پایان نامه بررسی هوش هیجانی در بین دانشجویان رشته های مشاوره و مهندسی (همراه با پرسشنامه)

پایان نامه بررسی هوش هیجانی در بین دانشجویان رشته های مشاوره و مهندسی

فصل اوّل. ۳

مقدمه : ۳

بیان مسئله : ۴

اهمیت و ضرورت پژوهش : ۶

هدفهای پژوهش : ۶

پرسشهای پژوهش : ۷

فرضیه های پژوهش : ۷

فصل دوم : ۸

مروری بر تئوریهای موجود ۸

جایگاه هیجانات : ۸

سیستم ارتباط عصبی. ۱۰

ناحیه تخصصی حافظه هیجانی. ۱۷

زمانی که هیجان ها تند و مغشوش ظاهر می شوند ۲۱

مدیر هیجانی. ۲۴

هماهنگی هیجان و فکر. ۲۸

جدول ۱ – ۱ ظهور مفهوم هوش عاطفی : ۳۵

ما درباره ی کدام هوش عاطفی صحبت می کنیم ؟. ۴۰

تعاریف.. ۴۰

جدول ۲ – ۱ خصایصی که گفته می شود هوش عاطفی را می سازد : ۴۳

جدول ۳ – ۱ مجموعه ای از بخش های شخصیت : ۴۸

چگونه می توان هوش عاطفی را به خوبی اندازه گیری نمود ؟. ۵۷

مقیاس های مبتنی بر روش ها و رویکردهای اندازه گیری.. ۵۹

چرا هوش عاطفی مهم است ؟. ۶۸

نقش هوش عاطفی در تفکر و رفتار انسان. ۷۰

هوش عاطفی و غرق شدگی. ۷۱

هوش هیجانی و حافظه. ۷۲

هوش عاطفی و آینده ۷۴

هوش عاطفی و اقتصاد خانواده ۷۵

تاریخچه هوش هیجانی. ۷۸

دیدگاه نظری در مورد هیجان. ۸۰

الگوی عملکردی هیجان. ۸۲

هوش هیجانی به عنوان یک الگوی توانای ذهنی. ۸۴

هوش هیجانی به عنوان روح زمان. ۸۵

هیجان خواهی. ۸۸

تحلیل تفصیلی عناصر هوش هیجانی با توجه به نظر مایروکوب (۲۰۰۰) : ۹۲

عوامل مؤثر در شکل گیری و رشد هوش هیجانی. ۹۳

پیشینه پژوهش.. ۹۷

فصل سوم ۹۸

جامعه مورد مطالعه : ۹۸

ابزار سنجش : ۹۸

مقیاس هوش هیجانی بار – آن. ۹۸

پایایی و روایی مقیاس : ۱۰۰

روش اجرای پژوهش : ۱۰۰

طرح پژوهش : ۱۰۰

روش های آماری پژوهش : ۱۰۰

فصل چهارم ۱۰۱

مقدمه. ۱۰۱

فصل پنجم ۱۰۶

بحث و نتیجه گیری.. ۱۰۶

فرضیه های پژوهش : ۱۰۷

محدودیت های پژوهش.. ۱۰۷

پیشنهادات.. ۱۰۸

فهرست منابع : ۱۰۹

فهرست منابع : ۱۱۵

فصل اوّل

مقدمه :

          هوش هیجانی به عنوان مجموعه ای از عوامل که می تواند فرد را به طرف روابط سالم و توانایی برای پاسخ به کوشش های زندگی شخصی و حرفه ای در جهت مثبت هدایت کند ، تعریف شده است (مک مولن ۲۰۰۳) .

          نظریه پردازان هوش معتقدند که IQ به ما می گوید که چه کار می توانیم انجام دهیم. در حالیکه هوش هیجانی به ما می گوید که چه کاری باید انجام دهیم . IQ شامل توانائی ما برای یادگیری تفکر منطقی ، انتزاعی می شود . در حالیکه هوش هیجانی به ما می گوید که چگونه از IQ در جهت موفقیت در زندگی استفاده کنیم . هوش هیجانی شامل توانایی ما در جهت خودآگاهی هیجانی و اجتماعی ما می شود و مهارت های لازم در این حوزه ها را اندازه می گیرد. همچنین شامل مهارت های ما در شناخت احساسات خود و دیگران و مهارت های کافی بر ایجاد روابط سالم با دیگران و حس مسئولیت پذیری در مقابل وظایف می باشد . (منصوری ۱۳۸۰) .

          گلمن نیز معتقد است ، هوش هیجانی شامل توانایی ما برای حل مشکلات هیجانی انعطاف پذیری و قبول واقعیت می شود . بر اساس مطالعات دانیل گلمن در بهترین شرایط همبستگی اندکی (۷%) بین هوش عمومی و برخی از ابعاد هوش هیجانی وجود دارد . به طوریکه می توان ادعا کرد و آنها عمدتاً ماهیت مستقل دارند . وقتی افراد دارای هوش عمومی بالا در زندگی تقلا می کنند و افراد دارای هوش متوسط به طور شگفت انگیزی پیشرفت می کنند ، شاید بتوان آن را هوش هیجانی بالای آنان دانست (گلمن ۱۹۹۸) .

          مطالعات ریچارد (۱۹۹۵) نشان داد که نمره کل هوش عمومی همبستگی اندکی (۱۲%) با هوش هیجانی دارد و مطالعات بار . آن نشان داد که عناصر هوش هیجانی از هوش عمومی مستقل است (دهشیری ۱۳۸۰) .

بیان مسئله :

          در خانه مغز ما چیزی زندگی می کند به نام IQ ، که سالها فکر می کردیم او فرمانروای همه دستوراتی است که از مغز صادر می شود ورفتار ما بر اساس خیر و صلاحـی که او تشخیـص می دهد ، بدون چون و چرا تحت رهبری اوستو هر کجا رفتار خردمندانه ای از کسی سر می زند یا بر عکس عمل غیر عاقلانه ای انجام می داد سریع به او نسبت IQ بالا یا IQ پائین می زدیم .

          اما آیا یه راستی رفتار ما نشان دهنده هوش عمومی یا کلی ماست ، اگر این چنین است چرا با وجود هوش بالا یا همان IQ بالا در بعضی افراد بازهم رفتارهای عجیب و غریب و احمقانه ای بروز می کند ؟

          شاید به خاطر همین پیچیدگی بود که الکسین کارل انسان را موجودی ناشناخته معرفی کرد . اما در سال ۱۹۹۰ یکی از این ناشناخته ها توسط دانیل گلمن کشف شد که نام هوش هیجانی یا EQ لقب گرفت . هوش هیجانی چیست ؟ و چه فرقی با هوش عمومی یا همان IQ دارد؟ ( سعید سالارکیا ۱۳۸۵) .

          نظریه پردازان هوش هیجانی به ما می گویند که IQ به ما می گوید که چه کار می توانیم انجام دهیم . در حالی که هوش هیجانی به ما می گوید که چه کاری باید انجام دهیم ، IQ شامل توانایی ما برای یادگیری تفکر منطقی او انتزاعی می شود ، در حالیکه هوش هیجانی به ما می گوید که چگونه از IQ در جهت موفقیت در زندگی استفاده کنیم . (همان منبع) .

          در پژوهش حاضر می خواهیم بدانیم ، EQ یا هوش هیجانی در بین دانشجویان رشته های مشاوره و مهندسی چه مقدار است ؟

          اگر کمی دقت کنیم علت خیلی از موفقیت ها یا ناکامی ها ، استرس ها یا آرامش های درونی را می توانیم از طریق EQ ردیابی کنیم و از او انتظار داشته باشیم . لذا امیدواریم در پژوهش حاضر با شناخت ویژگی های هوش هیجانی و مقایسه آن در بین دانشجویان گامی در جهت رشد موفقیت ها و آرامش آنان برداریم .

،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت