سمینار اولترا سوند سه بعدی

چکیده ۵
مقدمه ۶
 فصل اول معرفی اولتراسوند ۳D و محدویت های ۲ – D UltraSound7
فصل دوم- تکنیک های دریافت و اسکن۱۱
۱-۲- دریافت دستی ۱۲
۲-۲- موقعیت یاب آکوستیک۱۳
۳-۲- موقعیت یاب بازوی مفصل دار۱۴
۴-۲- سنسور میدان مغناطیسی۱۴
۵-۲- موقعیت یاب های مکانیکی۱۵
     ۱-۵-۲- اسکن خطی۱۷
     ۲-۵-۲- اسکنFan18
     ۳-۵-۲- اسکن چرخشی۱۹
 فصل سوم- بازسازی تصویر ۳-D21
۱-۳- آرایه های دو بعدی۲۳
۲-۳- تکنیک دید برپایه سطح۲۵
۳-۳- دید چند صفحه ای ۲۶
۴-۳- تکنیک بر پایه‌حجم۲۹
فصل چهارم کاربردهای ۳-D  UltraSound 31
 ۱-۴- تصویر برداری عروق۳۲
 ۲-۴- بافت های نرم۳۹
 ۳-۴- کاردیولوژی۴۱
 ۴-۴- ارزیابی حجم ران نوزاد نرمال۴۲
 ۵-۴- خلاصه ای از مزایای کلینیکی اسکن اولتراسوند۳D و ۴D 43
فصل پنجم –  تحقق سیستم اولتراسوند ۳D 50
 ۱-۵- آنژیوگرام اولتراسوند ۳D از تصاویر نقش شده جریان رنگی۵۱
 ۲-۵- ساخت تصویر اولتراسوند ۳D از سرخرگ کاروتید۵۸
 ۳-۵- تولید کامپیوتری تصاویر اولتراسوند ۳D  از سرخرگ کاروتید ۶۰
فصل ششم- بهبود تصویر ۳-D  UltraSound72
 ۱-۶- پنجره دی کانوولوشن ۳-D73
 ۲-۶- دی کانوولوشن در راستای ارتفاع ۸۴
 ۳-۶- آنالیز اعوجاج هندسی و واریانس آماری در  طول،سطح و حجم تصویر اولتراسوند
  اسکن شده خطی ۳-D100
فصل هفتم – مشاهده realtime داده اولتراسونیک ۳D   توسط یک pc استاندارد ۱۰۲
فصل هشتم معرفی  سیستم MUSTPAC در پزشکی از راه دور ۳-D  UltraSound 115
فصل نهم- آینده ۳-D UltraSound 129
نتیجه گیری  ۱۳۱
فهرست مراجع  ۱۳۵
، ، ، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
پس از خرید این فایل با ارسال یک فایل ورد 50 درصد هزینه را پس بگیرید
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :