پایان نامه بررسی آداب و رسوم تولد، ازدواج و سوگواری در اقوام ایرانی

پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت جهانگردی بررسی آداب و رسوم تولد، ازدواج و سوگواری در اقوام ایرانی

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

۱ – ۱ مقدمه

۲ – ۱ تعریف مسئله

۳ – ۱ اهمیت موضوع

۴ – ۱ اهداف تحقیق

۵ – ۱ روش تحقیق

۶ – ۱ تعریف اصطلاحات

فصل دوم: قوم و اقوام ایرانی

۱ – ۲ تبار شناسی

۲ – ۲ قوم و قومیت و ملیت

۳ – ۲ ایل و ایل گرایی در ایران

۴ – ۲ ویژگی های قبایل ایران

فصل سوم : قوم گیلکی (گیلان)

۱ – ۳ جغرافیای استان گیلان

۲ – ۳ پیشینه

۳ – ۳ اقوام در گیلان

۳ – ۴  آداب تولد

۱ – ۴ – ۳ فرزند خواهی و آداب و رسم های تولد

۲ – ۴ – ۳ گاز فورشان ( دندون فروشون، گاز ویشون)

۳ – ۴ – ۳ ختنه سوران

۵ – ۳ مراسم عروسی

۱ – ۵ – ۳ آیین ازدواج

۲ – ۵ – ۳ عقدکنان

۳ – ۵ – ۳ سفره عقد

۴ – ۵ – ۳ شیرینی خوران و پاکشون

۵ – ۵ – ۳ شب چره ی نو عروس

۶ – ۵ – ۳ حنابندان

۷ – ۵ – ۳ گیشه بری

۶ – ۳ آداب مراسم مرگ و سوگواری

فصل چهارم: قوم لر کوچک (لرستان)

۱ – ۴ جغرافیای استان لرستان

۲ – ۴ لر

۳ – ۴ پیشینه

۵ – ۴ آداب تولد

۱ – ۵ – ۴ تولد نوزاد

۲ – ۵ – ۴ نام گذاری

۳ – ۵ – ۴ ختنه سیرو

۴ – ۵ – ۴ درمان ختنه

۶ – ۴ مراسم عروسی

۱ – ۶ – ۴ آیین ازدواج در لرستان

۲ – ۶ – ۴ آداب عقد و دست بوسو

۳ – ۶ – ۴ ترانه سیت بیارم

۱ – ۷ – ۴ مراسم سوگواری

۲ – ۷ – ۴ شکل قبرها در لرستان

فصل پنجم: قوم کرد (کردستان)

۱ – ۵ جغرافیای استان کردستان

۱ – ۴ – ۵ نامزدی در میان کردها

۳ – ۴ – ۵ آداب عقد کنان و عروسی

۵۵ آداب مراسم مرگ و سوگواری

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۱ – ۶ خلاصه و جمع بندی

۲ – ۶ پیشنهادات کاربردی

۳ – ۶ پیشنهاداتی برای محققان آینده

منابع و مآخذ

، ، ، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت