مقاله نقش زنان اندونزی در مدیریت تحصیلات عالی (بدون منبع)

مقاله نقش زنان اندونزی در مدیریت تحصیلات عالی  (بدون منبع)

اندونزی.. ۲

زنان اندونزی در مدیریت تحصیلات عالی.. ۲

مقدمه: ۲

فرصتهای شغلی: ۴

مشارکت در آموزش و پرورش: ۸

نقش زنان در آموزش و پرورش: ۱۱

« زنان در مدیریت آموزش عالی » ۱۴

محدودیت های موجود در مقابل پیشرفت زنان در مدیریت : ۱۶

مدودیت هایی برای مشارکت زن ها درمدیریت آموزش عالی : ۱۹

شرایط لازم برای مشارکت زنان درمدیریت آموزش عالی : ۲۰

نتیجه گیری : ۲۵

اندونزی

زنان اندونزی در مدیریت تحصیلات عالی

ماریا سیتا دارما

اگر به خود تعلق نداشته باشم           اگر من به فکر خودم نباشم، چه کسی به فکر من خواهد بود؟

چه کسی به من تعلق خواهد داشت               اگر فقط به فکر خودم باشم، پس من کیستم؟

و اگر تنها به خود تعلق داشته            اگر الان به فکر نباشم، پس کی باشم؟

باشم چگونه انسانی خواهم بود؟

پس اگر نه هم اکنون، کی؟
“بابولونیانتلمود”

 

مقدمه:

          سال ۱۹۷۸ .م نقطه عطفی برای پیشرفت زنان اندونزی می باشد. دراین سال، قوانین اساسی و حقوق اجتماعی زنان در “رهنمودهای ملی برای توسعه” به تفصیل شرح داده شد. برای اولین بار، دولت برنقش زنان در توسعه کشور با ؟ یک مقام ملی: تحت عنوان ”دومین وزیر برای نقش زنان” تاکید کرد و تا سال ۱۹۸۳٫م این موقعیت به وزیر نقش زنان ارتقاء پیدا کرد.

          مقام فلسفی پانسا سمیلا و قانون اساسی برای زنان، جایگاه و حقوق مساوی به عنوان مخلوقات آفریدگار درنظر گرفته اند. قانون اساسی حقوق، وظایف و فرصتهای یکسانی را برای زنان و مردان در بردارد. ازلحاظ تاریخی، شکل گیری نقش زنان اندونزی یک فرآیند طولانی را سپری کرده است. در قرون پیش تعدادی از زنان اندونزی درصحنه های سیاسی به عنوان ملکه سلطنت کرده اند. به عنوان مثال یکبار در قرن چهارم میلادی، تربیوناتونگادوئی و سوهیتا امپراتوری ماجا پاهیت، یکی از امپراتوریهای مورد احترام در مجمع الجزایر اندونزی را اداره کردند. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم تعدادی از زنان اندونزی درجنگ با مخالفت قدرت استعماری به نیروی نظامی مردان پیوستند. دراین بین مارتا کریستینا تیاهاهو، نیا آگنگ سرانگ، کات یناک دئین و کات مئونیا از زنان برجسته این مبارزه بودند.

          چالش فرادوی زنان اندونزی اکنون کاملاً متفاوت است. تلاش زنان در فعالیتهای فرهنگی و خانوادگی بیشتر از حوزه سیاست است. امید زنان به توسعه استانداردهای زندگی و دست یافت به تحصیلات عالی می باشد.

          بعضی از زنان برجسته که دربهبود وضعیت زنان در اندونزی از طریق آموزش و پرورش نقش داشته اند عبارتند از: کاوتینی از جه پارا جاوای مرکزی (۱۹۰۴-۱۸۷۹) نیا احمد داهلان از جاوای مرکزی، مایا والنده مارمینن از جنوب سوالاوزی دوبی سارتریکا از جاوای غربی است. این شخصیتهای تاریخی ثابت کردند که زنان اندونزی برای رسیدن به اهدافشان تلاش خود را قرنها پیش آغاز کرده اند. این تلاش تا حال ادامه داشته و با سرعتی حرکت کرده است که اساسش تنها بر زندگی خانوادگی نیست.


، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت