فصل اول (طرح تحقیق) پایان نامه تحولات زیست محیطی + پرسشنامه

چکیده

فصل اول: طرح تحقیق

۱-۱-مقدمه

۲-۱-بیان مساله

۳-۱-     ضرورت های اجرایی تحقیق

۴-۱-اهداف تحقیق

۵-۱-قلمرو و دامنه تحقیق

۲-۵-۱-قلمرو زمانی موضوع تحقیق

۳-۵-۱-دامنه مطالعاتی موضوع تحقیق

۶-۱-مفاهیم اساسی تحقیق

۱-۶-۱-مفاهیم جامعه شناختی

۲-۶-۱-مفاهیم زیست محیطی

۷-۱-پیشینه تحقیق

۸-۱-محدودیت های وموانع اجرایی تحقیق

، ، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :