فصل اول پایان نامه شناخت عوامل اجتماعی موثر بر آلودگی های زیست محیطی در شهر ملارد + پرسشنامه

شناخت عوامل اجتماعی موثر برآلودگی های زیست محیطی در شهر ملارد فصل اول: طرح تحقیق

۱-۱-مقدمه

۲-۱-بیان مساله

۳-۱-     ضرورت های اجرایی تحقیق

۴-۱-اهداف تحقیق

۳-۲-     قلمرو و دامنه تحقیق

۳-۳-     قلمرو زمانی موضوع تحقیق

۳-۴-     دامنه مطالعاتی موضوع تحقیق

۳-۵-     مفاهیم اساسی تحقیق

۳-۶-     مفاهیم جامعه شناختی

۳-۷-     مفاهیم زیست محیطی

۳-۸-     پیشینه تحقیق

۳-۱۰-محدودیتهای وموانع اجرایی تحقیق

، ، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :