو ترس را می شناسیم زی را جنبه احساسی آن طبق تجربه ماخیلی بارز هستند وقتی با تهدیدی مواجه میشویم ( ترس ) هابه سمت هدفی پیشرفت می کنیم و تقریبا غیر ممکن است که متوجه جنبه احساسی هیجان نشویم.اما به همان صورتی که بینی بخشی از صورت است، احساس ها نیز فقط جزیی از هیجان هستند، هیجان ها چند بعدی هستند و آنهارا به صورت پدیده های ذهنی، زینتی، هدفمند و اجتماعی وجود دارند. ( ایزارد ۱۹۹۳ ) هیجان ها تا اندازه ای احساس ذهنی هستند به این صورت که باعث می شود شیوه های مثل عصبانی ها خوشحال احساس می کنیم اما این هیجان ها و هوش استفاده شده در مقابل آن واکنش های زیستی نیز هستند یعنی پاسخ های بسیج کننده انرژی که بدن را سازگار شدن با هر موقعیتی که فرد با آن مواجه شده آماده می کنند. ( جال مارشال ریو ترجمه سید مهدی ۱۳۸۵ ) جلوگیری از بروزاختلالهای روانی و پیشگیری ( نخستین)، تشخیص و درمان زود هنگام اختلالها و کمک به معضلات ناشی از ابتلا به اختلا لهای روانی در روانشناسی علاوه بر اهمیتی که برای پیشگیری قایل می شودبه دنبال دستیابی به ویژگها وکیفتهای است که سالم و سازگار ودریکه کدام مطلوب به شمار بیاید و توجه به مواردی که نمی توان صرفا از طریق توجه محض به پیشگیری به آن دست یافت و اما اینکه این طرز تقیبا تعری فکال سلامت عمومی و مطابقت آن با هوش هیجانی لازم و ملزومی کدیگرند و در بحث هوش هیجانی توجه به سلانت روانی می تواند مهم به شمار بیاید.

( اندرو. ساپتنگتون ترجمه حمید رضا حسن شاهی- ۱۳۸۵ )

 اهمیت و ضرورت تحقیق

هیجانی بخصوص هوش هیجانی پدیده های پیچیده و تعاملی هستند که مثل اغلب مسائل پیچیده، بهتر است هر بار روی یک  قطعه ازاین معما کارکرد به طور کلی، زیست شناسان، کردارشناسان و نور دفیزیولوژیستی ها، صرفاً روی جنبه های زیستی هیجان تمرکز می کنند در حالی که روان شناختی، روان شناسان اجتماعی و جامعه شناسان عمدتاً روی جنبه های شناختی و اجتماعی، فرهنگی آن تأکید می کنند که این مساله و شناسایی هوش هیجانی می تواند در اختلال جسمانی، اضطراب و افسردگی و مشکلات اجتماعی جوانان نقش موثری داشته باشد و امید است که با ارائه این کونه تحقیقات بتوانم بیشتر به سلامت عمومی جوانان اهمیت بدهیم و هوش هیجانی آنها را در برابر اعمال و رفتارهای دیگران مورد سنجش قرار دهیم که ارائه این گونه تحقیقات می تواند در نهادهای اجتماعی و خانواده و حتی محیط آموزشگاهی و دانشگاهی نقش بسزایی داشته و مورد اهمیت قرار بگیرد.

، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت